2. 5. 2016

Pozvánka na 74. výstavku Známkové tvorby

Srdečně Vás zveme na 74. výstavku známkové tvorby České pošty, s.p., která bude pořádána tradičně v den vydání poštovních známek, ve středu 4. května 2016 – v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou – jako obvykle), Jindřišská 14. Budete mít výjimečnou možnost si zde prohlédnout výtvarné návrhy, podklady pro tisk a imprimatur vydaných poštovních známek, FDC a razítka na FDC, které vychází 4. 5. 2016. 
- Příležitostná známka „EUROPA: Myslíme zeleně“, nominální hodnota 27,- Kč, autoři D. Sergidou, Pavel Sivko, rytec Václav Fajt. 
- Příležitostná známka (aršík) „Karel IV.“, nominální hodnota 54,- Kč, autor Jan Kavan, rytec Miloš Ondráček.
Účast přislíbili Pavel Sivko, Václav Fajt, Jan Kavan a Miloš Ondráček. Již tradičním hostem je Pavel Vavřina, manažer výroby a techniky PTC Praha, a.s. 
Program:
13:00 hod. otevření výstavky pro veřejnost
15:00 hod. zahájení s autory – představení nových známek a celin
16:30 hod. ukončení akce
U přepážek č. 29/30 si můžete od 08:00 do 18:00 hod. zakoupit materiál pro následnou autogramiádu a také ročník známek 2015 s černotiskem „130 let Moldavské dráhy“.
Prosíme, pro autogramiádu si nachystejte pouze materiály, které byly v den výstavky vydány a přizpůsobte jejich počet tak, aby se dostalo na všechny, tzn. na osobu maximálně 10 ks k podpisu od jednoho autora! 
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení v provozu
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1
--
chabova.marie@cpost.cz
Tel.: +420 221 131 420
GSM:  +420 605 220 617 
--
Korespondenční adresa:
Česká pošta, s. p.
Prodejna známkové tvorby
poštovní přihrádka 13, 111 21 Praha 1
--