25. 1. 2017

Informace o vydání nových vlastních známek - Rozhledny České republiky

Velmi zajímavý a oblíbený motiv na vlastních známkách. Snad první část?
VZ TL 0059, VZ 0537 - 0561
Rozhledny České republiky
Nominální hodnota celého archu: 400 Kč (25 x 16 Kč)
Orientace známek: 25 známek na výšku
Den vydání: 26. 1. 2017
Náklad VZ TL: 600 ks, VZ: 15 000 ks
Jde o privátní vydání, které nebude prodáváno Českou poštou. Konkrétní rozšířené informace o emisích vlastních známek včetně eventuálního kontaktu na objednavatele známek jsou na webu ČP zveřejňovány v den vydání. Pokud si objednavatel vlastních známek nepřeje, není přímý kontakt na objednavatele zveřejněn vůbec. 
--
Pro další informace o případném prodeji TL 0059 sledujte web ČP ode dne vydání známek, tj. od 26. 1. 2017 zde: https://www.ceskaposta.cz/sluzby/filatelie-a-postfila/vlastni-znamky/prehled-vlastnich-znamek