27. 4. 2017

Nové vlastní známky: 20 let - Jatky Tismice, s. r. o.

VZ ZS 0061, VZ 0567 – 0574
Jatky Tismice, s. r. o.
Nominální hodnota: 128 Kč 
Orientace známek: 8 známek na šířku
Vydání: 28. 4. 2017
Náklad VZ ZS: 1 900 ks, VZ: 15 200 ks
Autor známek: Dr. Pavel Kykal
Informace o prodeji: +420 602 381 205
--
Poznámka:
Sešitek číslo ZS 0061 kalendářně vychází po vydání ZS 0062 z důvodu odlišné komplexní přípravy vydání emise.
--
Jde o tzv. privátní vydání, které nebude prodáváno v přepážkové síti České pošty. Konkrétní rozšířené informace o emisích vlastních známek včetně eventuálního kontaktu na objednavatele známek jsou na webu ČP zveřejňovány nejdříve 1 den před vydáním. Pokud si objednavatel vlastních známek nepřeje, není přímý kontakt na objednavatele zveřejněn vůbec. 
--
Pro další informace o prodeji VZ ZS 0061 sledujte web ČP nejlépe ode dne vydání známek, tj. od 27. 4. 2017 zde: https://www.ceskaposta.cz/sluzby/filatelie-a-postfila/vlastni-znamky/prehled-vlastnich-znamek 
Břetislav Janík