18. 2. 2018

I. Leiš: Za Patricií Tošnerovou

Počátkem února nás dostihla smutná zpráva. Dne 4. února 2018 nás navždy opustila paní Mgr. Patricia Tošnerová, kurátorka oddělení dějin pošty a telekomunikací Poštovního muzea v Praze.
Narodila se 15. března v Praze a vystudovala Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor historie – ukrajinistika. Po studiích začala pracovat ve Státním pedagogickém nakladatelství jako korektorka a redaktorka.
V září 1974 nastoupila do Poštovního muzea, kde se věnovala zejména poštovnictví v ranném novověku a ve 20. století. Byla autorkou četných studií a článků v poštovních a historických časopisech a sbornících. V letech 1980-1991 zastávala funkci tajemnice redakční rady Sborníku Poštovního muzea, který byl významným počinem Poštovního muzea a přidružených autorů – poštovních historiků. Významná byla její badatelská, publikační a kurátorská činnost.
Patricia Tošnerová stála u zrodu významných a úspěšných publikací a monografií. Jako autorka vytvořila studie o poště a československém exilu Pošta a exil ve sborníku Společnost pro kulturu a dialog K 2001 a ve sbornících Terezínské studie a dokumenty. Spoluautorkou byla při tvorbě a vydání knihy Pošta v ghettu Terezín 1941-1945 (Profil 1996), monografických prací Monografie československých a českých známek a poštovní historie, 11. díl, svazek II – Pošta v ghettu Terezín (2004) a Monografie československých známek a poštovní historie, 25. díl, svazek 1 – 90 let Poštovního muzea (2008). Je spoluautorkou studijního textu Dějiny pošty v českých zemích (Česká pošta s.p. 2008)... celý článek Ivana Leiše:  https://www.kf0015.cz/?p=49675