7. 3. 2017

Nové vlastní známky - ZOO Jihlava

ZOO JIHLAVA  -  60 let
Vydání: 9. 3. 2017
VZ TL 0060, VZ 0562 - 0566
Nominální hodnota celého archu: 400 Kč (25 x "A" / 16 Kč)
Orientace známek: 25 známek na výšku, 5 různých po 5 ks, celkem 5 x 3000 ks
Náklad VZ TL: 600 ks, VZ: 15 000 ks
--
Jde o privátní vydání, které nebude prodáváno Českou poštou. Konkrétní rozšířené informace o emisích vlastních známek včetně eventuálního kontaktu na objednavatele známek jsou na webu ČP zveřejňovány až v den vydání. Pokud si objednavatel vlastních známek nepřeje, není přímý kontakt na objednavatele zveřejněn vůbec. 
--
Pro další informace o případném prodeji TL 0060 sledujte web ČP ode dne vydání známek, tj. od 9. 3. 2017 zde: https://www.ceskaposta.cz/sluzby/filatelie-a-postfila/vlastni-znamky/prehled-vlastnich-znamek 
Břetislav Janík