1. 2. 2018

Změna poštovních tarifů a FDC

Na Vaše četné dotazy uvádíme přesnou citaci Poštovních pravidel, které vysvětlují, proč je nutno od 1. 2. 2018 doplatit FDC, u nichž neuplynulo 90 dní od prodeje, na platný tarif, tedy např. z 16 Kč na 19 Kč:
"Obálka prvního dne vydání je platná 3 měsíce po dni, který je vyznačen v otisku razítka obálky prvního dne vydání. Může být podána jen jako obyčejná nebo doporučená zásilka. Po uplynutí této lhůty se jako samostatná poštovní zásilka k dopravě přijímá pouze s vylepenou platnou poštovní známkou odpovídající nominální hodnoty. S obálkou prvního dne vydání, která nebyla opatřena poštovní známkou nebo byla opatřena poštovními známkami nižší nominální hodnoty, ČP zachází jako se zásilkou, za níž nebyla při podání uhrazena cena služby.
Při podání obálky prvního dne vydání jako doporučené zásilky musí být podací nálepka s čárovým kódem a nálepky, týkající se zvolené služby, umístěny na přední straně zásilky tak, aby nezasahovaly do otisku razítka obálky prvního dne vydání nebo do obrazové části zásilky.".
(Citace z Poštovních pravidel I - Podací služba, odstavec 968).
--
Protože byl k 1. únoru 2018 změněn tarif obyčejných a doporučených zásilek, je nutno doplatit rozdíl anebo vylepit platnou poštovní známku odpovídající rozdílu nominální hodnoty. Tyto informace se týkají poštovních známek s číselnou hodnotou. U písmenových známek, např. známka Tradice české známkové tvorby - Jiří Bouda, v nominální hodnotě vyjádřené písmenem "A" není nutno o doplatku uvažovat, písmenové známky vždy odpovídají aktuálnímu tarifu. 
V rámci 90ti denní lhůty jsou známky č. 0951 a mladší. Zajímavá situace vznikla u známek olympiády a paralympiády, kde již po 10ti dnech vzniká nutnost obálku doplnit do aktuální výše tarifu. Hledané budou FDC prošlé poštovním provozem právě z konce ledna (přesněji od 20. ledna do 31. ledna 2018).
B. J.