11. 3. 2018

Zajímavost z běžného listovního provozu

Velmi neobvyklý je pohled na gumové razítko smluvního partnera České pošty, s.p. Neobvyklost spočívá v tom, že je zde navíc použit domicil státu (ten je na těchto jednotných otiscích nebo předtiscích nadbytečný), navíc ještě v angličtině.
Samořejmě odesilatel, který jistě komunikuje s partnerskými muzejními společnostmi po celém světě, má na věc jiný názor. Výslovně to v normě zakázáno není.
B. J.