13. 5. 2018

Nová poštovní známka: 0980 - Pražský hrad - Francesco da Ponte: Obětování v chrámě

Nejkrásnější poštovní známka. FDC a příležitostné razítko za rok 2017

Vyhodnocení bude 14. 5. 2018 v Poštovním muzeu (kapacita prostoru je omezena). Mezitím jsou již rozesílány suvenýry účastníkům ankety o nejkrásnější známku. Po jejím ukončení půjde o FDC a razítko.
B. J.

Poštovní noviny 14. 5. 2018

Klub filatelistů 00-15 Praha

Vážení přátelé, ve čtvrtek 3. 5. t.r. se v sále Dřevák Domu Portus konala slavnostní klubová schůzka k 75. výročí založení klubu, jejíž součástí byla přednáška, resp. beseda na téma "Tradice Klubu filatelistů 00-15 ve sbírání specializovaných oborů" (viz též https://www.kf0015.cz/?p=51027).

Založení klubu v roce 1943 (jako Odbor filatelie při Sportovním klubu zaměstnanců hlavního města Prahy dne 13. 5. 1943 v Obecním domě) a význačné osobnosti klubové historie připomněli předseda klubu Ing. Ivan Leiš a jednatel Ing. Pravoslav Kukačka. Ing. Leiš ve své části přednášky vyzdvihl významný přínos našeho někdejšího člena RNDr. Karla Všetečky k poštovně-historickému bádání (exponát poštovních razítek Prahy RNDr. Všetečky můžeme nyní obdivovat v Poštovním muzeu). Ing. Kukačka doplnil přednášku o projekci skenů filatelistických materiálů z klubové výstavy konané v roce 1983 a fotografií z vernisáže výstavy "Pošta a doporučený dopis Praha 1986". Přednáška byla předposlední akcí našeho 38. cyklu přednášek o poštovní historii a současnosti, připraveného naším "vzdělavatelem" Ing. Ladislavem Čechákem.

Mezi 31 přítomnými jsme mohli přivítat Mgr. Jaroslava Malečka, místopředsedu Svazu českých filatelistů, z.s. (SČF), paní Naděždu Hanzlovou, pracovnici sekretariátu SČF, Mgr. Jana Lormana, ředitele z.ú. Život 90 (https://www.zivot90.cz/), který provozuje Dům Portus.

Všichni účastníci přednášky a členové přicházející pro připravené novinky poštovních známek obdrželi ukázkový lístek s otiskem strojového razítka Postalia používaného poštou Praha 1 u příležitosti našeho klubového výročí (viz https://www.kf0015.cz/?p=51069 a https://www.kf0015.cz/?p=51186)

Po vlastní přednášce následovala vernisáž klubové minivýstavky ve vestibulu Domu Portus, která ukazuje předměty našeho sbírání a bádání a některé výsledky publicistické práce našich členů. Výstavka potrvá až do 28. 6. t.r. a bude tak propagovat činnost našeho klubu, jehož přednáškové cykly jsou rovněž součástí programu Domu Portus.

V závěru našeho setkání proběhlo představení brožurky vydané k našemu výročí (nyní ke stažení na https://www.kf0015.cz/?p=51202) se slavnostním přípitkem číší vína a občerstvením. Účastníci akce poté poseděli a o klubovém dění a své sběratelské praxi debatovali v sále Dřevák.

V přílohách si dovolujeme připojit několik fotografií, které připomínají naše slavnostní setkání. Ucelená fotogalerie bude publikována v následujících dnech na klubovém webu. Za pořízení fotodokumentace děkujeme Ing. Tomášovi Chudobovi.

Za výbor Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha Vás zdraví
Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel

7. 5. 2018

Jazzová hudba zněla Poštovním muzeem

V Poštovním muzeu v Praze proběhl křest nové poštovní známky Český jazz a sběratelského vydání k emisi Český jazz – speciální komplet s rozšířenými informacemi k emisi Český jazz (zajímavosti o jazzu a o autorovi emise) včetně dvou průseky oddělených pohlednic s motivy k danému tématu a s vloženou číslovanou tematickou kartou s grafikou autora, hologramem a s nalepenou známkou opatřenou příležitostným razítkem. Součástí křtu bylo vystoupení Jiřího Slívy (karikaturisty, ilustrátora, grafika, básníka a hudebníka) se svými hudebními kolegy. Přinášíme několik fotografií od Ing. Tomáše Chudoby.
https://www.kf0015.cz/?p=51104

Fotoreportáž ze 101. výstavky Známkové tvorby

V prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) se ve středu 2. 5. 2018 uskutečnila jubilejní 101. výstavka odboru Známková tvorba České pošty, s.p. Prohlédli jste si výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydaných poštovních známek, FDC, razítek na FDC, které vyšly 2. 5. 2018 a 18. 4. 2018. Autorem fotografií je Ing. Tomáš Chudoba a Jiří Koukal.
https://www.kf0015.cz/?p=51131

6. 5. 2018

JAPEX 2018: Rok psa a české známky

Ukázka příležitostných setů, které si pořadatel JAPEXu 2018 zhotovil k propagaci a prodeji českých poštovních známek. Podotýkáme, že české známky jsou opatřeny japonským přílžitostným razítkem, což z nich činí jen výstavní suvenýry.
O použitých symbolech z českých doplatních známek jsme psali na jiném místě:
https://expo-net.blogspot.cz/2018/04/razitka-pro-japonskou-stamp-show-tokyo.html

Reprezentativní sběratelský set se známkovým sešitkem Státní symboly

Burda Auction 57 / 19. května 2018

1. 5. 2018

Nové vlastní známky - VZ TL 0083, vlastní známky číslo 0776-0800: Svět filatelie

VZ TL 0083, VZ 0776 – 0800
Nominální hodnota: 475 Kč 
Orientace známek: 25 kruhových známek
Datum vydání: plánované vydání 6. 5. 2018; Postfila známky zákazníkovi distribuovala 27. 4. 2018
Náklad VZ TL: 600 ks archů čistých známek + 400 ks razítkovaných známek (válečkovým razítkem), VZ: 15 000 ks + 10 000 ks razítkovaných
Autor známek: NEWSPHILA z.s., známky jsou v prodeji u zákazníka
Další informace budou zveřejněny zde: https://www.ceskaposta.cz/sluzby/filatelie-a-postfila/vlastni-znamky/prehled-vlastnich-znamek

Dopisnice Postfily: Mezinárodní veletrh poštovních známek ESSEN 2018

Jan Kaplický - Návrh Národní knihovny v Praze

 Jan Kaplický byl filatelista a jako architekt skvěle kreslil. Proto bylo téměř jasno na první pohled. Autorova původní kresba, tedy jeho návrh "své" poštovní známky, musí být podkladem pro atypickou známku emise Český design.
Zvláštní pamětní desky vydala Nadace J. Kaplického v číslovaném nákladu a obsahuje mimo jiné FDC se známkou J. Kaplický: Národní knihovna

Slepotisk a perfektní otisky denního razítka

Obálky se slepotiskem 100. výstavka / Známková tvroba - která se konala 4. 4. 2018. Perfektní otisky jsou ruční nikoli strojové. Za perfektní otisky děkujeme S. K.
B.

Tribute to Czech painter František Kupka on FDC from France / Hommage au peintre tchèque František Kupka sur FDC de France

Le 21 mars 2018 (jusqu'au 30 juillet 2018), une grande rétrospective de l'œuvre d'un des pionniers de l'art abstrait, le peintre tchèque František Kupka (1871-1957) a débuté au Grand Palais, à Paris.
Cette exposition intitulée "Kupka, Pionnier de l'abstraction" s'attache à présenter la vie de l'artiste, son œuvre, l'approche par le peintre de deux courants majeurs du 19ème et 20ème siècle, ayant bercé sa propre carrière : le symbolisme et l'abstraction.
300 œuvres y sont exposées le long d'un parcours mi-chronologique, mi-thématique sur différents supports : peintures, journaux, manuscrits, gravures, photographies, films, dessins.
Organisée en partenariat avec le Centre Pompidou à Paris, la Galerie nationale de Prague et l'Ateneum Art Museum d'Helsinki, cette exposition sera organisée à Prague à partir de septembre 2018 puis à Helsinki à partir de février 2019... http://timbredujura.blogspot.com/search/label/France
--
On March 21, 2018 (until July 30, 2018), a major retrospective of the work of one of the pioneers of abstract art, Czech painter František Kupka (1871-1957) started at the Grand Palais in Paris.
This exhibition entitled "Kupka, Pioneer of Abstraction" focuses on presenting the life of the artist, his work, the approach by the painter of two major currents of the 19th and 20th century, having marked his own career: the symbolism and the abstraction.
300 works are exhibited along a half-chronological, half-thematic path on different media: paintings, newspapers, manuscripts, engravings, photographs, films, drawings.
Organized in partnership with the Centre Pompidou in Paris, the National Gallery in Prague and the Ateneum Art Museum in Helsinki, this exhibition will be held in Prague from September 2018 and Helsinki from February 2019 ... http://timbredujura.blogspot.com/search/label/France
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--