26. 8. 2016

Nové vlastní známky: Hasičský záchranný sbor České republiky

Užitková vozidla od Petra Ptáčka pro Hasičský záchranný sbor České republiky jsou na nové emisi vlastních známek. Autor P. Ptáček se tak stal dalším "známkovým výtvarníkem", který byl požádán o spolupráci na této specifické formě poštovních známek. Formou známkového sešitku s pořadovým číslem VZ ZS 0056 je zde 8 poštovních známek s nominále "A", s čísly 0520-0527.
Nové vlastní známky vycházejí 29. srpna 2016.
B. J.