22.08.16

Citta Vaticano: Innocenzo III - new stamp of Marina Richterova

“Uno tra i più significativi pontefici della storia”. Così dal Vaticano definiscono Lotario dei Conti di Segni, nato ad Anagni nel 1160 ed eletto papa a soli 38 anni col nome di Innocenzo III. Morì nel 1216, fatto che ha dato lo spunto per ricordarlo con un francobollo da 95 centesimi nell’ottavo centenario.
Fu un uomo “di raffinata cultura, profondamente religioso, ricco di grande pietà interiore, dedito a una severa ascesi, instancabile sacerdote e pastore di anime”. Nel corso del ministero riaffermò la concezione del papa come vicario di Cristo, confermando la superiorità del potere spirituale su quello temporale. Sotto il suo regno si svolse il IV Concilio lateranense, considerato per le decisioni prese sia sul piano dogmatico che disciplinare.
Nella vignetta della carta valore, realizzata dall’artista ceca Marina Richterova, campeggiano la mappa con il picchio in volo, san Francesco ed un crociato; incorniciano graficamente e storicamente il protagonista. Ne vogliono illustrare l’impegno su vari fronti: la determinazione e la perseveranza con cui ha cercato di riunire la Chiesa d’Occidente e d’Oriente, il riconoscimento del ruolo e dell’importanza degli ordini mendicanti, la persecuzione contro i movimenti eretici, come quello dei catari in Francia.
Il tributo è stato autorizzato in centocinquantamila esemplari, mentre i fogli sono da dieci; arriverà il 13 settembre. Lo stesso giorno debutteranno, perlomeno, la tradizionale tappa riguardante i viaggi di Francesco nel mondo (foglietto da 4,00 euro) e la nuova coppia per l’Anno santo della misericordia (singoli da 0,95, 1,00).

... http://www.vaccarinews.it/index.php?_id=21130

18.08.16

"Think Green" (non-EUROPA) stamp set on FDC from Turkey / Série "Think Green" (non EUROPA) sur FDC de Turquie

Jen 4 evropské země nepřijaly koncept společné známky PostEurope a udělaly si vlastní obraz známek na téma "Think Green"/"Myslíme zeleně": Grónsko, Rusko, Turecko a Velká Británie...
--
Comme le Royaume-Uni, le Groënland ou la Russie, la Turquie n'a curieusement pas souhaité participer aux émissions de timbres EUROPA cette année...
Est-ce parce que le dessin commun (auteur : Doxia Sergidou / poste chypriote) choisi par PostEurop pour illustrer le thème "Think Green" n'était pas au goût de la poste turque ?
Mais une série de timbres intitulée également "Think Green" ("Yeşil Düşün" en turc) a toutefois été mise en circulation le 9 mai 2016 (Journée de l'Europe) !
Like United Kingdom, Greenland or Russia, Turkey curiously decided not to participate in the EUROPA stamp issues this year...
Is it because the joint design (author : Doxia Sergidou / Cyprus Post) chosen by PostEurop to illustrate this "Think Green" theme was not to the Turkish Post's taste ? ... http://timbredujura.blogspot.com/2016/08/think-green-non-europa-stamp-set-on-fdc.html
--
Conçue par Tülay Ateş, ces 2 timbres figurent sur le FDC officiel ci-dessus avec TAD d'Ankara. Merci beaucoup Ersel !
Ces 2 timbres (1,40 TL, tirage : 50000 chacun) ont été émis avec une surtaxe de 10 kuruş, destinée je suppose à des associations de protection de l'environnement ?
Le timbre à gauche (un peu du même style que le 2ème timbre EUROPA émis cette année par Aland et Gibraltar) conceptualise ce thème "Think Green" avec ce cerveau humain en forme de feuillage d'arbre), le 2ème timbre évoquant la protection de la planète Terre et en particulier certaines espèces animales menacées comme l'ours polaire ou la girafe.
Designed by Tülay Ateş, these two stamps are included on the official FDC above with cancellations from Ankara. Thank you very much Ersel !
These 2 stamps (1.40 TL, print run : 50,000 each) have been issued with a surcharge of 10 kuruş, I suppose in favour of environmental protection associations ? ... http://timbredujura.blogspot.com/2016/08/think-green-non-europa-stamp-set-on-fdc.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

16.08.16

F. Beneš: Modrý Mauricius – ideál vzácnosti vlastně ve všech oborech

Když u nás před třemi lety vyšla kniha Heleny Morganové Modrý Mauricius – honba za nejcennějšími známkami světa 1), ani ve snu mě nemohlo napadnout, že by se jedna z těchto ikonických známek – bez přehánění největších a nejslavnějších světových rarit – mohla stát součástí sbírky našince, tedy českého nebo slovenského filatelisty. A vidíte, stalo se to. A nejen jedna, ale dokonce obě, tedy kompletní série, červený a modrý Mauricius Post Office. Je to v naší filatelistické historii poprvé a řadí nás to mezi těch několik málo šťastných zemí, které se tím mohou pochlubit.
Z veřejných zdrojů víme, že k nim patří Velká Británie (série z Taplingovy sbírky, kterou v roce 1891 odkázal Britskému muzeu, nyní v Britské knihovně, a série v Královské sbírce, zakoupená v roce 1904), Německo (série v Poštovním muzeu v Berlíně získaná v letech 1901 a 1903), Švédsko (série ze sbírky Hanse Lageröfa, který ji v roce 1927 daroval Poštovnímu muzeu ve Stockholmu), Mauricius (série z Kanaiovy sbírky v Muzeu Blue Penny, zakoupená v roce 1993), a pro úplnost doplňme Nizozemí (hodnota 2 pence v Muzeu komunikace v Haagu, zakoupená v roce 1994)... http://www.frantisekbenes.cz/modry-mauricius-ideal-vzacnosti-vlastne-ve-vsech-oborech/

15.08.16

Filatelie 8/2016

Sběratel 2016: 8.-10. 9. 2016 a Španělská pošta

Létající tramvaj před Tančícím domem! Vesele halucinogení dopisnice Španělské pošty bude v prodeji pouze na veletrhu Sběratel!  Všechny další informace: http://www.sberatel.info/veletrh-sberatel/ 

Old Belgian aircrafts - FDC from Brussels / Anciens avions belges - FDC de Bruxelles

V dnešní době vypadá letecký aršík belgické pošty jako malé zjevení. Přesto je informace velmi zajímavá a tak Vám ji velmi rádi zprostředkujeme: 
--
La poste belge (bpost) a souhaité rappeler au grand public que la Belgique avait joué un rôle important dans le monde de l'aviation du début du 20ème siècle en émettant, le 13 juin 2016, un très joli bloc-feuillet (5 timbres) intitulé "Vol à travers le temps - Anciens avions belges".
Ces timbres, conçus à partir d'une peinture de Jan De Maesschalck (mise en page : Kris Maes), illustrent différents aéronefs conçus ou construits en Belgique entre 1911 et 1959, faisant partie des collections du Musée royal de l'armée et d'histoire militaire à Bruxelles... http://timbredujura.blogspot.com/2016/08/old-belgian-aircrafts-fdc-from-brussels.html
--
The Belgian Post (bpost) wished to remind that Belgium had played an important role in the world of aviation at the beginning of 20th century by issuing, on June 13, 2016 a very nice souvenir sheet (5 stamps) entitled "Flying through time - Old Belgian aircrafts".
These stamps, designed from a painting by Jan De Maesschalck (layout : Kris Maes) illustrate different aircrafts designed or built in Belgium between 1911 and 1959, being part of the collections of the Royal Museum of the Army and military history in Brussels... http://timbredujura.blogspot.com/2016/08/old-belgian-aircrafts-fdc-from-brussels.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

11.08.16

1. letní olympijský park na vlastních známkách

Další velmi pěkná ukázka použití vlastních známek, tentokráte 50 známek na 2 arších ve prospěch 1. letního olympijského parku Rio - Lipno 2016 v Lipně nad Vltavou. Známky jsou volně dostupné včetně pamětních listů, pohlednic, obálek, příležitostného razítka atd. Bohužel jediným problémem bude pro většinu sběratelů vysoká cena. Pořadatelé každý ze 2 archů o 25ti různých známkách nabízejí za 1900 Kč. Každý arch obsahuje 20 známek s nominální hodnotou A (nyní 16 Kč) a 5 známek Z (nyní 32 Kč). Při nákupu obou najednou je sleva 200 Kč a při nákupu speciální Lipno.card za 154 Kč obdržíte další slevu 200 Kč. Podrobnosti jsou zde: http://www.lipno.info/postovni-znamky-rio-lipno.html?gclid=CLq0ns__uc4CFcgp0wodamkMag
Vlastní známky se každopádně ujaly, ač se informace o nich šíří nejčastěji ústním podáním. Svědčí o tom 55 vydaných kompletů a 520 různých poštovních známek: https://www.ceskaposta.cz/documents/10180/499618/Vlastni-znamky-2016.pdf/95b09c00-89c7-4581-8bc5-68d59534eeaa
Za všechny ukázky děkujeme.
B. J.

10.08.16

The 60 best engravings by František Horniak exhibited at the Postal Museum in Prague / Les 60 meilleures gravures de František Horniak exposées au Musée postal de Prague

A l'occasion du 60ème anniversaire de la naissance du graveur slovaque František Horniak (né en 1956 à Žikava), le musée postal de Prague organise, du 25 juin au 11 septembre 2016, une exposition consacrée à 60 de ses meilleures gravures ("60 nejlepších rytin").
František Horniak a gravé une centaine de timbres pour la poste slovaque depuis 1991, en particulier le dernier timbre commun (République Tchèque, Slovaquie, Hongrie, Pologne) consacré au 450ème anniversaire de la naissance de Jan Jesenius (émis le 22 juin 2016)... http://timbredujura.blogspot.com/2016/08/the-60-best-engravings-by-frantisek.html
--
To mark the 60th anniversary of the birth of Slovak stamp engraver František Horniak (born in 1956 in Žikava), the Postal Museum in Prague is organizing, from June 25 to September 11, 2016, an exhibition devoted to 60 of his best engravings ("60 nejlepších rytin").
František Horniak engraved a hundred stamps for the Slovak Post since 1991, especially the last joint stamp (Czech Republic, Slovakia, Hungary, Poland) devoted to the 450th anniversary of the birth of Jan Jesenius (issued on June 22, 2016)... http://timbredujura.blogspot.com/2016/08/the-60-best-engravings-by-frantisek.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

CZE-SVK-POL-HUN joint stamp issue : 450 years of the birth of Jan Jesenius / Émission commune CZE-SVK-POL-HUN : 450 ans de la naissance de Jan Jesenius

Jan Jesenius (né à Wrocław en 1566 - mort à Prague en 1621) était un médecin, homme politique et philosophe, membre d'une ancienne famille noble hongroise (Jeszenszky) originaire du village de Turčianske Jaseno, situé aujourd'hui en Slovaquie.
Il obtient un doctorat en philosophie et en médecine en 1591 après ses études de médecine dans les universités allemandes de Wittenberg et Leipzig puis de Padoue en Italie.
Il fut ensuite convoqué pour enseigner à l'université de Prague et devint le médecin particulier de l'empereur Rodolphe II.
Mais Jan Jesenius est en particulier connu pour avoir pratiqué en juin 1600, la 1ère autopsie en Europe centrale... http://timbredujura.blogspot.com/2016/08/cze-svk-pol-hun-joitn-stamp-issue-450.html
--
Jan Jesenius (born in Wrocław in 1566 - died in Prague in 1621) was a physician, politician and philosopher, member of an old Hungarian noble family (Jeszenszky) from the village of Turčianske Jaseno, located in Slovakia today.
He obtained a doctorate in philosophy and medicine in 1591 after his medical studies in German universities of Wittenberg and Leipzig and then Padua in Italy.
He was then summoned to teach at the University of Prague and became the personal physician of Emperor Rudolph II.
But Jan Jesenius is particularly known for having practiced in June 1600, the first autopsy in Central Europe... http://timbredujura.blogspot.com/2016/08/cze-svk-pol-hun-joitn-stamp-issue-450.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

07.08.16

World Heritage 2016: 8 stamps from the United Nations and the Czechia / Světové dědictví 2016: 8 známek z OSN a Česka

Jak už vyplývá z informací upřesněného emisního plánu i ukázky v Exponet-blogu: http://expo-net.blogspot.cz/2016/07/znamky-osn-o-cesku-vyjdou-7-zari-ve.html je k veletrhu Sběratel připravována emise s poštovními úřadovnami OSN (UNPA) New York, Ženeva a Vídeň. Známky volně zobrazují památky, které jsou zařazeny na seznam světového dědictví. Potěšující je, že tentokráte si OSN vybralo Českou republiku. Česká pošta se k tomuto emisnímu počinu přidala v rámci emise na společné téma (nikoliv společného vydání) a použila dvě fotografie Libora Sváčka, který se fotografováním světových památek věnuje. Známky vycházejí naprosto netradičně ofsetem jako fotoznámky (viz např. Mezinárodní soutěž hasičů CTIF, Ostrava 2009, Jaromír Funke: Umění 2015 anebo připravovaná emise ke známce Umění 2017 k výročí fotografa Tarase Kuščynského). 
Velká propagace České republiky v rámci světové emise OSN (6 známek ve 3 menách + Česko v CZK) je velkou propagační akcí k návštěvě České republiky.
Je těžké nezařadit klenot České republiky, symbol Prahy ale celé země - Pražský hrad s Karlovým mostem. Tím spíše, že známková produkce OSN propadla kouzlu pražských mostů z opačné strany, od Pražského hradu. Věříme, že emise na společné téma Vás zaujme. 
Známky obou vydavatelů si  budete moci zakoupit na veletrhu Sběratel na stáncích OSN Vídeň (známky OSN) a na stánku České pošty (české známky).
B. J.

Členská prémie SČF - Bohumír Matal

Jak může vypadat členská prémie Svazu českých filatelistů po zaplacení příspěvků na rok 2017? Není nic jednoduššího než Vám ji ukázat. Jedná se o jednobarevný ocelotisk známky Umění 2015 Pof. č. 870 Bohumír Matal. Distribuována bude například jako vloni, tedy na mezinárodním veletrhu Sběratel (od 8. do 10. září 2016) zástupcům filatelistických klubů.
B. J.

Vlastní známky z Lipna z poštovního provozu

Další ukázky vlastních známek, které vždy potěší. Děkujeme za zaslání.
B. J.

Aktuální razítka, R-nálepky a Aposty

31.07.16

Známky OSN o Česku vyjdou 7. září ve čtyřech měnách (USD, CHF, EUR a CZK)

Loňský veletrh Sběratel byl zajímavý setkáním šéfa UNPA (Poštovní správa OSN) se zástupcem Známkové tvorby České pošty. Výsledkem jednání v loňském září je celkem 8 známek ve 4 měnách, které budou vydány v době konání letošního veletrhu Sběratel. Jak je patrné z reprodukce návrhu společné FDC pošty OSN, vyjde tzv. "UNPA velká FDC" se dvojicí známek tří poštovních úřadoven v OSN po celém světě, a to: v New Yorku (měna USD), Ženeva (měna CHF), ve Vídni (měna EUR). Součástí vydání na společné téma s Českou republikou jsou i dvě české známky (měna CZK/Kč).
Námětem známek UNPA New York jsou pražské mosty a Olomouc, námětem známek UNPA Ženeva jsou zámecké zahrady v Kroměříži a zadní trakt zámku Valtice, námětem známek UNPA Vídeň jsou Kutná Hora a Český Krumlov. Známky vycházejí 8. září 2016 a budou k dispozici na veletrhu Sběratel na stánku UNPA (Vídeň).
České známky mají námět Lednicko-valtického areálu s pohledem na zámek v Lednici a pohled z Novotného lávky na Pražský hrad. Známky vycházejí v obvyklý den, tj. o den dříve, ve středu 7. 9. 2016. I tyto známky budou k dispozici na veletrhu Sběratel, v expozici České pošty.
Naprosto neobvyklé vydání českých poštovních známek se přizpůsobilo zájmu OSN (UNPA) vydat na svých poštovních známkách památky světového dědictví České republiky a rozšířit tuto emisi propagující Česko po celém světě. Česká strana jako poděkování tomuto reálnému návrhu přidala 2 známky naprosto pro ni neobvykle tištěné jako "fotoznámky" s českými náměty. Na první pohled je patrné, že kvůli tuzemskému a evropskému nominálu nevyužila 100 % potištění plochy, protože známky musí obsahovat bezpečnostní prvek ("cartaxový" nátěr papíru), který umožňuje hromadné automatizované třídění zásilek. Důkazem je záměna šedostříbrné barvy na pozadí fotografie známek OSN a Česka. Na českých známách ja barva bílá, tedy nepotištěný papír.
Za iniciativu OSN (UNPA) poděkujeme na společném přivítání známek se společným námětem na veletrhu Sběratel od 8. do 10. září v Praze.
Další informace: https://unstamps.org/wp-content/uploads/2016/07/Fasc349_E.pdf
B. J.

25 years of the Czech Police - booklet of 8 different "My Own Stamps" / 25 ans de la police tcheque - carnet de 8 "My Own Stamps" différents

Le 21 juin 1991, une loi du Conseil National officialisait la création de la police de la République tcheque ("Policie České Republiky"), une force de sécurité armée du ministere de l'intérieur, au service de la population, visant a protéger la sécurité des personnes, des biens et l'ordre public et a prévenir les infractions pénales.
Le 8 juin 2016, la, poste tcheque a mis en circulation un carnet composé de 8 timbres pré-personnalisés autocollants différents de type "Vlastní známka" ou "My Own Stamp" ("Mon propre timbre"), au tarif permanent domestique jusqu'a 50g "A" (16 CZK), consacrés a ce 25eme anniversaire de la police tcheque... http://timbredujura.blogspot.com/2016/07/25-years-of-czech-police-booklet-of-8.html
--
On June 21, 1991, a National Council Act formalized the establishment of the Police of the Czech Republic ("Policie České Republiky"), an armed security force subordinated to the Ministry of the Interior, in the service of the people, to protect the security of people, property and public order and to prevent criminal offenses.
On June 8, 2016, the Czech Post has put into circulation a booklet consisting of 8 different pre-personalized stamps, considered as "Vlastní známky" or "My Own Stamps", corresponding to a permanent domestic rate up to 50g "A" (16 CZK), devoted to this 25th anniversary of the Czech police... http://timbredujura.blogspot.com/2016/07/25-years-of-czech-police-booklet-of-8.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/2016/
--

Exponet: Celinové dopisnice USA 1873-1913

CELINOVÉ DOPISNICE USA 1873-1913
U.S.A. POSTAL CARDS 1873-1913
VEREIGNETEN STAATEN: GANZSACHENKARTEN 1873-1913
http://www.exponet.info/exhibit.php?exhibit_ID=1310&lng=CZ
Majitel (autor) exponátu:  Hans van Dooremalen, Rijen, Nizozemsko
Large Gold - World stamp exhibition New York 2016

Exponet: Bádensko 1851-1868

BÁDENSKO 1851-1868
1851-1868 „ALT-BADEN“
The ROLF GOLDSCHAGG Collection containing 97 most important stamps, multiples, pieces and covers of the Baden philately, which are the Crème de la Crème of his collection honored at international exhibitions with highest awards. From three First Day covers (May 1st, 1851) to the Rural postage due stamps (including a bisected 12 kr.) on various covers there are important, rare, unique and famous items, with single stamps, used and unused, with varieties, scarce colors, or a corner copy of the 1851 6 kr. used on piece, three “Bridges” (gutter pairs) including a Bridge of the 1851-52 6 kr. on cover, various large and largest known multiples, used and unused, scarce pieces as one with the “Stockach-Provisional” and a large number of famous, important, unique and extraordinary covers like three covers to Peru with highest frankings up to 354 kr., rare mixed and multiple frankings, a second “Stockach-Provisional” on front, unique additional frankings on postal stationery envelopes, and a lot of high-ranking items more. All accompanied by actual (Feb./Apr. 2016) certificates (94) or opinions (3) by F. Stegmüller confirming the authenticity and a lot of details. This impressive and extraordinary collection, well written up on pages, undoubtedly is an “El Dorado” of the Baden and German philately.
BADEN 1851-1868
http://www.exponet.info/exhibit.php?exhibit_ID=1306&lng=CZ
Majitel (autor) exponátu: Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG, Bietigheim-Bissingen, Německo

Exponet: Bavorsko 1850-67: Sbírka razítek "Uzavřená mlýnská kola" od Simona Wiesenthala

BAVORSKO 1850-67: SBÍRKA RAZÍTEK "UZAVŘENÁ MLÝNSKÁ KOLA" OD SIMONA WIESENTHALA
BAVARIA 1850-67: THE SIMON-WIESENTHAL-COLLECTION „CLOSED MILL WHEEL CANCELS“ FROM NR. 1 TO 606
The Simon-Wiesenthal-Collection „Closed Mill Wheel cancels“ from number 1 to 606, collected on 3 Kr blue, 6 Kr brown, 3 Kr carmine and 9 Kr green (in single cases on other values). Only clean and almost full cancels are collected, many of them in TOP quality. Simon Wiesenthal has replaced for decades existing cancels with better ones. Despite very few exceptions all cancels are available on at least three values, most of them on four values. Part of the lot are some purchases (several 1.000 €), which were not yet put into the collection. A unique, fantastic object.
BAYERN 1850-67: DIE SIMON-WIESENTHAL-SAMMLUNG DER GESCHLOSSENEN MÜHLRADSTEMPEL VON NR. 1-606
Die SIMON-WIESENTHAL-Sammlung der geschlossenen Mühlradstempel von Nr. 1-606, jede Nummer gesammelt auf 3 Kr. blau, 6 Kr. braun, 3 Kr. karmin und 9 Kr. grün (in wenigen Fällen auf anderen Werten), wobei nur saubere und fast ausnahmslos volle Abschläge gesammelt wurden mit vielen „Idealabschlägen«; Simon Wiesenthal hat über Jahrzehnte die in seiner Sammlung bereits existierenden Abschläge mit besseren ersetzt. Bis auf ganz wenige Ausnahmen sind alle Nummernstempel zumindest auf drei Werten vorhanden, überwiegend jedoch auf vier Werten! Dazu diverse noch nicht einsortierte Neueinkäufe für einige 1000 Euro; ein wirklich phantastisches und in dieser Form vielleicht einmaliges Objekt!
http://www.exponet.info/exhibit.php?exhibit_ID=1307&lng=CZ
Majitel (autor) exponátu: Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG, Bietigheim-Bissingen, Německo

Exponet: Perzekuce židovského národa v Protektorátu Čechy a Morava a Gheto Terezín v poštovních dokumentech (česká verze)

PERZEKUCE ŽIDOVSKÉHO NÁRODA V PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA A GHETO TEREZÍN V POŠTOVNÍCH DOKUMENTECH (česká verze)
PERSECUTION OF JEWISH PEOPLE IN PROTECTORATE BOHEMIA AND MORAVIA AND GHETTO TEREZIN (THERESIENSTADT) IN POSTAL DOCUMENTS (Czech version)
VERFOLGUNG DES JÜDISCHES VOLKERS IN DAS PROTEKTORAT BÖHMEN UND MÄHRED UND DIE THERESIENTADT GHETTO IN POSTDOKUMENTEN (Tschechische Version)
http://www.exponet.info/exhibit.php?exhibit_ID=1308&lng=CZ
Majitel (autor) exponátu: Michal Hauzr, Česko

Exponet: Perzekuce židovského národa v Protektorátu Čechy a Morava a Gheto Terezín v poštovních dokumentech (anglická verze)

PERZEKUCE ŽIDOVSKÉHO NÁRODA V PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA A GHETO TEREZÍN V POŠTOVNÍCH DOKUMENTECH (anglická verze)
PERSECUTION OF JEWISH PEOPLE IN PROTECTORATE BOHEMIA AND MORAVIA AND GHETTO TEREZIN (THERESIENSTADT) IN POSTAL DOCUMENTS (English version)
VERFOLGUNG DES JÜDISCHES VOLKERS IN DAS PROTEKTORAT BÖHMEN UND MÄHRED UND DIE THERESIENTADT GHETTO IN POSTDOKUMENTEN (Englisch Version)
http://www.exponet.info/exhibit.php?exhibit_ID=1309&lng=CZ
Majitel (autor) exponátu:  Michal Hauzr, Česko
Další informace: Large Gold (92 points) - International exhibition Czech-Germany Euregio Egrensis, Chomutov 2015