20. 6. 2016

Den otevřených dveří v TLZ Malešice

Široké veřejnosti se v sobotu 4. června otevřelo poštovní zařízení, na jehož dobrém fungování závisí i naše poštovní zásilky. TLZ v Praze Malešicích v rámci svých 20. narozenin uspořádala den otevřených dveří. I když mám určitou představu o fungování takového zařízení, však jsem četl Pošťácké pohádky, docela jsem se těšil, jak se třídění, které znám z příběhů od Karla Čapka, změnilo. Také mne lákala skutečnost, že na jednom místě budou dvě příležitostná razítka. Tak jsme se synem Ondrou vyrazili na výlet...
Již samotné přivítání ve vstupní hale bylo impozantní. Plno uniformovaných zaměstnanců, na kterých bylo vidět, že je náš zájem o jejich práci těší... http://cartesmaximum.blogspot.cz/2016/06/den-otevrenych-dveri-v-tlz-malesice.html
--
Pavel Kancnýř: http://cartesmaximum.blogspot.cz/
--