13. 3. 2016

Filatelie 3/2016: Vyhodnocení anket - razítko a FDC

Za nejkrásnější razítko bylo zvoleno opět příležitostné razítko pošty-partner Boží dar, druhé je razítko PF 2016 Prahy 012 - Hrad a třetí skončilo razítko Kraslice, Velikonoční pošta. Blahopřejeme.
Za nejkrásnější obálku dne vydání (FDC) čtenáři vybrali Výra velkého, na druhém místě FDC Oldřich Kulhánek a na 3. místě FDC Chomutov 2015.
I zde všem výtvarníkům blahopřejeme.
Suvenýry anket budou k dispozici v průběhu dubna 2016 na slavnostním vyhlášení v Poštovním muzeu. Podrobnosti včas zveřejníme.
B. J.