23. 9. 2016

79. výstavka v budově Hlavní pošty Praha 1 – 21. 9. 2016

V prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) se ve středu 21. 9. 2016 uskutečnila 79.výstavka odboru známkové tvorby České pošty, s.p. Prohlédli jste si výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydaných poštovních známek, FDC a razítek na FDC, které vyšly 21. 9. 2016. Autorem fotografií je Ing. Tomáš Chudoba.
Účastníkům výstavky byla představena cena za 1. místo, kterou obdržela Poštovní tiskárna cenin Praha v mezinárodní soutěži výrobců poštovních cenin. Na reprodukci paní Alena Králová, manažerka marketingu a propagace. Soutěž se konala ve dnech 5. až 7. září 2016 v Berlíně v rámci kongresu mezinárodní asociace GPSPA (Government Postage Stamps Printers‘ Association). GPSPA (Asociace státních tiskáren poštovních cenin) je společenstvím sdružujícím celkem 22 tiskáren poštovních cenin z celého světa. Asociace byla založena v roce 1986 v USA s cílem zajišťovat komunikaci a výměnu informací mezi výrobci poštovních cenin. Každé dva roky se členové GPSPA schází na konferenci, kde je mimo jiné pravidelně pořádána mezinárodní soutěž o nejlepší vydanou poštovní známku, přičemž hodnotícím kritériem je především tisková kvalita provedení... http://www.kf0015.cz/?p=41676