22. 11. 2016

PMG galerie: Malujeme svět, v němž můžeme společně žít

Otevřený Ateliér je skupina mladých lidí s těžkým zdravotním postižením a jejich přátel, kteří i přes své zdravotní omezení chtějí aktivně a smysluplně využít svůj volný čas výtvarnými aktivitami či při návštěvách galerií. Všichni účastníci mají těžké tělesné postižení, většinou se jedná o těžké formy dětské mozkové obrny v kombinaci s dalším typem postižení, např.: epilepsie, lehká mentální retardace či těžká oční vada. Činnost Otevřeného Ateliéru je závislá na obětavé a velice záslužné práci dobrovolníků, kterých nikdy není dost.
M. CH.