2. 4. 2017

Informace pro stálé odběratele (abonenty) pamětních listů známkové tvorby

Dne 3. 4. 2017 budete mít připravený k osobnímu odběru nebo poštou na dobírku – PLZ č. 72: „Jan Kupecký - 350. výročí narození“, s nalepenou známkou nominální hodnoty 32,- Kč, „Jan Kupecký – Autoportrét s rodinou“, a otiskem denního razítka s obrazovou částí „Známková tvorba, Praha 1“. Autorem razítka je Martin Srb. Prodejní cena 30,- Kč, poř. č. 152701 - 154400, náklad 1.700 ks.
Další informace: https://www.ceskaposta.cz/sluzby/filatelie-a-postfila/ostatni-produkty-se-znamkami/pametni-listy
Marie Chábová
vedoucí oddělení v provozu
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1