16. 1. 2017

70. PLZ: „725. výročí narození Elišky Přemyslovny“

Dne 20. 1. 2017 budete mít připravený k osobnímu odběru nebo poštou na dobírku – PLZ č. 70: „725. výročí narození Elišky Přemyslovny“, s nalepenou známkou nominální hodnoty 17,- Kč - „700 let od nástupu dynastie Lucemburků na český trůn“, p. č. 636 a otiskem pamětního razítka s textem: „725. výročí narození Elišky Přemyslovny, 20. 1. 1292 - 2017“. Autor razítka je Jan Kavan. Prodejní cena 30,- Kč, poř. č. 149401 – 151000, náklad 1600 ks.
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení v provozu
Prodejna známkové tvorby

Jindřišská 14, Praha 1