9. 4. 2017

Světová výstava poštovních známek / PRAGA 2018 / World Stamps Exhibition

Světová výstava poštovních známek PRAGA 2018
PRAGA 2018 je specializovaná Světová výstava poštovních známek s patronátem FIP a s uznáním FEPA konaná u příležitosti oslav:
-  100. výročí vzniku Československé republiky,
-  100. výročí vydání první československé známky,
-  100. výročí založení Poštovního muzea,
-  100. výročí ukončení I. světové války,
-  25. výročí vzniku České republiky.
Cílem výstavy je propagace filatelie, rozvoj vzájemných vztahů a filatelistické kultury, spolupráce mezi filatelisty celého světa, prezentace kreativity a inovací při zpracování výstavních exponátů a také propagace virtuální filatelistické výstavy Exponet... https://www.praga2018.cz/
--
Exponet: http://www.exponet.info/
--
World Stamp Exhibition PRAGA 2018
PRAGA 2018 is a specialized World Stamp Exhibition with the FIP patronage and the FEPA recognition, held on the occasion of celebrations of:
-  the 100th anniversary of the establishment of the Czechoslovak Republic,
-  the 100th anniversary of the issue of the first Czechoslovak stamp,
-  the 100th anniversary of the establishment of the Postal Museum,
-  the 100th anniversary of the end of the World War I,
-  the 25th anniversary of the establishment of the Czech Republic.
The objective of the exhibition is to promote philately, to develop mutual relations and philatelic culture, to maintain cooperation among philatelists throughout the world, to present creativity and innovation when treating exhibits, and to promote the Exponet virtual philatelic exhibition... https://www.praga2018.cz/en/homepage/
--
Exponet: http://www.exponet.info/index.php?lng=EN  and http://www.exponet.info/index.php?lng=DE