26.09.16

Křest aršíku ZOO

V pátek 16. září se uskutečnil křest aršíku ZOO. Akce se konala v Galerii Zdeňka Buriana v královedvorské zoologické zahradě. Aršík byl pokřtěn za přítomnosti autorů výtvarného návrhu, manželů Knotkových a rytce Martina Srba, který pro tuto příležitost také navrhl příležitostné razítko s vyobrazením pralesní žirafy Okapi...
http://cartesmaximum.blogspot.cz/2016/09/krest-arsiku-zoo.html

80 years of the birth of scientist Antonín Holý - special Czech cancellation / 80 ans de la naissance du scientifique Antonín Holý - TAD spécial tchèque

J'ai déjà évoqué sur ce blog le timbre (20 CZK), émis par la poste tchèque le 7 septembre 2016, consacré au scientifique Antonín Holý (1936-2012), connu pour ses travaux concernant le développement de médicaments antirétroviraux dans la lutte contre le sida et l'hépatite B.
Du 7 septembre au 13 septembre 2016, un TAD spécial a été mis en circulation par le bureau de poste principal de Prague 1, à l'occasion du 80ème anniversaire de la naissance d'Antonín Holý (né le 1er septembre 1936 à Prague)... http://timbredujura.blogspot.com/2016/09/80-years-of-birth-of-scientist-antonin.html
--
I have already written on this blog about the stamp (CZK 20), issued by the Czech Post on September 7, 2016, dedicated to scientist Antonín Holý (1936-2012), well known for having developed important antiretroviral drugs used in the treatment of HIV and hepatitis B. 
From September 7 to September 13, 2016, a special postmark was put into circulation by the main post office of Prague 1, to mark the 80th anniversary of the birth of Antonín Holý (born September 1, 1936 in Prague)... http://timbredujura.blogspot.com/2016/09/80-years-of-birth-of-scientist-antonin.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

Maxikarta rosnička

Půvabná miniatura rosničky na známce může od 7. září zdobit řadu českých listovních zásilek. O výtvarný návrh výplatní známky se postarali manželé Knotkovi... http://cartesmaximum.blogspot.cz/2016/09/maxikarta-rosnicka.html
--
Pavel Kancnýř: http://cartesmaximum.blogspot.cz/
--

25.09.16

P. Sivko - Cesty grafiky - v pátek začíná výstava v Jilemnici

Vlastní známky v poštovním provozu


Další pěkná ukázka použití vlastních známek, tentokráte ze slavnosti v ZOO Dvůr Králové. Děkujeme za ukázku.
B. J.

Poštovní noviny 23. 9. 2016

Slavnostní uvítání známek s OSN na společné téma

Uprostřed paní Clarissa Fuernsinn, supervizorka Poštovní administrace OSN Evropa ve Vídni
Celkem vyšlo 6 základních známek po dvou v každé úřadovně OSN (New York, Ženeva a Vídeň) ovšem v různých variantách a s vzájemně prohozenými obrazy mezi 3 různé nominále. Dohromady tedy 24 variant známek OSN a 2 známky České republiky.
Foto: Jaromír Hvižď
B. J.

Fotoreportáž ze 78. výstavky Známkové tvorby v budově Hlavní pošty Praha 1 – 7. 9. 2016

V prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) se ve středu 7. 9. 2016 uskutečnila 78. výstavka odboru známkové tvorby České pošty, s.p. Prohlédli jste si výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydaných poštovních známek, FDC a razítek na FDC, které vyšly 7. 9. 2016. Autorem fotografií je Ing. Tomáš Chudoba... http://www.kf0015.cz/?p=41442

I. Leiš: JAROSLAV LEŠETICKÝ – dvojí výročí jednoho z praotců české filatelie a specializovaných oborů

Do roku 2016 spadají dvě životní výročí významného českého filatelisty, vrchního poštovního oficiála Jaroslava Lešetického – 150 let od jeho narození (5. 8. 1866, Písek) a 80 let od jeho úmrtí (6. 10. 1936, Praha).
Jaroslav Lešetický byl jedním z nejvýznamnějších osobností české filatelie, který byl uznáván, ale i odsuzován. Přesto přispěl k rozvoji sběratelství poštovních známek, celin a nejrůznějších specializovaných oborů v našich končinách. Činil to směle a hrdinně. Typický filatelistický průkopník nových oborů a netradičních postupů. Neúnavný iniciátor rozvoje české filatelie. Počátkem 30. let se aktivně účastnil organizačních prací na zřízení entit zabývajících se specializovanými obory. Veřejnost jej považovala za vynikajícího odborníka ve filatelii, kterým zcela jistě byl. Kolik jich v naší filatelii bylo a kolik jich máme?
Povoláním knihovník a beletrista, později ve službách rakousko–uherské a československé jako poštovní oficiál, 1. tajemník aj., autor mnoha prací z oboru filatelie a specializovaných oborů ve filatelii, redaktor filatelistického časopisu, autor řady publikací a článků, zprostředkovatel tvorby první československé známky a iniciátor emise PČ 1919, soudní znalec ve filatelii, filatelistický činovník, neúnavný sběratel... http://www.kf0015.cz/?p=41643


August 28, 2016 : The day when the Augustine bell rings in Hradec Králové / 28 août 2016 : le jour où la cloche Augustin sonne à Hradec Králové

Heureux de partager avec vous cette jolie lettre envoyée le 28 août 2016 de la ville tchèque de Hradec Králové (nord du pays). Merci beaucoup Slavek !
Le TAD spécial a été émis spécifiquement ce jour-là à Hradec Králové afin de célébrer la journée des cloches (ou des sonneries) ("Den zvoníků Hradecka").
Ce 28 août est en effet le jour de la Saint-Augustin, le nom de la cloche située au sommet de la Tour Blanche, une tour Renaissance construite en 1574, le plus haut édifice de la ville... http://timbredujura.blogspot.com/2016/09/august-28-2016-day-when-augustine-bell.html
--
Happy to share with you this nice letter sent on August 28, 2016 from the Czech city of Hradec Králové (north of the country). Thank you very much Slavek !
The special postmark was specifically issued that day in Hradec Králové to celebrate the day of the bells ("Den zvoníků Hradecka").
That day of August 28th is actually the day of Saint Augustine, the name of the bell at the top of the White Tower, a Renaissance tower built in 1574, the highest building in the city... http://timbredujura.blogspot.com/2016/09/august-28-2016-day-when-augustine-bell.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

Poštovní noviny 9. 9. 2016

Pamětní list hradu Buchlov

Dostal se nám do ruky nízkonákladový pamětní list vydaný správou hradu Buchlov. Na oficiálnm přivítání byli i oba výtvarníci - Adolf Absolon a Martin Srb.
B.

23.09.16

79. výstavka v budově Hlavní pošty Praha 1 – 21. 9. 2016

V prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) se ve středu 21. 9. 2016 uskutečnila 79.výstavka odboru známkové tvorby České pošty, s.p. Prohlédli jste si výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydaných poštovních známek, FDC a razítek na FDC, které vyšly 21. 9. 2016. Autorem fotografií je Ing. Tomáš Chudoba.
Účastníkům výstavky byla představena cena za 1. místo, kterou obdržela Poštovní tiskárna cenin Praha v mezinárodní soutěži výrobců poštovních cenin. Na reprodukci paní Alena Králová, manažerka marketingu a propagace. Soutěž se konala ve dnech 5. až 7. září 2016 v Berlíně v rámci kongresu mezinárodní asociace GPSPA (Government Postage Stamps Printers‘ Association). GPSPA (Asociace státních tiskáren poštovních cenin) je společenstvím sdružujícím celkem 22 tiskáren poštovních cenin z celého světa. Asociace byla založena v roce 1986 v USA s cílem zajišťovat komunikaci a výměnu informací mezi výrobci poštovních cenin. Každé dva roky se členové GPSPA schází na konferenci, kde je mimo jiné pravidelně pořádána mezinárodní soutěž o nejlepší vydanou poštovní známku, přičemž hodnotícím kritériem je především tisková kvalita provedení... http://www.kf0015.cz/?p=41676

Tribute to scientist Antonín Holý in Czech Republic / Hommage au scientifique Antonín Holý en République Tchèque

Le 7 septembre 2016, la poste tchèque a mis en circulation plusieurs séries de timbres dont un consacré au scientifique Antonín Holý (1936-2012), connu pour ses travaux concernant le développement de médicaments antirétroviraux dans la lutte contre le sida et l'hépatite B.
Un grand merci pour ce joli FDC officiel (tirage : 3500) concernant ce timbre (20 CZK, tarif intérieur entre 50g et 100g) conçu par Karel Zeman et imprimé en feuille de 50 timbres !
A noter cet intéressant TAD Premier Jour de Prague avec cette main et ce médicament et le virus VIH dans le fond... http://timbredujura.blogspot.com/2016/09/tribute-to-scientist-antonin-holy-in.html
--
On September 7, 2016, the Czech Post has released several sets of stamps including one devoted to scientist Antonín Holý (1936-2012), famous for having developed important antiretroviral drugs used in the treatment of HIV and hepatitis B.
A big thank for this nice official FDC (print run : 3,500) about that stamp (CZK 20, domestic rate for a letter 50g to 100g) designed by Karel Zeman and printed in sheet of 50 stamps !
To note this interesting FDC cancellation from Prague with this hand and this pill, and the HIV in the background... http://timbredujura.blogspot.com/2016/09/tribute-to-scientist-antonin-holy-in.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

78. výstavka v budově Hlavní pošty Praha 1 – 7. 9. 2016

V prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) se ve středu 7. 9. 2016 uskutečnila 78. výstavka odboru známkové tvorby České pošty, s.p. Prohlédli jste si výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydaných poštovních známek, FDC a razítek na FDC, které vyšly 7. 9. 2016. Autorem fotografií je Ing. Tomáš Chudoba... http://www.kf0015.cz/?p=41442

19.09.16

Nové známky 0903-0904 - Historické dopravní prostředky: automobil Tatra 87 a dvouplošník Aero Ab-11

Filatelie 9/2016

Zveme na 79. výstavku Známkové tvorby

Srdečně Vás zveme na 79. výstavku Známkové tvorby České pošty, s.p., která bude pořádána tradičně v den vydání nových poštovních známek, ve středu 21. září 2016 – v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1, Jindřišská 14 (ochoz nad dvoranou – jako obvykle). Budete mít výjimečnou možnost si zde prohlédnout výtvarné návrhy, podklady pro tisk a imprimatur vydaných poštovních známek, FDC, razítka na FDC a celin, které vychází 21. 9. 2016. 
U přepážek č. 29/30 si můžete od 08:00 do 18:00 hod. zakoupit materiál pro následnou autogramiádu.
Program:
13:00 hod. otevření výstavky pro veřejnost
15:00 hod. zahájení s autory – představení nových známek a celin
- Příležitostná známka „Historické dopravní prostředky: automobil Tatra 87“, nominální hodnota 16,- Kč, autor Václav Zapadlík, typografie Pavel Sivko, rytec FDC Bohumil Šneider. 
- Příležitostná známka „Historické dopravní prostředky: dvouplošník Aero Ab - 11“, nominální hodnota 16,- Kč, autor Pavel Sivko, rytec FDC Bohumil Šneider. 
16:30 hod. ukončení akce
Účast přislíbil Václav Zapadlík a Pavel Sivko. 
Již tradičním hostem bude Pavel Vavřina, manažer výroby a techniky PTC Praha, a.s. 
Prosíme, pro autogramiádu si nachystejte pouze materiály, které byly v den výstavky vydány a přizpůsobte jejich počet tak, aby se dostalo na všechny, tzn. na osobu maximálně 10 ks k podpisu od jednoho autora! 
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení v provozu
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1

J. Kratochvíl: Po stopách vinohradských pošt

Vážení přátelé, dovolujeme si vám připomenout, že ve čtvrtek 22. 9. uspořádáme poštovně-historickou vycházku s p. Jiřím Kratochvílem "Po stopách vinohradských pošt", která bude navazovat na jeho úspěšnou výstavu "Z historie vinohradských pošt", kterou  ve dnech 11. 5.-6. 6. t.r. pořádal Club gentlemanů Žižkov a Česká pošta, s.p., pošta Praha 33 ve spolupráci s naším klubem v rámci projektu Poštovní minigalerie.  
Sejdeme se v 16 hod. u tramvajové zastávky "Vinohradská vodárna" v Korunní ulici. Spojení MHD a mapku okoli tohoto místa si můžete najít v příspěvku na našich klubových internetových stránkách http://www.kf0015.cz/?p=41574 (kliknutím na tam uvedený odkaz). Zakončení naší vycházky předpokládáme v 18 hod. s následným přátelským posezením v restauraci U pošty v Moravské ulici.
Na vaši účast se těší výbor Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha.

18.09.16

Czech Republic-Liechtenstein joint stamp : a painting by Gerrit Dou / Émission commune République Tchèque-Liechtenstein : peinture de Gerrit Dou

Le 7 septembre 2016, la poste tchèque a mis en circulation plusieurs nouvelles séries de timbres dont 3 font partie de l'affranchissement de cette très jolie lettre recommandée envoyée le 1er jour d'émission de Prague.
Je parlerai très prochainement sur ce blog des 2 timbres ci-dessous consacrés respectivement au scientifique Antonín Holý (20 CZK), ayant développé des médicaments antirétroviraux dans la lutte contre le sida et l'hépatite B, et à des sites tchèques du patrimoine mondial de l'UNESCO (centre historique de Prague ici, 27 CZK), une émission commune avec l'APNU.
L'autre timbre ci-dessous (27 CZK), en 3 exemplaires, reproduisant une oeuvre du peintre néerlandais Gerrit Dou, est une émission commune avec la principauté du Liechtenstein... http://timbredujura.blogspot.com/2016/09/czech-republic-liechtenstein-joint.html
--
On September 7, 2016, the Czech Post has released several new series of stamps, three of which being part of the postage of this beautiful letter sent by registered mail from Prague the first day of issue.
I will speak very soon on this blog about the two stamps below respectively devoted to Czech scientist Antonín Holý (CZK 20), famous for having developed important antiretroviral drugs used in the treatment of HIV and hepatitis B, and to Czech UNESCO world heritage sites (Historic center of Prague here, CZK 27), a joint issue with UNPA.
The other stamp below (CZK 27), in 3 copies, reproducing a work by Dutch painter Gerrit Dou, is a joint issue with the Principality of Liechtenstein... http://timbredujura.blogspot.com/2016/09/czech-republic-liechtenstein-joint.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--