19. 4. 2017

Nové vlastní známky: 70 let Památníku Terezín 1947–2017

70 let Památníku Terezín 1947–2017
VZ ZS 0062, VZ 0575 – 0582 
Nominální hodnota: 128 Kč (8 x "A" = aktuání hodnota písmenové známky "A" je 16 Kč)
Orientace známek: 8 známek na šířku
Vydání: 20. 4. 2017
Náklad známkových sešitků: 1 900 ks, celkem vlastních známek: 15 200 ks
Autor známek a sešitku: Jan Ungrád
vnitřní strana sešitku
vnější strana sešitku
Poznámka:
Sešitek číslo ZS 0062 kalendářně předběhl vydání ZS 0061 z důvodu odlišné komplexní přípravy vydání emise. ZS 0061 bude v krátké době následovat.
--
Jde o tzv. privátní vydání, které nebude prodáváno v přepážkové síti České pošty. Konkrétní rozšířené informace o emisích vlastních známek včetně eventuálního kontaktu na objednavatele známek jsou na webu ČP zveřejňovány nejdříve 1 den před vydáním. Pokud si objednavatel vlastních známek nepřeje, není přímý kontakt na objednavatele zveřejněn vůbec. 
--
Pro další informace o případném prodeji VZ ZS 0062 sledujte web ČP nejlépe ode dne vydání známek, tj. od 20. 4. 2017 zde: https://www.ceskaposta.cz/sluzby/filatelie-a-postfila/vlastni-znamky/prehled-vlastnich-znamek 
Břetislav Janík