24.10.16

PLZ 69: 250. výročí narození maršála Radeckého

Česká pošta, Známková tvorba vydává 2. listopadu 2016 Pamětní list Známkové tvorby (PLZ) č. 69 s textem "Václav Radecký, Sedlčany" v počtu 1700 ks (od čísla 147701 - 149400).
Použito je příležitostné známky z aršíku "Bitva u Lipska", s nominální hodnotou 53,- Kč. Příležitostné razítko s datem 2. 11. 2016. Autorem razítka je Karel Zeman. 
Cena za PLZ 69 je 40 Kč (je použito známky z aršíku).
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení v provozu
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1
--
chabova.marie@cpost.cz
Tel.: +420 221 131 420
GSM:  +420 605 220 617
--
Česká pošta, s.p.
Prodejna známkové tvorby
pošt. přihrádka 13
111 21 Praha 1
--

Exhibition devoted to engraver Miloš Ondráček at the Postal Museum in Prague / Exposition consacrée au graveur Miloš Ondráček au musée postal de Prague

Le 15 septembre 2016, la poste tchèque avait déjà mis en circulation un TAD consacré au 80ème anniversaire (jour pour jour) de la naissance du célèbre graveur tchèque Miloš Ondráček (né à Prague en 1936).
En plus de 40 ans, Miloš Ondráček a gravé près de 500 timbres pour la Tchécoslovaquie puis la République tchèque (près de 200) et la Slovaquie, ainsi qu'un timbre américain et également de nombreux billets de banque.
Du 22 septembre 2016 au 26 février 2017, le musée postal de Prague organise une exposition consacrée à Miloš Ondráček et en particulier à ses nombreuses oeuvres d'art gravées sur timbres... http://timbredujura.blogspot.com/2016/10/exhibition-devoted-to-engraver-milos.html
--
On September 15, 2016, the Czech Post had already put into circulation a postmark dedicated to the 80th anniversary (to the day) of the birth of famous Czech engraver Miloš Ondráček (born in Prague in 1936).
In more than 40 years, Miloš Ondráček has engraved nearly 500 stamps for Czechoslovakia and then Czech Republic (around 200) and Slovakia, as well as an American stamp and also many banknotes.
From 22 September 2016 to 26 February 2017, the Postal Museum in Prague is organizing an exhibition dedicated to Miloš Ondráček and especially his many works of art engraved on stamps... http://timbredujura.blogspot.com/2016/10/exhibition-devoted-to-engraver-milos.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

23.10.16

Rytec Eduard Karel: Grafické techniky a umělecké dílo

 
Díky laskavosti rytce Miloše Ondráčka Vás můžeme seznámit s velmi pěknou statí Eduarda Karla. Byla publikována v ročence Holaru, v čísle 6, ročníku 1929-30. Koupil jsem ji před 45-ti lety v antikvariátu. Zdraví M. Ondráček. Děkujeme.
B. J.

Franz Kafka a Proměna z veletrhu Sběratel 2013

Ze staršího materiálu nás zaujala i celistvost s nalepenou známkou OSN a příležitostným razítkem veletrhu Sběratel z roku 2013. Na kresbě vlevo je slavná "Proměna" Franze Kafky podle stejnojmenného románu Franze Kafky z roku 1915.
B. J.

Zlatá Bára Špotáková na 9bloku známek s přítiskem

Pro sběratele sportovních a olympijských námětů jsme na ukázku obdrželi starší 9ti blok s Bárou Špotákovou, radující se z olympijské medaile. "Poklady jsou v podstatě na zemi a je nutno se jenom sehnout".
B. J.

Věstník České pošty 10/24. 10. 2016

Poštovní noviny 21. 10. 2016

"Historical vehicles" and "World Heritage" stamp sets on new Czech cover / Timbres "Véhicules historiques" et "Patrimoine mondial" sur lettre tchèque

La poste tchèque poursuit sa série (débutée en 2013) consacrée à des véhicules historiques avec deux nouveaux timbres, émis le 21 septembre 2016 : une automobile Tatra 87 et un biplan Aero Ab-11.
Comme les années précédentes, ces 2 timbres ont été émis dans une même feuille composée de 50 timbres (25 de chaque).
Ces 2 timbres se-tenant (16 CZK) ont été utilisés pour affranchir cette jolie lettre envoyée en recommandé le 1er jour d'émission de Prague. 
La série (2 timbres, émise le 7 septembre 2016) consacrée à des sites tchèques du patrimoine mondial ainsi que le timbre (19 CZK, émis le 14 juin 2006) consacré au parc national de la suisse tchèque ("Národní park České Švýcarsko"), composent également cet affranchissement... http://timbredujura.blogspot.com/2016/10/historical-vehicles-and-world-heritage.html
--
The Czech Post continues its series (started in 2013) dedicated to historical vehicles with two new stamps, issued on September 21, 2016 : a Tatra 87 car and a biplane Aero Ab-11.
As in previous years, these two stamps have been printed in a same sheet composed of 50 stamps (25 of each).
These two se-tenant stamps (16 CZK) have been used to frank this nice letter sent by registered mail on first day of issue from Prague. 
The series (2 stamps, issued on September 7, 2016) devoted to Czech world heritage sites as well as the stamp (19 CZK, issued on June 14, 2006) devoted to the Czech Switzerland National Park ("Národní park České Švýcarsko"), are also part of this postage... http://timbredujura.blogspot.com/2016/10/historical-vehicles-and-world-heritage.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

Galerie U lávky: Š. Trčková - Cesta ze školy

Cesta ze školy
Výstava akademické malířky Šárky Trčkové je ohlédnutím za její výtvarnou činností, od konce studia na AVU v Praze až po její poslední práce, již přerušil její předčasný odchod. Vystavené práce charakterizuje autorčina konfrontace nebo také koexistence dvou výtvarných oborů, kterými prošla při studiu na AVU v Praze. Začínala v ateliéru malby, kde si osvojila základy malířské techniky i obecné principy zpodobnění skrze osobitě se rozvíjející výtvarnou formu. V závěru studia na AVU v ateliéru grafiky zesílil její vztah k experimentu v použití netradičních materiálů a jejich následném uplatnění v obraze tištěném. Tento zcela specifický fenomén se později projevil nejvýrazněji v kombinaci s klasickými grafickými technikami a novými technologiemi, které vycházely z oblasti počítačové grafiky, serigrafie a fotopolymeru. Zkušenost s barvou uplatnila ve volné malířské interpretaci, nejčastěji olejomalbou a stále výrazněji akvarelem, které konfrontovala s technikami rozměrného barevného dřevořezu a hlubotisku. Nacházela tak uplatnění pro nekonečnou řadu možností barevného soutisku, který jak v otisku, tak v působení samotné matrice vytvářel zcela autonomní výraz. Dával tak autorce prostor hledat obsah svých prací v jednotlivých příbězích ovlivněných vlastním okolím, hlavně synem Davidem a rodinou, ale i souvislost obecně platnou, v pátrání po smyslu zobrazeného.
Dalibor Smutný 
15. 10. 2016

Věstník České pošty 9/23. 9. 2016

 

22.10.16

"World Heritage - Czech Republic" stamp set on FDC from UNPA (office of Vienna) / Série "Patrimoine mondial - République Tchèque" sur FDC de l'APNU (bureau de Vienne)

L'Administration Postale des Nations Unies (APNU) émet régulièrement des timbres consacrés à des sites classés au Patrimoine mondial de l'UNESCO.
Après différents sites d'Asie du sud-est en 2015, 6 nouveaux timbres (2 pour chaque bureau : New York, Genève et Vienne) ont été mis en circulation le 8 septembre 2016, consacrés à 6 des 12 sites tchèques figurant sur cette liste du patrimoine mondial : centre historique de Prague et colonne de la Sainte-Trinité à Olomouc (New York), jardins et château de Kromeríž et paysage culturel de Lednice-Valtice (Genève), centre historique de Kutná Hora et centre historique de Český Krumlov (Vienne).
Ces 6 timbres (conception : Sergio Baradat à partir de photos de AGE Fotostock) ont été émis chacun en feuille de 20 timbres (tirage : 100000 pour les 2 timbres (0,68€ et 1,70€) émis par le bureau de Vienne)... http://timbredujura.blogspot.com/2016/10/world-heritage-czech-republic-stamp-set.html
--
The United Nations Postal Administration (UNPA) is regularly issuing stamps devoted to UNESCO World Heritage sites.
After different sites of Southeast Asia in 2015, six new stamps (two for each office : New York, Geneva and Vienna) have been put into circulation on September 8, 2016, devoted to 6 of the 12 Czech sites on this World Heritage list : historic centre of Prague and Holy Trinity column in Olomouc (New York), Gardens and castle of Kroměříž and Lednice-Valtice cultural landscape (Geneva), historic centre of Kutná Hora and historic centre of Český Krumlov (Vienna).
These six stamps (design : Sergio Baradat from AGE Fotostock photos) were each issued in sheets of 20 stamps (print run : 100,000 for the 2 stamps (€ 0.68 and € 1.70) issued by the Vienna office)... http://timbredujura.blogspot.com/2016/10/world-heritage-czech-republic-stamp-set.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

19.10.16

Maxikarty Vlha pestrá

Ve středu 12. října vyšla další pěkná výplatní známka s motivem Vlhy pestré. Tento středně velký, pestře zbarvený pták z čeledi vlhovitých hnízdí zejména na jižní a jihovýchodní Moravě. Do republiky přilétá v druhé polovině května, odlétá od konce srpna do poloviny září. Vlha je nezaměnitelný štíhlý pták s dlouhým, dolů zahnutým zobákem, dlouhými zašpičatělými křídly a dlouhým ocasem se dvěma prodlouženými středními pery ... http://cartesmaximum.blogspot.cz/2016/10/maxikarty-vlha-pestra.html
--
Pavel Kancnýř: http://cartesmaximum.blogspot.cz/
--

"Vinyl & stereo expo" at the Sběratel collectors Fair 2016 in Prague - special card and postmark / "Vinyl & stereo expo" à la foire Sběratel 2016 à Prague - carte et TAD spécial

Dans le cadre de la 19ème édition de la foire internationale des collectionneurs "Sběratel" organisée à Prague du 8 au 10 septembre 2016, une exposition intitulée "Vinyl & stereo expo" était, comme son nom l'indique, consacrée au monde de la musique, en particulier des anciens disques vinyles, des jukebox...
A cette occasion, la poste tchèque a mis en circulation le 7 septembre 2016, une carte spéciale pré-timbrée (tarif "A" - envoi domestique jusqu'à 50g, 16 CZK actuellement) avec le logo de cette foire Sběratel... http://timbredujura.blogspot.com/2016/10/vinyl-stereo-expo-at-sberatel.html
--
As part of the 19th edition of the international collector's fair Sběratel held in Prague from 8 to 10 September 2016, an exhibition entitled "Vinyl & stereo expo" was, as its name suggests, dedicated to the world of music, especially old vinyl records, jukebox...
On this occasion, the Czech Post has released on September 7, 2016, a special prepaid card (rate "A" - domestic shipment up to 50g, currently 16 CZK) with the logo of this Sběratel fair... http://timbredujura.blogspot.com/2016/10/vinyl-stereo-expo-at-sberatel.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

16.10.16

Milan Bauer - Motocykl Ferdinanda Gramatiky

Jedním z účastníků 80. výstavky Známkové tvorby byl i výtvarník příležitostné dopisnice České pošty, pan Milan Bauer. Jeho propracovaná technická kresba je na reprodukci.
B. J.

Nultý Newsletter - Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s.

Filatelie 10/2016