25. 11. 2016

Vydání služební obálky s natištěnou známkou bez nominální hodnoty s obrazovou částí

Česká pošta, s.p. vydá dne 1. prosince 2016 služební obálku typu DL (220 x 110 mm) s natištěnou známkou bez nominální hodnoty umístěnou v pravém horním rohu obálky. Na známce je text „ČESKÁ REPUBLIKA“ a obrázek Jana Kavana „Karel IV.“. V natištěné známce není uvedena nominální hodnota a nahrazují ji texty „Věc poštovní služby“ a „Service des postes“ pod obrazem známky. V levé dolní části obálky je kresba symbolizující otisk razítka s královskou korunou a text: 2016 ROK KARLA IV. PF 2017. Služební obálku vytiskla plnobarevným ofsetem PTC Praha, a.s.
Tato obálka je určena k použití organizačním složkám České pošty, s.p. pro vnitrostátní i mezinárodní zásilky. Jedná se tedy o služební zásilku ve smyslu provozních předpisů 5/754 – 5/758 Poštovních pravidel I, která se nezatěžuje doplatným.
Zdroj: Věstník České pošty 11 / 25. 11. 2016