2. 3. 2017

PLZ 71: Jan Kavan - 70. narozeniny

Pamětní list typu Pamětní list známkové tvorby (PLZ) č. 71, datum vydání 08. 03. 2017; cena 40,00 Kč (známka z aršíku); číslování 00151001 - 00152700.
Námět: příležitostná známka aršík 0625, "Karel Hynek Mácha", nominále 43,- Kč a příležitostné razítko s datem 8. 3. 2017, text: "Jan Kavan, Praha 1", v obrazu razítka je ruka držící pero, písmeno "K" a číslice "70", autor razítka Martin Srb.
Náklad 1700 ks pro přihlášené abonenty, v prodeji od středy 8. 3. 2017 v Prodejně známkové tvorby na hlavní poště Praha 1, Jindřišská 14, Praha 1, přepážky 29 a 30 anebo písemně: Česká pošta, s.p., Služby filatelistům, Nákladní 29, 362 07 Depo Karlovy Vary 70.
B. J.