25. 9. 2016

Slavnostní uvítání známek s OSN na společné téma

Uprostřed paní Clarissa Fuernsinn, supervizorka Poštovní administrace OSN Evropa ve Vídni
Celkem vyšlo 6 základních známek po dvou v každé úřadovně OSN (New York, Ženeva a Vídeň) ovšem v různých variantách a s vzájemně prohozenými obrazy mezi 3 různé nominále. Dohromady tedy 24 variant známek OSN a 2 známky České republiky.
Foto: Jaromír Hvižď
B. J.