4. 12. 2016

Další vlastní známky ze Říčan

Již minulý týden jsme představili poslední vlastní známky města Říčany. Tentokráte další dvě známky ze známkového sešitku a apostem a doporučenou R-nálepkou.
Děkujeme.
B. J.