8. 3. 2018

Nové vlastní známky: 700. výročí založení města Vlašim

VZ TL 0077, VZ 0687—0711
Nominální hodnota: 475,00 Kč
Orientace známek: 25 známek na výšku
Vydání: 7. 3. 2018
Náklad VZ TL: 600 ks, VZ: 15 000 ks
Autor známek: město Vlašim 
Další informace: https://www.ceskaposta.cz/sluzby/filatelie-a-postfila/vlastni-znamky/prehled-vlastnich-znamek