10. 5. 2016

Zemřel rytec Karel Pavlíček

S velkou lítostí oznamujeme, že v sobotu 7.5.2016 zemřel rytec pan Karel Pavlíček (1932 – 2016). S panem Karlem Pavlíčkem jsme se poznali již v 70. letech minulého století jako s pracovníkem tehdejšího podniku Kancelářské stroje, kde v rytecké dílně vytvářel stovky štočků zejména do firemních výplatních strojků Postalia. Postupně a zejména pak od 90. let se na pana Pavlíčka obraceli se svými náměty zástupci klubů filatelistů a dalších organizací a v rytecké tvorbě pana Pavlíčka se objevují další stovky rytin štočků do výplatních i orážecích strojků na našich poštách k oslavě význačných společenských, kulturních a sportovních událostí a výročí. Význačná byla spolupráce pana Pavlíčka zejména se Stolní společností sběratelů výplatních otisků, s Českou asociací pro olympijskou a sportovní filatelii Olympsport, se sekcí Skauting České námětové společnosti Svazu českých filatelistů a s Klubem skautských sběratelů Junáka... http://www.kf0015.cz/?p=38765
Na fotografii vlevo s tajemníkem SČF J. Malečkem.