26. 3. 2017

P. Kancnýř: Analogické dopisnice on line

Velké množství zajímavých analogických dopisnic (Cartes Maximum) lze najít na stranách Pavla Kancnýře "Analogické dopisnice": http://cartesmaximum.blogspot.cz/  Své úlovky tam zveřejňují mnozí sběratelé CM a o jejich velmi nápadité reprodukce se nenechte ochudit.
Doporučujeme k návštěvě, jistě Vás filatelistická nadstavba sbírání známek také zaujme.
B. J.