19. 3. 2017

Přednáška v KF 00-65 Apollofila – 21. 3. 2017

V úterý dne 21. 3. se uskuteční přednáška Josefa Chudoby "Hradčany a jejich studium ve Společnosti knihtisku“.
Přednáška začíná v 17 hodin v prostorách Domu Filatelie, Klimentská 6, Praha 1
Hosté jsou samozřejmě vždy vítáni. Těšíme se na Vaši účast.
Za KF-00-65  Vladimír Münzberger