22. 7. 2016

Nové vlastní známky: 1. letní Olympijský park RIO-LIPNO 2016 B (2. vydání)

VZ TL 0055, VZ 0496 ̶ 0520
1. letní OLYMPIJSKÝ PARK
RIO-LIPNO 2016 B
Nominální hodnota: 480 Kč v součtu všech známek (20 x A a 5 x Z).
Orientace známek: 25 kruhových známek na výšku
Vydání: 22. 7. 2016
Náklad VZ TL: 5 000 ks, VZ: 125 000 ks
Informace o prodeji: známka@lipno.info 
Další informace: https://www.ceskaposta.cz/documents/10180/499618/Vlastni-znamky-2016.pdf/95b09c00-89c7-4581-8bc5-68d59534eeaa
Padesát (2 archy po 25 známkách) nových vlastních známek bude od 5. do 21. 8. 2016 k dispozici přímo v Informačním stánku na Lipně včetně příležitostného razítka.
B. J.