19. 5. 2016

"ČESKÁ REPUBLIKA" nebo "ČESKO" na známkách?

Česká pošta, oddělení ZT, obdržela dotaz, který může zajímat širokou veřejnost. Se svolením vydavatele (MPO ČR) dotaz i odpověď přetiskujeme:
--
Tazatel: 
"V médiích proběhlo, že 2. 5. 2015 vláda schválila používání jednoslovného názvu České republiky jako Česko/Czechia... 
Chtěl jsem se při této příležitosti zeptat, zda i poštovní známky budou reflektovat tuto změnu (tzn. místo Česká republika bude na nich napsán, jako všude v jiných zemích, jednoslovný název, tedy "Česko") a od kdy...
J. V.".
--
Odpověď:
"Vážený pane, od České pošty jsme jako vydavatelé českých poštovních známek obdrželi Váš e-mail ze dne 15. 5. s dotazem, zda na poštovních známkách bude uváděn místo názvu Česká republika jednoslovný název „Česko“. 
K tomuto dotazu Vám sdělujeme následující:
Podle rozhodnutí vlády ČR se nejedná se o změnu formálního názvu Česká republika používaného při oficiálních příležitostech, nýbrž o pouhé doplnění dosud chybějícího oficiálního krátkého překladu Česko.
Dlouhá podoba (oficiální název) se použije, je-li řeč o státu jakožto o právnické osobě, zkrácená podoba (zkrácený název) se užije, je-li řeč o státu ve smyslu geografickém.
Vláda ČR dále schválila záměr doplnit jednoslovný název České republiky „Česko“ v cizích jazycích do dvou jmenných databází OSN, a jakkoli si uživatelé mohou svobodně zvolit krátký či formální název země, doporučuje se užívat jednoslovný název v cizích jazycích pouze tam, kde není nutné používat formální název země (sportovní události, marketingové účely apod.) 
Na základě výše uvedeného bude i nadále na českých poštovních známkách uváděn oficiální název Česká republika.
S pozdravem
Olga Batulková
--
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Mgr. Olga Batulková
Odbor poštovních služeb a služeb informační společnosti
Na Františku 32, 110 15 Praha 1
www.mpo.cz
--
B. J.