13. 5. 2016

5. Den zvoníků Pražské arcidiéze

Pamětní list 5. Dne zvoníků Pražské arcidecéze se konal pod záštitou Mons. Dominika kardinála Duky OP. Jak je vidět z použité frankatury, není inicován filatelisty. Může být zajímavým dokladem pro sběratele tematické filatelie.