5. 3. 2017

Ve středu 8. 3. 2017 proběhne 84. výstavka Známkové tvorby

Srdečně Vás zveme na 84. výstavku Známkové tvorby České pošty, s.p., která bude pořádána tradičně v den vydání nových poštovních známek, ve středu 8. března 2017 – v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1, Jindřišská 14 (ochoz nad dvoranou – jako obvykle). Budete mít výjimečnou možnost si zde prohlédnout výtvarné návrhy, podklady pro tisk a imprimatur vydaných poštovních známek, FDC, razítek na FDC a cartes maxima, které vychází 8. 3. 2017.

U přepážek č. 29/30 si můžete od 08:00 do 18:00 hod. zakoupit materiál pro následnou autogramiádu.
Program:
13:00 hod. otevření výstavky pro veřejnost
15:00 hod. zahájení akce
15:05 hod. vystoupení představitelů Poštovní tiskárny cenin Praha, a.s.
15:10 hod. zahájení s autory – představení nových známek a celin
Příležitostná známka „120. výročí otevření Strakovy akademie“, nominální hodnota 24,- Kč, autorka Marina Richterová
Příležitostná známka „Historické dopravní prostředky: kolesový parník Praha“, nominální hodnota 16,- Kč, autor Pavel Sivko, rytec FDC Bohumil Šneider.

16:30 hod. ukončení akce
--
Účast přislíbili: Pavel Sivko a Bohumil Šneider. Hostem bude i předseda výtvarné komise pro poštovní známky GŘ ČP – Jan Kavan.

Tradičními hosty budou zástupci výroby a tisku PTC Praha, a.s.; předpokládáme také účast zástupců vedení Pražské paroplavby, a.s.
--
Prosíme, pro autogramiádu si nachystejte pouze materiály, které byly v den výstavky vydány a přizpůsobte jejich počet tak, aby se dostalo na všechny, tzn. na osobu maximálně 10 ks k podpisu od jednoho autora!
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení v provozu
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1