30. 9. 2016

Společná česko-lichtenštejnská poštovní známka

... Česká pošta s. p. a Liechtensteinische Post AG "vydalo" společnou poštovní známku v hodnotě 27 Kč a 1,50 švýcarského franku. Tento unikátní projekt demonstruje k jak významnému pokroku ve vzájemných vztazích České republiky a Lichtenštejnského knížectví došlo od září 2009, kdy byly po 64 letech obnoveny diplomatické styky mezi oběma státy. Poštovní známky v české i lichtenštejnské verzi tiskne Poštovní tiskárna cenin v Praze.
Tématem společné poštovní známky je obraz Gerita Dou (1613-1675) "Mladá dáma na balkóně" (pol. 17. století, Holandsko), který v druhé polovině 19. století daroval kníže Jan II. z Liechtensteina, zvaný pro své mimořádné mecenášství "Dobrotivý", Společnosti vlasteneckých přátel umění (vznikla v roce 1796), předchůdkyni dnešní Národní galerie v Praze. Kníže Jan II. věnoval velkou část příjmů své rodiny na veřejné projekty, jako byly stavby škol, nemocnic, silnic, historický a lékařský výzkum apod. Patřil mezi největší evropské mecenáše své doby. Díky jeho štědrosti se rozrostly umělecké sbírky muzeí a galerií ve Vídni, Opavě, Brně nebo Praze o cenná umělecká díla, která jim daroval ze svých sbírek nebo která podle jejich zadání zakoupil a veřejným institucím daroval. Společná poštovní známka vychází v několika provedeních (známka, aršík ad.)... http://www.hs-liechtenstein.cz/