12. 12. 2018

ZS VZ 0089 - Mladá fronta

Aktualizováno: Známkový sešitek Mladé fronty a způsob jak jej možná získat. Cesta vede např. přes předplatné titulu, cit.: "... je možné objednat roční předplatné týdeníku EURO. Jeho součástí je dárek arch známek Mladá fronta 2018. Předplatné lze objednat i pro více než jednu osobu ..." U ostatních titulů to zřejmě možné neni, viz reprodukce níže.
B. J.

Příležitostná razítka

Příležitostná razítka ZT jsou archivována tímto krásným způsobem. Děkujeme za zásilky listovního provozu.
B. J.

10. 12. 2018

Nové vlastní známky: E. Hácha v listovním provozu

Nové vlastní známky z Trhových Svin prokazatelně fungují i v roli průvodců listovních zásilek. O tom svědčí i naše dvě reprodukce - první zaspaná/registrovaná zásilka v kombinaci s apostovou nálepkou a přelepeným kašetem.
Druhá s kašetem v obyčejném listovním provozu. Oba doklady jsou významnou ukázkou skutečného listovního provozu a po letech budou velmi vyhledávány právě pro své neidelizované poštovní použití, ke kterému patří neumělkování a akceptace dodatečných nálepek, byť nalepených křížem kráž. Velmi děkujeme za zaslané!
B. J.

9. 12. 2018

Alfons Mucha a Hradčany - krásné bohemikum z Liptovského Mikuláše

Děkujeme za velmi pěkné bohemikum a společné poděkování do Žiliny a Liptovského Mikuláše.
B. J.

8. 12. 2018

Fotoreportáž ze slavnostní akce - vydání známek Hradní stráže a 109. výstavky v budově Hlavní pošty Praha 1 – 5. 12. 2018

Foto Česká pošta
Foto Ing. Tomáš Chudoba
Tentokráte ve dvoraně Hlavní pošty Praha 1, a následně v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy (ochoz nad dvoranou), se ve středu 5. 12. 2018 uskutečnila mimořádná a slavnostní akce za účasti gernerálního ředitele ČP, velitele Hradní stráže a dalších 9 příslušníků Hradní stráže. V ten den byla současně na stejném místě připravena 109. výstavka oddělení známkové tvorby České pošty s artefakty přípravy známkové tvorby a následnou autogramiádou. Návštěvníci měli možnost si prohlédnout výtvarné návrhy, podklady pro tisk a imprimatur vydaných poštovních známek, známkového sešitku, FDC a razítka na FDC, které vyšly 5. 12. 2018 a ukončili tak emisní rok 2018. Autorem fotografií je Ing. Tomáš Chudoba. Fotoreportáž zde: https://www.kf0015.cz/?p=53666

Stamps from the "Marianne l'engagée" gummed booklet on cover from France / Timbres du carnet gommé "Marianne l'engagée" sur lettre de France

Dans le cadre du 72ème Salon Philatélique d'Automne organisé à Paris du 8 au 11 novembre 2018, la poste française a mis en circulation 2 carnets spéciaux consacrés à la nouvelle Marianne ("l'engagée"), un carnet gommé (2 feuillets) et un carnet autocollant.
Le carnet gommé (conception : Sarah Lazarevic) est constitué d'un 1er feuillet composé de 12 Mariannes gravées (6 timbres "Lettre Prioriaire 20g - 0,95€" et 6 timbres "Lettre Verte 20g - 0,80€") et d'un 2ème feuillet composé de 2 Mariannes gravées de très grand format (1 timbre "Lettre Prioriaire 20g à 100g - 1,90€" et 1 timbre "Lettre Verte 20g à 100g - 1,60€").
2 timbres se-tenant extraits du 1er feuillet et le timbre "Lettre Prioriaire 20g à 100g" ont été utilisés pour affranchir la lettre ci-dessous, envoyée le 11 novembre 2018 depuis ce Salon parisien... http://timbredujura.blogspot.com/2018/11/stamps-from-marianne-lengagee-gummed.html  and http://timbredujura.blogspot.com/2018/12/stamps-from-marianne-lengagee-self.html
--
As part of the 72nd "Salon Philatélique d'Automne" held in Paris from 8 to 11 November 2018, the French Post has put into circulation two special booklets devoted to the new Marianne ("l'engagée") definitive stamp, a gummed booklet (2 sheetlets) and a self-adhesive booklet.
The gummed booklet (design: Sarah Lazarevic) consists of a first sheetlet of 12 engraved Marianne stamps (6 "Priority Letter 20g - € 0.95" stamps and 6 "Green Letter 20g - € 0.80" stamps) and a second sheetlet composed of two very large format engraved Marianne stamps (one "Priority Letter 20g to 100g - € 1.90" stamp and one "Green Letter 20g to 100g - € 1.60" stamp).
Two se-tenant stamps from the first sheetlet and the "Priority Letter 20g to 100g" stamp were used on the letter below, sent on November 11, 2018 since this Paris stamp exhibition... http://timbredujura.blogspot.com/2018/11/stamps-from-marianne-lengagee-gummed.html  and http://timbredujura.blogspot.com/2018/12/stamps-from-marianne-lengagee-self.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

Boží dar rozesílá svá razítka - vánoce 2018

Děkujeme za zaslaná přání.
B.

3. 12. 2018

Pozvánka do dvorany Hlavní pošty v Praze: 100 let Hradní stráže

Srdečně Vás zveme na 109. výstavku Známkové tvorby České pošty, s.p., která bude pořádána tradičně v den vydání nových poštovních známek, ve středu 5. prosince 2018 – v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1, Jindřišská 14 (ochoz nad dvoranou). Budete mít výjimečnou možnost si zde prohlédnout výtvarné návrhy, podklady pro tisk a imprimatur vydaných poštovních známek, známkového sešitku, FDC a razítka na FDC, které vycházejí 5. 12. 2018: Příležitostná známka „Hradní stráž“, nominální hodnota A / 19,- Kč, autor Petr Minka, rytec FDC Jaroslav Tvrdoň.
U přepážek č. 29/30 si můžete od 08:00 do 18:00 hod. zakoupit materiál pro následnou autogramiádu.
--
Program:
13:00 hod. otevření výstavky pro veřejnost
15:00 hod. zahájení akce ve dvoraně pošty Praha 1, Jindřišská 14
15:05 hod. představení známky „Hradní stráž“ za přítomnosti generálního ředitele České pošty s.p. Romana Knapa, náčelníka Hradní stráže a dalších hostů
15:30 – 15:45 hod. bude následovat autogramiáda v tradičních prostorách v prvním patře.
16:30 hod. ukončení akce
--
Účast přislíbili: Petr Minka, Jaroslav Tvrdoň a zástupci Poštovní tiskárny cenin Praha, a.s.
Prosíme, pro autogramiádu si nachystejte pouze materiály, které byly v den výstavky vydány a přizpůsobte jejich počet tak, aby se dostalo na všechny, tzn. na osobu maximálně 10 ks k podpisu od jednoho autora! 
--
Marie Chábová, vedoucí oddělení v provozu
Prodejna známkové tvorby, Jindřišská 14, Praha 1
Poštovní přihrádka 13, 111 21 Praha 1

A. Šmíd: Rakouská jubilejní emise 1908

Zveme Vás na čtvrté klubové odpoledne přednáškového cyklu 2018 – 2019 s tématem "Rakouská jubilejní emise 1908", 6. prosince 2018 čtvrtek) od 16:30 hod. Přednáší: Antonín Šmíd. Přednáška se koná v Domě PORTUS (Život 90, z.ú.) v Praze 1, ul. Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou)¨.

"St. Martin's tradition" funny stamp on FDC from Czech Republic / Timbre "Tradition de la Saint-Martin" sur FDC de République tchèque

La fête de la Saint-Martin (ou Martinmas) est célébrée le 10 novembre ou le 11 novembre en souvenir de Saint Martin de Tours, l'un des principaux saints de la Chrétienté, et de sa mise au tombeau le 11 novembre 397.
Des traditions liées à cette fête existent encore aujourd'hui principalement en Europe, dans les pays scandinaves, en Belgique, aux Pays-Bas, les pays germanophones ou dans certains pays d'Europe centrale comme la Slovaquie ou la République tchèque.
Le 24 octobre 2018, la poste tchèque a célébré avec humour cette tradition de la Saint-Martin à travers un timbre conçu par le célèbre artiste et poète tchèque Jiří Slíva.
Merci beaucoup pour l'envoi de ce FDC officiel ci-dessous (tirage : 3300) concernant ce timbre (tarif domestique "A" pour un envoi jusqu'à 50g - 19 CZK actuellement) ! ... http://timbredujura.blogspot.com/2018/12/st-martins-tradition-funny-stamp-on-fdc.html 
--
St. Martin's Day (or Martinmas) is celebrated on November 10 or November 11 in memory of St. Martin of Tours, one of the main saints of Christendom, and its burial on November 11, 397.
Traditions related to this Day still exist today mainly in Europe, in the Scandinavian countries, in Belgium, in the Netherlands, the German-speaking countries or in some countries of Central Europe like Slovakia or Czech Republic.
On October 24, 2018, the Czech Post humorously celebrated this tradition of St. Martin through a stamp designed by the famous Czech artist and poet Jiří Slíva.
Thank you very much for sending this official FDC below (print run: 3,300) regarding this stamp (domestic rate "A" for a shipment up to 50g - 19 CZK currently)! ... http://timbredujura.blogspot.com/2018/12/st-martins-tradition-funny-stamp-on-fdc.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

27. 11. 2018

Strojový "orážecí štoček" k olympiádám v Mexiku a Francii

Známková tvorba dostává nově doklady o použití tzv. "strojových štočků" do orážecích strojů ("žehliček") Postalia. Na reprodukci sportovní razítko v černé barvě k setkání olympioniků po 50 letech. Chybně jsou uvedena místa olympiád. Mexická olympiáda byla v městě "Mexico City" (pokud se držíme anglického překladu) a Grenoble je lyžařské centrum a město ve Francii. Proto nejde dát do jedné úrovně město a stát. Děkujeme za ukázku.
B.

26. 11. 2018

Nová vlastní známka VZ TL 0090: JUDr. Emil Hácha

Známka číslo VZ 0866 vychází v pátek 30. 11. 2018. Objednavatelé přislíbili, že známka s bývalým prezidentem bude k dispozici prostřednictvím městského kulturního a informačního střediska v Trhových Svinech.
Další informace: https://www.ceskaposta.cz/sluzby/filatelie-a-postfila/vlastni-znamky/prehled-vlastnich-znamek

B. J.

25. 11. 2018

Slovenské známky a razítka

Slovenské okénko jsme založili díky pravidelným  informacím ze slovenské Žiliny. A nyní můžeme reprodukovat FDC a dalšími příležitostými razítky.
Děkujeme za ukázky do Žiliny.
B. J.

Poštovní noviny 23. 11. 2018

20. 11. 2018

Nové známky 1015: Hradní stráž (100 let - poslední známka roku 2018)

Nový PLZ 88: 170. výročí prvního příležitostného razítka na našem území

Nový pamětní list známkové tvorby PLZ 88. Pamětní razítko: "Kroměříž, 22. 11. 2018, 170. výročí, 1. příležitostné razítko na našem území". Autor razítka: Martin Srb. Den vydání: 22. 11. 2018. Pořadová čísla: 181201 - 182800, celkem 1600.
B.

18. 11. 2018

Filatelie 11/2018

Razítka i známky ze Slovenska


Slovenské známky se na web dostávají díky laskavosti dlouholetého žilinského filatelisty a funkcionáře SČSF. Moc děkujeme za Vaše ukázkové listovní zásilky. které nás seznamují se slovenskou známkovou tvorbou.
B. J.

17. 11. 2018

Oznámení Známkové tvorby - přehled prodejní doby

Přepážky č. 29 a č. 30 v hale pošty Praha 1, otevřeno pondělí – pátek (mimo státních svátků). Od 19. 11. 2018 do 23. 11. 2018 otevřeno 10:00 - 16:00 hod. O změnách vás budeme informovat. 
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení v provozu
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1
Poštovní přihrádka 13, 111 21 Praha 1

Fotoreportáž ze 108. výstavky v budově Hlavní pošty Praha 1 – 14. 11. 2018

V prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) se ve středu 14. 11. 2018 uskutečnila 108. výstavka známkové tvorby České pošty, s.p. Návštěvníci si prohlédli výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydaných poštovních známek, FDC, razítek na FDC a dopisnic, které vyšly 14. 11. 2018. Autorem fotografií je Ing. Tomáš Chudoba... Další informace: https://www.kf0015.cz/?p=53461

11. 11. 2018

Pozvánka na 108. výstavku Známkové tvorby

Srdečně Vás zveme na 108. výstavku Známkové tvorby České pošty, s.p., která bude pořádána tradičně v den vydání nových poštovních známek, ve středu 14. listopadu 2018 – v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1, Jindřišská 14 (ochoz nad dvoranou). Budete mít výjimečnou možnost si zde prohlédnout výtvarné návrhy, podklady pro tisk a imprimatur vydaných poštovních známek, FDC a razítek na FDC, které vycházejí 14. 11. 2018.
U přepážek č. 29/30 si můžete od 08:00 do 18:00 hod. zakoupit materiál pro následnou autogramiádu. Vstup je volný.
--
Program:
13:00 hod. otevření výstavky pro veřejnost
15:00 hod. zahájení akce
15:05 hod. zahájení s autory – představení nových známek a celin a následná autogramiáda
- Příležitostná známka „Umělecká díla na známkách: Stanislav Libenský“, nominální hodnota 27,- Kč, grafická úprava Otakar Karlas.
- Příležitostná známka „Umělecká díla na známkách: Vladimír Komárek“, nominální hodnota 33,- Kč, rytina Miloš Ondráček.
- Příležitostná známka „Umělecká díla na známkách: Paulus Pontius“, nominální hodnota 41,- Kč, rytina Martin Srb.
- Příležitostná známka „T. G. Masaryk“, nominální hodnota A /19,- Kč, autor Zdeněk Netopil, rytec Miloš Ondráček.
- Aršík „T. G. Masaryk“, nominální hodnota A /19,- Kč, autor Zdeněk Netopil, rytec Miloš Ondráček.
16:30 hod. ukončení akce
--
Účast přislíbili: Miloš Ondráček, Martin Srb a Zdeěk Netopil. Hosté: tradičními hosty budou zástupci Poštovní tiskárny cenin Praha, a.s.
Prosíme, pro autogramiádu si nachystejte pouze materiály, které byly v den výstavky vydány a přizpůsobte jejich počet tak, aby se dostalo na všechny, tzn. na osobu maximálně 10 ks k podpisu od jednoho autora! 
-
Marie Chábová, vedoucí oddělení v provozu
Prodejna známkové tvorby, Jindřišská 14, Praha 1
Poštovní přihrádka 13, 111 21 Praha 1

10. 11. 2018

Poštovní muzeum 16. 11. 2018 - 20. 3. 2018

Vlastní známky pardubického Krematoria již podruhé z listovního provozu

Již podruhé vycházejí známky s kulturní památkou Krematorium Pardubice. Známky se liší přestože zpovzdálí zobrazují tu samou budovu. Pardubice jsou známy stavbou budovy pardubického rondokubistického krematoria, architekta Janáka, které bylo dokončeno v roce 1923 a stalo se prvním krematoriem v Československu. V Pardubickém krematoriu byl natočen diváky ceněný film Spalovač mrtvol podle knihy Ladislava Fukse s Rudolfem Hrušínským v hlavní roli. Film má na CSFD vysoké hodnocení 89 %.
Nám se dostala opět do ruky sada listovních zásilek v zapsané (doporučené) formě a ve standardní podobě. 
Velmi děkujeme.
B. J.

Nové vlastní známky Mladé fronty VZ ZS 0089

Detaily nového vydání VZ ZS 0089, vlastních známek čísel 0858 – 0865 zde: https://www.ceskaposta.cz/sluzby/filatelie-a-postfila/vlastni-znamky/prehled-vlastnich-znamek

170 let Kroměřížského sněmu na příležitostném razítku

První příležitostné poštovní razítko na československém území v rámci Rakouska-Uherska se objevilo v Kroměříži před 170 lety. Nyní ho připomenulo jihomoravské vedení ČP na místě samém. Níže v detailu:.