27. 11. 2017

Karel Dvořák - 80. narozeniny

Pamětní listy: PLZ 78, datum vydání: 07. 12. 2017, cena: 30,00 Kč, číslování: 00163201-00165000
Anotace: Pamětní list vydaný odborem Známková tvorba (PLZ) s námětem: Známka 0762 "EUROPA - poštovní dopravní prostředky", nominál 25,- Kč a příležitostné razítko "Karel Dvořák, 80. narozeniny, Praha 1". Autorka návrhu razítka: Klára Melichová.
Náklad: 1800 ks. Prodej abonentům v místech obvyklých: Prodejna Zámkové tvorby Praha 1 a Služby filatelistům, Karlovy Vary.