25. 7. 2017

Newsletter Poštovní tiskárny venin Praha, a.s. - 3/2017

Objednávky zdarma newsletteru na adrese: newsletter@ptcpraha.cz

Podrobnosti k Emisnímu plánu na rok 2017 - aktualizováno

Emisní plán českých poštovních známek na rok 2017 - aktualizováno

Doprovodný program výstavy Jana Kavana v galerii Hollar

Jako doprovodný program výstavy Jana Kavana se v galerii Hollar bude dne 27. července v 17 hodin konat setkání s autorem. Poté pro zájemce bude následovat řízená degustace vybraných tuzemských vín. Degustaci bude řídit a o víně přednášet zkušený sommelier Jan Kavan mladší. Minimální nutný počet zájemců je deset. Degustační poplatek na šest druhů vín činí 150,- Kč.
Protože bychom si potřebovali udělat předběžnou představu jaký bude o degustaci zájem, prosíme ty, kteří jsou rozhodnuti přijít o laskavou neodkladnou odpověď na tento email na adresu: kavan.j@seznam.cz
Komentovaná prohlídka výstavy není podmíněna účastí na degustaci a je zdarma.

23. 7. 2017

Poštovní noviny číslo 14, 14. 7. 2017

2017 European Women Basketball Championship - Czech pictorial cancellation / Championnat d'Europe de basket-ball féminin 2017 - flamme spéciale tchèque

La République Tchèque organisait, du 16 au 25 juin 2017, la 36ème édition du championnat d'Europe de basket-ball féminin (FIBA EuroBasket Women 2017), dans les villes de Prague et Hradec Králové.
A cette occasion, la poste tchèque a mis en circulation une flamme spéciale consacrée à cette compétition (16 équipes engagées), mentionnant que le pays l'organisait pour la 3ème fois, après Prague en 1956 et Brno en 1995.
Jusqu'en 1991, cette compétition a été dominée par l'URSS (21 titres !), la Tchécoslovaquie remportant 15 médailles (7 en argent, 8 en bronze). La République Tchèque sera sacrée pour la 1ère fois de son histoire en 2005 (médaille d'argent en 2003)... http://timbredujura.blogspot.com/2017/07/2017-european-women-basketball.html
--
From 16 to 25 June 2017, Czech Republic organized the 36th edition of the European Women Basketball Championship (FIBA EuroBasket Women 2017) in the cities of Prague and Hradec Králové.
On this occasion, the Czech Post put into circulation a special pictorial cancellation dedicated to this competition (16 teams engaged), mentioning that the country organized this sport event for the 3rd time, after Prague in 1956 and Brno in 1995.
Until 1991, this competition was dominated by the USSR team (21 titles!), Czechoslovakia winning 15 medals (7 silver, 8 bronze). Czech Republic was crowned for the first time in its history in 2005 (silver medal in 2003)... http://timbredujura.blogspot.com/2017/07/2017-european-women-basketball.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

Filatelie 7/2017, 12. 7. 2017

Philatelic Club 00-15 of Prague - new pictorial cancellation / Club philatélique 00-15 de Prague - nouvelle flamme spéciale

Le 1er juin 2017, une nouvelle flamme illustrée a été mise en circulation à Prague (bureau postal principal n°1) consacrée au club philatélique KF 00-15, réunissant des collectionneurs thématiques.
C'est cette flamme, incluant la mention "Navštivte Internetové stránky" ("Visitez le site internet") ainsi que le logo de ce club, qui a été appliquée sur la lettre ci-dessous. Merci beaucoup Slavek !
Une flamme similaire avait été émise en 2014 pour célébrer le 1er anniversaire de l'exploitation du site internet de ce club.
Ce 1er juin 2017, le club KF 00-15 a mis en ligne 2 nouveaux sites internet (adresses également mentionnées sur cette flamme) dédiés respectivement à différents domaines spécialisés (cachets spéciaux, vignettes pour recommandé...) et aux empreintes bleues spécifiques (machines NEOPOST) utilisées par la poste tchèque... http://timbredujura.blogspot.com/2017/07/philatelic-club-00-15-of-prague-new.html
--
On June 1, 2017, a new picturial cancellation was put into circulation in Prague (main post office No. 1) dedicated to the philatelic club KF 00-15, bringing together thematic stamp collectors.
It is that cancellation, including the mention "Navštivte Internetové stránky" ("Let's visit the website") as well as the logo of this club, which was applied on the letter below. Thank you very much Slavek!
A similar cancellation was issued in 2014 to celebrate the first anniversary of the commissioning of the club's website.
On June 1, 2017, the club KF 00-15 launched two new websites (addresses also mentioned on this cancellation) respectively dedicated to different specialized fields (special postmarks, registered labels...) and to the specific blueprints (NEOPOST machines) used by the Czech Post... http://timbredujura.blogspot.com/2017/07/philatelic-club-00-15-of-prague-new.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

Věstník České pošty, částka 7, 25. 7. 2017

22. 7. 2017

Číslování známek Světovou poštovní unií (SPU) - WADP

Systém číslování WADP (Světová asociace pro rozvoj filatelie pod Světovou poštovní unií) je projekt odkazující na oficiální poštovní známky vydané ve světě po 1. ledna 2002. Všechna vydání všech zemí jsou monitorována Světovou asociací pro rozvoj filatelie a Světovou poštovní unií (SPU, v angličtině UPU). Soupis a katalogizace všech známek je umožněn prohlášeními poštovních úřadů účastnících se projektu. Toho se automaticky účastní i Česká pošta, s.p.
Katalogizace je kompletní podle států na webové stránce http://www.wnsstamps.post/en , kde si návštěvníci mohou hledat číslo podle země, data, tématu nebo klíčových slov.
Cílem WNS je poskytnout kupujícím a sběratelům informace o všech oficiálních známkách a bojovat proti nelegálním známkám vytištěným bez souhlasu poštovních úřadů. Od roku 2002 se tím u některých rozvojových zemí podařilo snížit jejich filatelistický program a oficiálně vypovědět nelegální známky prostřednictvím SPU.
V katalogu WADP je každé známce s grafickým rozdílem (v provedení, označení, barvě nebo rozměrech) uvedeno číslo WNS.
Všechny známky jsou přetištěny modrým gumovým kašetem s logem SPU
Přinášíme tištěnou ukázku z ročníku 2015, který Česká pošta, s.p. aktuálně od SPU obdržela. Na internetu jsou data aktuálnější - viz webová strana uvedená nahoře.
Břetislav Janík

Příležitostná dopisnice k 80. výročí narození Adolfa Absolona

Na reprodukci je soukromý přítisk na dopisnici k 80. narozeninám výtvarníka a autora poštovních známek dr. Adolfa Absolona. Soukromý je myšleno neoficiální a tento příležitostný tisk věnovali filatelisté oblíbenému tvůrci známek. Přidáváme se k gratulantům. Ještě hodně let ve zdraví a ještě nové poštovní známky.
B. J.

21. 7. 2017

Výroční prémie Svazu českých filatelistů

Jako každoročně i letos obdrží členové SČF svoji prémii, kterou vydává Česká pošta, s.p. právě ve spolupráci se SČF jako poděkování za členství. Letos to je černý ocelotisk kreslicí barvy z loňského umění Klaun s opicí podle Františka Tichého.
Distribuci bude provádět výhradně Svaz českých filatelistů.
B. J.

20. 7. 2017

Další uvedení nového hologramu České pošty

Předevčírem jsme Vám ukazovali ještě polotovar "žlutého černotisku" a dnes Vám již můžeme ukázat totéž s novým hologramem. Nový design hologramu na zakázku České pošty, s.p. aplikuje Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s. Hologram garantuje vyšší bezpečnost tisku než ten současný a prakticky není kopírovatelný.
Pro zasvěcené může vzniknout otázka, jak je možné, že reprodukce z 18. 7. 2017 ( http://expo-net.blogspot.cz/2017/07/tzv-zluty-cernotisk-mezinarodni-vystavy.html ) již má známku a nemá hologram (byť je spodní část uříznuta zvoleným výřezem). Je to proto, že v obou případech jde o imprimatur - tedy schválení tisku a v tomto případě částečného. Poprvé byl schvalován tisk ofsetem (texty) a ocelotiskem (známka), v dnešním případě jde o schválení implementace hologramu a zkoušky na již vytištěné ocelotiskové pamětní listy se známkami by výrobu notně prodražili. Po dnešním schválení hologramů tedy začne aplikace hologramů na polotovary (s ofsetem a ocelotiskem) před konečnou fází tisku, tentokráte knihtisku, kterým je aplikováno číslování výtisků.
Nový hologram můžete vidět i na části sešitku 170 let plynového osvětlení ulic v Praze. Starý typ hologramu již není k dispozici a pro sběratele je tak toto období uzavřenou kapitolou, která se již dá vysbírat, aniž by vznikaly další varianty.
Břetislav Janík

18. 7. 2017

Tzv. "žlutý černotisk" mezinárodní výstavy Praga Piccola 2017

Výřez z nového výstavního tisku mezinárodní výstavy 1. stupně SČF pod názvem Praga Piccola 2017, která se bude konat letos v září v rámci mezinárodního veletrhu Sběratel. Tisk bude přílohou katalogu česko-německé výstavy.
B. J.

30th anniversary of the Czech Olympic Academy - special pictorial cancellation / 30 ans de l'Académie olympique tchèque - flamme spéciale

Le 21 juin 2017, une nouvelle flamme a été mise en circulation en République Tchèque, consacrée au 30ème anniversaire de l'Académie olympique tchèque ("Česká olympijská akademie").
Conçue en collaboration avec Olympsport, l'association tchèque de philatélie thématique "sport et olympisme", cette flamme mentionne la date de création de cette académie olympique (tchécoslovaque à l'époque), le 30 avril 1987, ainsi qu'une représentation d'athlètes lors de jeux olympiques antiques... http://timbredujura.blogspot.com/2017/07/30th-anniversary-of-czech-olympic.html
--
On June 21, 2017, a new pictorial cancellation was put into circulation in Czech Republic, dedicated to the 30th anniversary of the Czech Olympic Academy ("Česká olympijská akademie").
This cancellation was designed in collaboration with Olympsport, the Czech association for Olympic and Sport philately, and mentions the date of creation of this Olympic Academy (Czechoslovak at the time), April 30, 1987, as well as a representation of athletes at ancient Olympic Games... http://timbredujura.blogspot.com/2017/07/30th-anniversary-of-czech-olympic.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

Tribute to poet Josef Kainar on Czech FDC / Hommage au poète Josef Kainar sur FDC tchèque

Le 7 juin 2017, la poste tchèque a mis en circulation un timbre (16 CZK) consacré au poète, écrivain, dramaturge mais aussi musicien et illustrateur Josef Kainar (1917-1971) à l'occasion des 100 ans de sa naissance.
C'est ce timbre, conçu par Pavel Dvorský et gravé par Jaroslav Tvrdoň, qui figure sur le FDC officiel ci-dessous (tirage : 3400), avec TAD de Prague représentant son portrait stylisé. 
Josef Kainar a étudié la musique (guitare, violon) jeune et joué dans des groupes de jazz, avant d'étudier à la faculté des arts à Prague (avant sa fermeture en 1939 suite aux manifestations étudiantes contre le régime Nazi)... http://timbredujura.blogspot.com/2017/07/tribute-to-poet-josef-kainar-on-czech.html
--
On June 7, 2017, the Czech Post issued a stamp (16 CZK) dedicated to the poet, writer, playwright and also musician and illustrator Josef Kainar (1917-1971) on the occasion of the 100 years of his birth.
It is that stamp, designed by Pavel Dvorský and engraved by Jaroslav Tvrdoň, which appears on the official FDC below (print run : 3,400), with cancellation from Prague representing his stylized portrait.
Josef Kainar, young, studied music (guitar, violin) and played in jazz bands, before studying at the Faculty of Arts in Prague (before its closure in 1939 after student protests against the Nazi regime)... http://timbredujura.blogspot.com/2017/07/tribute-to-poet-josef-kainar-on-czech.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

12. 7. 2017

Nové vlastní známky: Bernard - Pivo jako šperk

VZ TL 0064, VZ 0588 – 0592
Pivo jako šperk
Nominální hodnota: á 16 Kč, celkem 400 Kč 
Orientace známek: 25 známek na výšku
Vydání: 13. 7. 2017
Náklad VZ ZS: 600 ks, VZ: 15 200 ks
Autor známek: Pivovar Bernard
Informace o prodeji: marketing@bernard.cz  
--
Poznámka:
Známky mají číslo VZ TL 0064, zatímco VZ TL 0063 vyjdou až 7. září 2017. Číslo objednávky a tudíž katalogu je tvořeno v okamžiku uzavření smlouvy a finanční úhrady. V době, kdy se začaly polygraficky připravovat vlastní známky s námětem historických poštovních štítů (pod číslem 0063) nebylo o objednávce známek TL 0064 nic známo. Katalog Vlastních známek ČP je sestavován chronologicky podle dat vydání: https://www.ceskaposta.cz/sluzby/filatelie-a-postfila/vlastni-znamky/prehled-vlastnich-znamek
B. J.

Nový PLZ 75: Adolf Absolon - 80. narozeniny

Datum vydání 14.07.2017
Pamětní list známkové tvorby, Katalogové číslo: PLZ 75
Cena: 40,00 Kč
Číslování: 00157801 — 00159500
Související známka A0603
Související razítko 36
Námět PLZ
Známka z aršíku A0603 "České středohoří", nominále 43,- Kč a příležitostné razítko "Adolf Absolon, A.A. 80, Praha 1", s datem 14.7.2017. Autor návrhu razítka: Martin Srb.
Náklad: 1.700 ks

Erlebachova a Josefova bouda - vlastní známky v roli regionální reklamy

Již třetí emise vlastních známek vyšla pro společnost Resortu sv. Františka - Erlebachova a Josefova bouda. Zobrazené známky pocházejí z emise vydané 22. 12. 2016 pod číslem VZ 0528.
Hosté hotelu mohou používat vlastní hotelové známky a vzhledem k tomu, že není vyloučena další emise, jdou známky zřejmě dobře na odbyt. A v tomto případě jistě dělají radost nejen filatelistům.
Děkujeme za zaslání doporučené celistvosti i s apostem.
B. J.

Vlastní známka ARCO na zásilce z Prahy 9

Málo obvyklá vlastní známka v korespondenci vždy potěší. Patří to i k této vlastní známce s nominální hodnotou "A", číslo VZ 0381 vydané pro společnost ARCO komíny a stavby. Za ukázku děkujeme.
B. J.