24. 4. 2016

Dostala se nám do ruky Vlaková pošta

Vracíme se ke starému číslu Vlakové pošty, ale především nadšeni z jeho velmi odborného obsahu, doloženého dokumenty, kresbami a fotografiemi. Na 2. reprodukci jsou spojení na aktivního vydavatele Petra Študenta. Doporučujeme navštívit reprodukovanou internetovou adresu i zajisti si čísla toho vysoce poučného periodika.
B. J.