3. 5. 2016

Nová emise vlastních známek: Stezka korunami stromů Lipno (II.)

VZ TL 0050, VZ0449 – VZ0453
Stezka korunami stromů Lipno
Nominální hodnota: "A" x 25 ks, celkem 400 Kč (v aktuální ceně A = 16,- Kč x 25 ks)
Orientace známek: 25 známek na výšku, 5 různých po 5 ks. 
Vydání: 5. 5. 2016
Náklad VZ TL: 1 800 ks, VZ: 45 000 ks
Informace o prodeji: marketing@stezkakorunamistromu.cz
--
Poznámka: 
Pořadové číslo VZ TL 0049 nebylo vydáno, zakázka byla odložena. 
Průběžný katalog tedy navazuje z čísla VZ TL 0048: 760 let města Svitavy na VZ TL 0050: Stezka korunami stromů Lipno (II.). 
První vlastní známky Stezka korunami stromů Lipno vyšly v červenci 2015 (3. 7.) v nákladu 600 TL / 15 000 ks - viz VZ TL 0038.
B. J.