27. 12. 2018

Klub filatelistů Alfonse Muchy z Brna a Tradiční vánoce v Brně

Dlouhodobé příležitostné razítko jsme dostali spoluečně s vánočním přáním od největšího moravského klubu a současně jednoho z největších v ČR. Podle rukopisu lze poznat koryfeje brněnské filatelie Zdeňka Okáče a Jaromíra Hviždě.
Děkujeme.
B.