11. 2. 2019

Otevřený dopis: Vážené vedení České pošty, s.p., vážení přátelé,

Vážené vedení České pošty, s.p., vážení přátelé, náš Klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha, který ve svých řadách sdružuje sběratele otisků poštovních příležitostných razítek, již v několika případech prostřednictvím Vaší centrální adresy elektronické pošty vyjádřil poděkování pracovníkům poštovních příležitostných přepážek za kvalitní razítkování příležitostnými razítky a příkladný vztah ke klientům. Opatřování odesílaných zásilek kvalitními otisky je pro sběratele skutečně prioritou. Dopisy a dopisnice se stávají ozdobou našich sbírek a zasílané pozdravy od příležitostných přepážek jistě přinášejí radost adresátům.
V současné době vrcholí mj. anketa České pošty, s.p., a časopisu Filatelie s hlasováním o nejkrásnější ruční příležitostné razítko roku 2018 a sběratelé probírají své sbírky a kromě krásy návrhů hodnotí také kvalitu provedení otisků.
A ve všech těchto souvislostech bychom chtěli poděkovat pracovníkům, resp. týmům některých pošt, jejichž otisky patří k nejzdařilejším a svojí kvalitou tedy umocňují veškeré úsilí i prostředky, které byly do zadání, přípravy a výroby razítek vloženy. V závěru roku 2018 a na začátku roku 2019 jsme oceňovali práci těchto pracovních kolektivů či týmů:
-  osvědčená dvojice pracovnic příležitostných přepážek pošty Praha 1 paní Lenka Škarková a paní Hana Křivková (přepážka v Poštovním muzeu a v historickém vagonu na pražském Hlavním nádraží) a rovněž dvojice paní Lenka Škarková a pan Vladimír Šeda, která zvládla neobyčejný nápor sběratelů a dalších zájemců o otisk razítka k 100. výročí vzniku Československa.
-  tým pošty Praha 012 Hrad, který rovněž čelil značnému zájmu sběratelů i návštěvníků Hradu o otisk dalšího razítka k 100. výročí vzniku Československa i o razítko s přáním PF 2019. Kvalitní otisky dovede např. sl. Tereza Klusoňová a celý tým pošty také vyniká neobyčejně vzorným přístupem ke klientům a jazykovou vybaveností k zahraničním návštěvníkům.
-  tým Pošty Partner Boží Dar, který jako každoročně zvládá nápory vánoční pošty s rovněž vynikající kvalitou otisků příležitostného razítka.
-  v neposlední řadě je to tým pracovnic pošty Brno 1 paní Martina Drahovzalová, paní Dagmar Kubíková a paní Iveta Sečkařová, které se starají o vzorné služby příležitostných přepážek této pošty a kvalitní orážení příležitostnými razítky. Takové otisky dělají sběratelům při zařazování do sbírek jen radost.
Dovolujeme si požádat touto cestou vedoucí pracovníky na jednotlivých stupních řízení České pošty, s.p., aby výše uvedeným pracovním týmům zprostředkovali naše poděkování. Jsme přesvědčeni, že vyjadřujeme i názor dalších sběratelů a klubů filatelistů.
S pozdravem, za výbor Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha, pobočného spolku Svazu českých filatelistů, z.s.:
Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel