22. 12. 2016

Nové vlastní známky vycházejí dnešní den

VZ 0528, TL 0057
Resort Sv. František Erlebachova a Josefova bouda
Nominální hodnota: A
Náklad VZ: 15 000 ks
--
Celkový součet nominálních hodnot: 400 Kč 
Orientace známek: 25 známek na výšku
Vydání: 22. 12. 2016
Náklad VZ TL: 600 ks, VZ: 15 000 ks