26. 3. 2016

Velikonoční pozdrav

Vážení přátelé, dovolte nám, abychom vám popřáli co nejpříjemnější prožití velikonočních svátků a krásné jarní dny. 
Jsme rádi, že činnost našeho klubu se úspěšné rozvíjí i poté, kdy bylo v minulém roce našemu klubu uděleno Ocenění FEPA - nejlepší evropský filatelistický klub roku 2014 (viz http://www.kf0015.cz/?p=32607), což dokládá zejména váš zájem o naše odborné přednášky pořádané v rámci klubových schůzek a návštěvnost našich internetových stránek http://www.kf0015.cz/, které se stávají nejen informačním médiem ve směru od nás k vám, ale i badatelskou platformou, na které se shromažďují výsledky vaší sběratelské činnosti a ukázky vašich nálezů zajímavých artefaktů poštovního provozu a poštovní historie. To dokládá například ohromný rozmach sběratelského a badatelského zájmu o nejnovější modré výplatní otisky - digitální verzi výplatních otisků vyšší generace (k nim jsou na našich stránkách již desítky příspěvků, včetně katalogu na adrese http://www.kf0015.cz/?p=35181 a přehledu na stránce http://www.kf0015.cz/?page_id=29851). 
Naše nejbližší klubová schůzka v Domě Portus se uskuteční ve čtvrtek 7.4.2016 od 16 hod., kdy se při přednášce p. Rudolfa Píši "Bohumil Jarolímek, generální zástupce výplatních strojů 'Francotyp' v Československu 1926 - 1948 (s ukázkami filatelistické dokumentace Ing. Ivana Leiše)" ponoříme do poněkud vzdálenější historie, než je obsahem popisu bádání v předchozím odstavci. Srdečně zveme všechny zájemce nejen o filatelii a poštovní historii.  
I nadále se můžete na výbor klubu obracet se svými dotazy a podněty k další činnosti klubu. Prostřednictvím klubového webu a na adrese kf0015@centrum.cz uvítáme vaše zprávy, komentáře k webovým příspěvkům a zajímavé sběratelské postřehy.
Za výbor Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha vás srdečně zdraví
Ing. Ivan Leiš, předseda, a Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel