30. 5. 2016

J. Marko "Příběh aršíku PRAGA 1938"

Vážení přátelé, dovolujeme si vám připomenout další klubové odpoledne ve čtvrtek 2.6.2016 od 16 hod. v sále Dřevák v 1. patře Domu Portus (Život 90, z.ú.) v Praze 1, ulice Karoliny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou, mapku najdete na http://www.kf0015.cz/?page_id=328), jehož součástí bude přednáška Ing. Jiřího Marko "Příběh aršíku PRAGA 1938". Přednáška bude představením exponátu, který bude vystaven na 2. česko - slovenské filatelistické výstavě Žďár nad Sázavou 2016 - viz náš příspěvek na klubových internetových stránkách http://www.kf0015.cz/?p=39361. Přednáška bude zahájena v 16.30 hod.
--
Původně avizovaná přednáška doc. Ing. Miloslava Rotporta, CSc. “Doklady poštovního provozu v námětovém exponátu” je v tomto termínu zrušena z důvodu nemoci přednášejícího a bude zařazena do některého z dalších přednáškových cyklů.
--
Vítáme všechny zájemce o filatelii a poštovní historii - vstup volný. Pro účastníky bude připravena káva, čaj a minerálka.
Členové klubu si budou moci vyzvednout připravené novinky u správce novinkové služby a hospodáře p. Jana Všetečky.
Těšíme se na Vaši účast.
Za výbor Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha vás zdraví
Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel