14. 4. 2016

Blahopřejeme Mistře Bedřichu Houso k Vašim 90. narozeninám!

Rytec a výtvarník československých a českých poštovních známek, současně doyen československé rytecké školy, pan Bedřich Housa se 12. dubna 2016 v krásném prostředí Senior rezidence Klamovka (www.srklamovka.cz) dožil v plné duševní svěžesti dožil 90 let. Na fotografii Tomáše Vosolsobě z roku 1977 je pan Housa jednapadesátiletý.
Přestože akce nebyla propagována z důvodu obav z velké návštěvy sběratelů v sociálním zařízení za plného chodu, již půl hodiny před zahájením téměř nebylo kam si sednout. Výjezdní a mimořádnou 72. výstavku známkové tvorby navštívilo mj. nejvíce výtvarníků poštovních známek a všichni čeští rytci. Jistě z našich akcí všechny poznáváte, ale zdaleka na fotografii nejsou všichni vidět.
Výstavka prací Bedřicha Housy z majetku Poštovního muzea a Známkové tvorby byla adekvátní všem akcím, které ZT používá. Jen omezený pohyb pana Bedřicha Housy neumožňoval uspořádat akci v tradičním místě ve Dvoraně Hlavní pošty. Bylo to však velmi příjemným osvěžením a prostory Senior rezidence Klamovka jsou pro takovéto akce přímo ideální.
Kurátor Poštovního muzea Martin Říha shrnul vynikající práci Bedřicha Housy a zmínil mimo jiné více než 550 poštovních známek podepsaných příjmením "Housa". Posledních 66 je přitom z České republiky.
I dort s jedlou papírovou známkou ukazuje na jednu ze známek, kterou pan Bedřich Housa navrhl a vyryl. Za dort, rautové občerstvení, které by "přežilo" dvojnásobek hostů, milou obsluhu, profesionální  organizaci, velmi příjemné a kultivované prostředí děkujeme paní ředitelce Mgr. Lence Dražilové, MBA (na obrázku níže v pozadí za panem Housou, třetí zprava).
Přání jubilantovi postupně osobně předali všichni zúčastnění. I těm patří velké díky za slavnostní chvíle, které probíhaly důstojně také díky nim.
 
Přestože kouření zkracuje život a nechceme jej propagovat, momentka ze zahrady je naprosto typická minimálně pro oba sedící muže. Jednu cigaretu za druhou celý život vychutnává pan Bedřich Housa, ale se stejnou chutí také emeritní ředitel Poštovního muzea pan Jan Galuška.
Přejeme oslavenci i všem hostům hodně zdraví a další šťastné roky. Děkujeme za aktivní pomoc při organizaci i hostitelům. Jsem přesvědčen, že málokterou akci si zúčastnění tak příjemně prožili jako tuto, která i pana Bedřicha Housu očividně potěšila. Mimochodem, to, co nejvíce panu Housovi chybělo, bylo rytecké náčiní. Potom, co mu jej jeho nejbližší přivezli do Klamovky, má pan Housa další smysl aktivně žít. ;-)
Na závěr - filatelistický suvenýr České pošty k této příležitosti je jen malou poctou skvělého Bedřicha Housy.
Břetislav Janík
Foto: Tomáš Vosolsobě, Martin Holý a B. J.