6. 11. 2016

Světová výstava poštovních známek PRAGA 2018

 PRAGA2018
PRAGA 2018 je specializovaná Světová výstava poštovních známek s patronátem FIP a s uznáním FEPA konaná u příležitosti oslav:
100. výročí vzniku Československé republiky (1918-2018),
100. výročí vydání první československé známky,
100. výročí založení Poštovního muzea,
100. výročí ukončení I. světové války,
25. výročí vzniku České republiky.
Cílem výstavy je propagace filatelie, rozvoj vzájemných vztahů a filatelistické kultury, spolupráce mezi filatelisty celého světa, prezentace kreativity a inovací při zpracování výstavních exponátů a také propagace virtuální filatelistické výstavy Exponet...
Další informace: https://www.praga2018.cz/