23. 5. 2016

První let Praha - Luxembourg konečně přistál

S velkým očekáváním jsme sledovali poštovní schránky, abychom se dnes dočkali. První let, který se uskutečnil 27. 3. 2016: denní razítko Praha 1 - 27. 3. 2016 (na známkách) obdržel modré kašetové razítko stejného data (zcela vlevo nahoře) a lucemburské razítko prvního letu (uprostřed). Po 30ti denní úložní době (platné v Lucembursku) obdržel řádkové pomocné razítko RETOUR (ZPĚT) a odchozí razítko LUXEMBOURG - CD: 27. 4. 2016, 19 hodin. Otázka je, kde téměř všechny (ne-li všechny) zásilky byly od 27. 4. do dne doručení, tj. dnes 23. 5. 2016?
Ještě poznámka ke zkratce "CD" v lucemburském razítku. Pravděpodobně jde o zkratku slov "Confirmed delivery", což v překladu znamená "Potvrzená doručovací služba".
Každopádně velký dík všem pošťákům, kteří se ve volném čase a ve sváteční chvíli velikonočních svátků podíleli na realizaci prvního letu Praha - Luxembourg.
B. J.