25. 2. 2017

Na začátku mezinárodní PRAGA 1950, na konci celostátní PRAHA 1950

... Výstava však měla i smutnou tečku pro náš klub. Jak píše Václav Nebeský: „V dubnu 1951 zemřel po akutním zánětu slepého střeva náš nejobětavější pracovník Václav Matura, sotva dokončil práci spojenou s výstavou PRAHA 1950. Tady také končí historie Sportovního klubu zaměstnanců města Prahy … příštího roku přijímá nový název: Závodní klub ROH zaměstnanců hlavního města Prahy – vodárny, odbor filatelie.“ ... Razítka, poštovní známky, FDCky vše na konci vyjasnily, historie čs. organizované filatelie má však nadále nejasnosti: proč se mezinárodní výstava změnila v celostátní a jaké byly důvody pro změnu termínu konání výstavy? Zatím se můžeme jen domnívat a spekulovat – byly to mezinárodní situace a politické události v souvislosti se změnou poměrů v Československu? Či něco jiného? ...
Doloží někdo související fakta a podloží je doklady?
Další otázka souvisí se zařazením této výstavy do řady významných mezinárodních a světových výstav v řetězci „PRAGA“. Jako autor článku ve Filatelii se domnívám, že i tato výstava by měla být v rodokmenu těchto výstav, i když nakonec byla „jen“ celostátní (a možná ani se záštitou FIP). Už s ohledem na těžkou a složitou práci organizátorů. Byla to těžká, přetěžká doba, kterou si mnozí z nás neumějí ani představit....
Ing. Ivan Leiš: https://www.kf0015.cz/?p=44325