9. 12. 2019

Nové vlastní známky: 0097 - 100 LET OSA

Nové vlastní známky OSA - Ochranné sdružení spisovatelů, skladatelů a nakladatelů hudebních děl, založené 1919 - vycházejí 10. 12. 2019. Podrobnosti sledujte na adrese ZDE.

8. 12. 2019

Fotoreportáž ze 122. výstavky známkové tvorby České pošty

Stěžejní exponáty 122. výstavky oddělení známkové tvorby České pošty, s.p., která se konala ve středu 27. 11. 2019 v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy pražské “hlavní pošty” Praha 1, představovaly přípravu tisku poslední emise tohoto roku “Umělecká díla na známkách: Ladislav Šaloun”, která vznikla za spolupráce s Galerií Středočeského kraje, p.o., v Kutné Hoře (GASK). Námětem známky v nominální hodnotě 39 Kč (ve čtyřblocích), vytištěné pětibarevným ofsetem v Poštovní tiskárně cenin Praha a.s. s využitím fotografie Ota Palána, je plastika Ladislava Šalouna ze sbírek GASK “Dotek osudu II” (1933). Námětem digitálního tisku na současně vydávané FDC je dílo Jana Konůpka “Kontemplace” (1929) opět ze sbírek GASK, také dle fotografie Ota Palána. Grafickou úpravu FDC, vč. návrhu razítka zpracoval Petr Foltera.
Výstavku zahájil Břetislav Janík, vedoucí oddělení známkové tvorby České pošty, s.p., který přivítal zástupce GASK a Středočeského kraje, kterými byli Jana Šorfová, ředitelka Galerie Středočeského kraje, p.o. (GASK), Adriana Primusová, kurátorka GASK, Petra Bartušková, vedoucí PR a marketingu GASK, a dále Zdeněk Štefek, předseda Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Středočeského kraje; a Kateřina Pešatová, vedoucí Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje. Dále přivítal manažera tisku Poštovní tiskárny cenin Praha a.s. Martina Sochůrka a zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu Jiřího Řeholu a Olgu Batulkovou ... Fotoreportáž ZDE.

7. 12. 2019

Veselé vánoce a šťastný Nový rok 2020

Právě v těchto dnech byly rozeslány "novoročenky" v podobě služebních celin (zálepek) zákazníkům a  návštěvníkům České posty, s.p., či jejich akcí. Současně byly tytéž "PF 2020" předány zástupcům Svazu českých filatelistů k interní distribuci a Filatelii, která je zašle spolu s letošním dvanáctým číslem.
Jde o tzv. služební dopisnici, která se nerazítkuje do obrazu "pseudoznámky". Známka to není, protože nemá nominální hodnotu a dopisnice je využitelná jen pracovníky České pošty. Autorem novoročenky jsou manželé Eva Hašková a Jan Maget. Navazuje na emisi 100. výročí zahájení československé měny (Pf. č. 2015 z 3. 4. 2019).
Děkujeme všem zákazníkům České pošty za perfektní spolupráci.
B. J.

Nová slovenská emise: Osobnosti - Michal Bosák

Další pozdrav od Iva Gážy ze Slovenska, Děkujeme.

6. 12. 2019

Letošních 7 pamětních listů Známkové tvorby: tradice obnovena

PLZ 96: K. Zeman - jubileum
PLZ 95: Otevření informačního centra na vodním díle Fláje
PLZ 94: L. Knotková - jubileum
PLZ 93: 150. výročí potvrzení statutu České polytechniky
PLZ 92: 1. Jarní veletrh Sběratel
PLZ 91: J. Knotek - jubileum
PLZ 90: F. Smotlacha, mykolog

Nejvyšší světová ocenění pro české známky

K předchozí stránce informací o oceněných známkách navazuje i tato dopisnice, která byla předmětem 123. výstavky poštovních známek v pražské hlavní poště na Jindřišské ulici 14, Praha 1. Tato dopisnikce prošla poštovním provozem a jsou na ní podepsáni zleva: Tomáš Říha, autor dopisnice, Jaromír Knotek a Libuše Knotková, autoři emise Bombajský dopis - Kamil Knotech nechyběl, ale jeho podpis chybí. Třetí cena z Bruselu za rytinu Paula Pontia je symbolicky zaznamenána v příležitostném razítku od Martina Srba. Takže dopisnice je věnována cenám z Madridu 2019, razítko ceně z Bruselu 2019.
B. J.

Poštovní noviny 11/2019

2. 12. 2019

Změna v prodejní době Prodejny Známkové tvorby

Prodejna Známkové tvorby bude z důvodu onemocnění v úterý 3. 12. 2019 uzavřena. Ve středu 4. 12. 2019 bude otevřena v době od 10:00 do 13:00 hodin. Odpoledne, v době a v místě konání výstavky Známkové tvorby (v 1. patře dvorany) zde bude prodávána nová dopisnice Známkové tvorby. Současně zde získáte i příležitostné pamětní razítko k této akci.
Další pracovní doba bude oznámena, sledujte prosíme pravidelné oznámení zde a na webu České pošty, s.p.
Prodejna přítisků ke známkám je otevřena ve standardním režimu.
B. J.

J. Neumann: "První Československá republika a její příležitostná poštovní razítka"

Vážení přátelé, dovolujeme si vám připomenout naši další klubovou schůzku, která se uskuteční ve čtvrtek 5. 12. 2019 od 16.00 hod. v sále Dřevák v 1. patře Domu Portus (Život 90, z. ú.), v Praze 1, ulice Karoliny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou, mapku najdete na https://www.kf0015.cz/?page_id=328), a jejíž součástí bude přednáška p. Jiřího Neumanna "První Československá republika a její příležitostná poštovní razítka", jak jsme také již informovali mj. zasláním programu našeho aktuálního přednáškového cyklu. Přednáška začíná v 16.30 hod.
Vítáni jsou všichni zájemci o filatelii a poštovní historii – vstup volný. Jako obvykle bude pro účastníky připravena káva, čaj a minerálka.
Dovolujeme si při této příležitosti požádat členy klubu – účastníky naší novinkové služby, aby se dostavili k vyzvednutí připravených novinek od správce novinkové služby a hospodáře p. Jana Všetečky. U pokladníka p. Jiřího Maiera budete moci uhradit členské příspěvky na rok 2020, pokud jste tak dosud neučinili. Za výbor Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha, pobočného spolku Svazu českých filatelistů, z.s., zdraví
Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel

29. 11. 2019

Česká pošta zavede „dvourychlostní“ doručování listovních zásilek

Od 1. 2. 2020 zavádí Česká pošta nový, dvourychlostní systém doručování listovních zásilek. Odesílatelé si nově budou moci zvolit, zda má být zásilka doručena nejrychlejším možným způsobem, tedy následující pracovní den po podání, nebo si zvolí pomalejší, tzv. ekonomický režim doručení. Při volbě ekonomického režimu doručování bude zásilka dodána zpravidla do druhého pracovního dne po dni podání. Doručování tzv. „obden“ bude cenově zvýhodněné. Česká pošta se inspirovala u ostatních evropských přepravců, kde tento způsob doručování je již zavedený…V případě, že chce klient využít režim doručování každý pracovní den:

- Zásilka musí být viditelně označena D+1
- Zásilka musí být řádně ofrankována, u obyčejné listovní zásilky písmenovou známkou „A“ či s platnou nominální hodnotou 26 Kč.
V případě, že chce klient využít ekonomický režim doručování:
- Zásilka se nijak zvlášť neoznačuje.
- Zásilka musí být řádně ofrankována, u obyčejné listovní zásilky písmenovou známkou „B“ či s platnou nominální hodnotou 19 Kč.
Viz Tisková zpráva České pošty ZDE.

Pozvánka na letošní poslední 123. výstavku Známkové tvorby

Pohlednice on line České pošty

Pohlednice on line České pošty si  získávají stále více obdivovatelů. Posledním kouskem je podzimní pozdrav v pošty. Malý kolektiv jistě již chystá vánoční vydán. Dáme vědět.
B. J.

50 let Orlíku

Za pěknou příležitostnou dopisnici s R nnálepkou děkujeme panu Jiřímu Neumannovi z Plzně.
B. J.