26. 11. 2017

Věstník České pošty, částka 11, 24. 11. 2017

Poznámka: Věstník České pošty v papírové podobě bude vycházet jen do prosince 2017. Od ledna 2018 budou informace distribuovány elektronicky, v případě informací o poštovních známkách prostřednictvím veřejných webových stránek.
B. J.