21. 8. 2017

Nové mezinárodní odpovědky typu "ISTANBUL"

Mezinárodní odpovědka (CRI) typu "Istanbul"
Na základě rozhodnutí Světové poštovní unie budou uvedeny do prodeje nové mezinárodní odpovědky typu "Istanbul".
Prodej nových mezinárodních odpovědek "Istanbul" bude na poštách zahájen dne 1. září 2017. 
Prodej stávajících odpovědek typu "Doha" bude ukončen ke dni 31. srpna 2017; souběh prodeje nových mezinárodních odpovědek "Istanbul" a stávajících "Doha" nebude možný.
Mezinárodní odpovědka (CRI) typu "Doha"
Pošty budou provádět výměnu stávajících nepoužitých mezinárodních odpovědek typu "Doha" od veřejnosti do 31. prosince 2017 s tím, že vyměněné mezinárodní odpovědky se nelepí na list papíru, ale vloží se do čisté nadepsané obálky "Vyměněné mezinárodní odpovědky".
Stanovené termíny je nutno bezpodmínečně dodržet. 
Opatření č. 407 z Věstníku částka 8/2017.
Tímto opatřením se ruší opatření č. 377 vydané ve Věstníku částka 6/2017 ze dne 23. 6. 2017.
Břetislav Janík
--
Další informace: 
http://expo-net.blogspot.cz/2017/06/zmena-terminu-dodani-novych.html
http://expo-net.blogspot.cz/2014/01/vysvetleni-cri-odpovedek-typu-doha.html 
http://expo-net.blogspot.cz/2017/03/nova-mezinarodni-odpovedka-cri-istanbul.html 

16. 8. 2017

30th anniversary of the Czech Polar Section - Slogan cancellation from Prague / 30 ans de la Section polaire tchèque - flamme postale spéciale de Prague

Le 20 juillet 2017, une nouvelle flamme postale a été mise en circulation par le bureau principal de Prague, consacrée au 30ème anniversaire de la création de la "Section polaire tchèque" ("Česká polární sekce") au sein de l'union des philatélistes tchèques (SČF - Svaz českých filatelistů).
Cette section philatélique, fondée en 1987, a pour objectif de soutenir et d'accompagner les collectionneurs tchèques spécialisés dans la philatélie polaire (timbres, marques postales... concernant l'Antarctique et les régions de l'Arctique) et en particulier les expéditions polaires et les bases scientifiques tchèques.
Cette flamme, conçue par Antonín Boháček (président et un des 3 membres fondateurs de cette section), a été appliquée sur la jolie lettre ci-dessous... http://timbredujura.blogspot.com/2017/08/30th-anniversary-of-czech-polar-section.html
--
On July 20, 2017 a new slogan cancellation was put into circulation by the main post office of Prague 1, dedicated to the 30th anniversary of the creation of the "Czech Polar Section" ("Česká polární sekce") within the Union of Czech Philatelists (SČF - Svaz českých filatelistů).
This philatelic section, founded in 1987, aims to support and accompany Czech collectors specializing in polar philately (stamps, postal marks... concerning the Antarctic and the Arctic regions) and in particular the Czech polar expeditions and scientific bases.
This cancellation, designed by Antonín Boháček (president and one of the 3 founding members of this section), has been applied on the pretty letter below... http://timbredujura.blogspot.com/2017/08/30th-anniversary-of-czech-polar-section.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

80th anniversary of the birth of the artist and stamp designer Adolf Absolon - Czech postmark / 80 ans de la naissance de l'artiste et créateur de timbres Adolf Absolon - TAD tchèque

Le 14 juillet 2017, la poste tchèque a mis en circulation (dans le bureau principal de Prague 1) un nouveau TAD spécial consacré au 80ème anniversaire de la naissance (jour pour jour) à Prague de l'artiste peintre, illustrateur et créateur de timbres Adolf Absolon.
Depuis 1995, Adolf Absolon a créé plus de 20 timbres pour la poste tchèque, souvent consacrés à des sites naturels du pays, des sites culturels ou des monuments techniques.
Mais Adolf Absolon est avant tout un artiste et un illustrateur (couvertures de livres, affiches) dont l'œuvre représente souvent des paysages fantastiques ou imaginaires... http://timbredujura.blogspot.com/2017/08/80th-anniversary-of-birth-of-artist-and.html
--
On July 14, 2017, the Czech Post put into circulation (in the main post office of Prague 1) a new special postmark dedicated to the 80th anniversary of the birth (to the day) in Prague of the painter, illustrator and creator of stamps Adolf Absolon.
Since 1995, Adolf Absolon designed more than 20 stamps for the Czech Post, often devoted to natural sites of the country but also cultural sites or technical monuments.
But Adolf Absolon is above all an artist and an illustrator (book covers, posters) whose work often represents fantasy or imaginary landscapes... http://timbredujura.blogspot.com/2017/08/80th-anniversary-of-birth-of-artist-and.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

13. 8. 2017

Bernard: Pivo jako šperk - vlastní známky již kolují mezi sběrateli a těmi, kteří se k nim dostali

Děkujeme.
B. J.

25 let Police České republiky - vlastní známky

Krásnou celistvost - doporučenou pohlednici s vlastními známkami a apostem jsme obdrželi v páteční poště. Snažíme se postupně mapovat tyto zásilky a ukazovat, že mezi sběrateli koluje těchto známek poměrně hodně. 
Za ukázku velmi děkujeme.
B. J.

Filatelie 8/2017

12. 8. 2017

25 years of diplomatic relations with the Czech and Slovak Federal Republic - special postmark in Moldova / 25 ans de relations diplomatiques avec la République fédérale tchèque et slovaque - TAD spécial en Moldavie

Le 12 juillet 2017, la poste moldave a mis en circulation un nouveau TAD faisant partie de sa série consacrée au 25ème anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre la Moldavie et certains pays du monde.Ce nouveau TAD est consacré aux relations avec la République fédérale tchèque et slovaque, le dernier régime politique de la Tchécoslovaquie pendant la période de transition de 2 ans (entre le 23 avril 1990 et le 31 décembre 1992) avant l'indépendance de la République tchèque et de la Slovaquie.La date d'émission de ce TAD est assez curieuse puisqu'un TAD avait déjà été émis le 1er juin 2017 pour célébrer ce même 25ème anniversaire des relations diplomatiques avec la République Tchèque... http://timbredujura.blogspot.com/2017/08/25-years-of-diplomatic-relations-with_12.html 
--
On July 12, 2017, the Post of Moldova put into circulation a new postmark in its series dedicated to the 25th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Moldova and some countries of the world.This new postmark is devoted to relations with the Czech and Slovak Federal Republic, the last political regime of Czechoslovakia during the two-year transition period (from April 23, 1990 to December 31, 1992) prior to the Czech Republic and Slovakia's independences.The date of issue of this postmark is quite curious since a cancellation had already been issued on June 1, 2017 to celebrate the same 25th anniversary of diplomatic relations with Czech Republic... http://timbredujura.blogspot.com/2017/08/25-years-of-diplomatic-relations-with_12.html

6. 8. 2017

Poštovní noviny č. 15 / 4. 8. 2017

"200 years of the Moravian Museum in Brno" stamp - FDC from Czech Republic / Timbre "200 ans du musée de Moravie à Brno" - FDC de République Tchèque

Le 21 juin 2017, la poste tchèque a mis en circulation 3 nouveaux timbres dont un (20 CZK) consacré au 200ème anniversaire de la création du musée de Moravie ("Moravské zemské muzeum") à Brno, considéré aujourd'hui comme le 2ème plus grand et plus ancien musée du pays.
Ce timbre (créé par Antonín Odehnal et gravé par Jaroslav Tvrdoň), montrant la cour intérieure de ce musée avec la cathédrale Saint Pierre et Saint Paul dans le fond, figure sur le FDC officiel ci-dessous (tirage : 3600) avec son TAD de Brno. 
L'idée de la création d'un musée de Moravie remonte à 1803, initiée en particulier par les philosophes des Lumières Christian Carl André (1763-1831) et le comte Joseph Auersperg (1767-1829)... http://timbredujura.blogspot.com/2017/08/200-years-of-moravian-museum-in-brno.html
--
On June 21, 2017, the Czech Post issued three new stamps, one of which (20 CZK) being dedicated to the 200th anniversary of the foundation of the Moravian museum ("Moravské zemské muzeum") in Brno, today considered as the 2nd largest and oldest Museum of the country.
That stamp (created by Antonin Odehnal and engraved by Jaroslav Tvrdoň), showing the interior courtyard of this museum with St. Peter and St. Paul's Cathedral in the background, appears on the official FDC below (print run: 3,600) with its cancellation from Brno. 
The idea of the creation of a Moravian museum dates back to 1803, initiated in particular by the Enlightenment philosophers Christian Carl André (1763-1831) and Count Joseph Auersperg (1767-1829)... http://timbredujura.blogspot.com/2017/08/200-years-of-moravian-museum-in-brno.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

2. 8. 2017

Žižkovská poštovní minigalerie zve: Hana Kratochvílová - Volání duše

Velkolepé oslavy 500. výročí založení kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě


V sobotu 24. června proběhly v Mostě oslavy 500. výročí založení kostela Nanebevzetí Panny Marie. Bylo až neuvěřitelné kolik lidí si nechalo orazítkovat pohlednici
na obrazovou stranu, aby vytvořili maxikartu u každé z nich jsem se pochopitelně snažil o pěkný otisk :-)
Oslavy probíhaly celý den jak uvnitř kostela, tak i v jeho přilehlém okolí. Pořadatelé nenechali nic náhodě a uspořádali pro návštěvníky velkolepou akci, jejíž program nabízel pět historických scén napříč stoletími, ukázky stavebních postupů, středověkou rybářskou loď, kostel, kapli, vyhlídkovou věž, dobové tržiště, kejklíře, vojáky, pěvecké sbory, šermířské souboje, sokolníky, pohyblivý model přesunu kostela, a v neposlední řadě také inauguraci poštovní známky. Na poštovní známce je znázorněna hvězdicovitá klenba střední lodi kostela, vnější obraz celého kostela v dolní části známky a náznaky fázování a kóty s parametry posunu vyjadřují jeho přesun v roce 1975... http://cartesmaximum.blogspot.cz/2017/07/velkolepe-oslavy-500-vyroci-zalozeni.html
--
Pavel Kancnýř: http://cartesmaximum.blogspot.cz/
--

"Prague pneumatic post" stamp on Czech FDC / Timbre "Poste pneumatique de Prag" na FDC tchèque

La poste pneumatique (appelée également télégraphe pneumatique parfois) est un système d'acheminement rapide du courrier (plis urgents, télégrammes, lettres et petits paquets...) au moyen de tube pneumatique propulsant par différence de pression des navettes cylindriques.
Inventé dans les années 1800 par l'ingénieur écossais William Murdoch, ces systèmes de poste pneumatique ont été développés dans plusieurs grandes villes à partir de la deuxième moitié du 19ème siècle (Londres en 1861, Berlin en 1865, Paris en 1866, Vienne en 1875...).
Ce système a été largement abandonné à partir du milieu du 20ème siècle, remplacé par de nouveaux moyens de communication.
La 1ère ligne du réseau de poste pneumatique de Prague a été réalisée en 1887, le 1er système étant entré en service en 1889.
Le 21 juin 2017, la poste tchèque a mis en circulation un intéressant timbre (tarif permanent domestique "A" - 16 CZK actuellement) à l'occasion du 130ème anniversaire de cette poste pneumatique de Prague ("Pražská potrubní pošta").
Ce timbre, conçu par Dušan Kállay et représentant plusieurs lutins postaux jouant dans ce réseau pneumatique, figure sur le FDC officiel de Prague ci-dessus (tirage : 4000). Merci beaucoup Bret !
J'adore le TAD avec un de ces mêmes lutins cramponné à une navette :)
A noter que ce système pneumatique de Prague (55 km de long) est le dernier encore en activité dans le monde, bien qu'il ait cessé de fonctionner suite aux inondations de 2002... http://timbredujura.blogspot.com/2017/08/prague-pneumatic-post-stamp-on-czech-fdc.html
--
The pneumatic post (also called pneumatic telegraph sometimes) is a system used to deliver quickly mail (telegrams, letters and small packets...) through pressurized air tubes, inside cylindrical containers.
Invented in the 1800s by Scottish engineer William Murdoch, these pneumatic post systems were developed in several major cities from the second half of the 19th century (London in 1861, Berlin in 1865, Paris in 1866, Vienna in 1875...).
This system was largely abandoned from the middle of the 20th century, replaced by new means of communication.
The first line of the pneumatic post network in Prague was completed in 1887, the first system being commissioned in 1889.
On June 21, 2017, the Czech Post put into circulation an interesting stamp (domestic permanent rate "A" - 16 CZK currently) on the occasion of the 130th anniversary of this Prague pneumatic post ("Pražská potrubní pošta").
That stamp, designed by Dušan Kállay and representing several postal dwarves playing in this pneumatic network, appears on the official FDC from Prague above (print run: 4,000). Thank you very much Bret!
I really love the FDC cancellation featuring one of these same dwarves clinging to a container :)
It should be noted that this pneumatic system in Prague (55 km long) is the last one still in operation in the world, although it stopped operating following the floods in 2002... http://timbredujura.blogspot.com/2017/08/prague-pneumatic-post-stamp-on-czech-fdc.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--
Hahn Henry - PNEUMATIC MAILS OF VIENNA, PRAGUE AND KARLSBAD (1875-1944): Prague Pmeumatic Post at Exponet on-line exhibition: http://www.exponet.info/index.php?lng=EN
--
Smid Antonin - PRAGUE TUBE POST: http://www.exponet.info/exhibit.php?exhibit_ID=1192&lng=EN
--
Smid Antonin: AUSTRIA - JUBILEE STAMP ISSUE 1908, USED ON ENTIRES OF PRAGUE TUBE POST - http://www.exponet.info/exhibit.php?exhibit_ID=160&lng=EN
--

31. 7. 2017

Exhibition dedicated to illustrator Jiří Slíva at the Prague Postal Museum - special postmark / Exposition consacrée à l'illustrateur Jiří Slíva au musée postal de Prague - TAD spécial

Du 16 juin au 1er octobre 2017, le musée postal de Prague organise une nouvelle exposition intitulée "Jiří Slíva - PostPoesie" à l'occasion du 70ème anniversaire de la naissance de ce célèbre artiste et poète tchèque dont l'œuvre est souvent axée sur l'humour à travers des bandes dessinées, des lithographies ou des illustrations de livres.
Cette exposition permet de découvrir les dessins originaux de Jiří Slíva pour la conception de timbres (depuis 1995) ainsi que des lithographies, dessins, sculptures ou encore des "poèmes postaux" créés spécialement pour cette manifestation (d'où son nom)... http://timbredujura.blogspot.com/2017/07/exhibition-dedicated-to-illustrator.html
--
From 16 June to 1 October 2017, the Prague Postal Museum is organizing a new exhibition entitled "Jiří Slíva - PostPoesie" on the occasion of the 70th anniversary of the birth of this famous Czech artist and poet whose work is often centered on humor through comics, lithographs or book illustrations.
This exhibition shows the original drawings of Jiří Slíva for the design of stamps (since 1995) as well as lithographs, drawings, sculptures or "postal poems" created especially for this event (hence its name)... http://timbredujura.blogspot.com/2017/07/exhibition-dedicated-to-illustrator.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

30. 7. 2017

Historical postal buildings in Czech Republic - 4th set of prepaid postcards / Édifices postaux historiques en République Tchèque - 4ème série de cartes pré-timbrées

Après trois séries de 8 cartes pré-timbrées émises en 2014, 2015 et 2016, la poste tchèque a émis, le 21 juin 2017, une 4ème série de 8 cartes, également consacrée à différents édifices postaux historiques situés sur l'ensemble du territoire tchèque.
Bret a eu la gentillesse de m'envoyer ces 8 cartes (A 241/2017 à A 248/2017, tirage : 3000 chacune, prix de vente : 168 CZK) avec un cachet manuel de Prague du 1er jour d'émission. Merci beaucoup !
Ces 8 cartes correspondent au tarif postal domestique "A" (lettre jusqu'à 50g), soit 16 CZK actuellement.
Le timbre pré-imprimé (conception : Bedřich Housa) représente, comme les années précédentes, les armoiries du pays... http://timbredujura.blogspot.com/2017/07/historical-postal-buildings-in-czech.html
--
After three sets of 8 prepaid cards issued in 2014, 2015 and 2016, the Czech Post issued on June 21, 2017, a 4th series of 8 cards, also devoted to different historical postal buildings located throughout Czech Republic.
Bret was kind enough to send me these 8 cards (from A 241/2017 to A 248/2017, print run: 3,000 each, sale price : 168 CZK) with a hand postmark from Prague of the first day of issue. Thank you very much !
These 8 cards correspond to the domestic postal rate "A" (letter up to 50g), i.e. 16 CZK currently. 
The pre-printed stamp (design: Bedřich Housa) is featuring, as in previous years, the country's coat of arms... http://timbredujura.blogspot.com/2017/07/historical-postal-buildings-in-czech.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

29. 7. 2017

Culture, art, architecture and pneumatic post on cover from Czech Republic / Culture, art, architecture et poste pneumatique sur lettre de République Tchèque

Le 21 juin 2017, la poste tchèque a mis en circulation 3 nouveaux timbres consacrés respectivement au musée de Moravie à Brno (20 CZK), célèbre pour sa Vénus de Dolní Věstonice, à la poste pneumatique (tarif permanent domestique "A") avec mention de la prochaine exposition philatélique internationale "Praga 2018" et à l'église de l'Annonciation à la Vierge Marie à Most (16 CZK) qui fut déplacée de 841 mètres en 1975 suite à la destruction du centre historique.
--
On June 21, 2017, the Czech Post issued three new stamps, respectively dedicated to the Moravian Museum in Brno (20 CZK), famous for its Venus of Dolní Věstonice, to the pneumatic post (domestic permanent rate "A") with mention of the next international philatelic exhibition "Praga 2018" and to the Church of the Ascension of Our Lady in Most (16 CZK) which was moved from 841 meters in 1975 following the destruction of the historic center.
Bret a eu la gentillesse de m'envoyer cette splendide lettre, envoyée en recommandé de Prague le 1er jour d'émission, affranchie avec ces 3 timbres dont je reparlerai plus en détail dans un prochain article sur ce blog... http://timbredujura.blogspot.com/2017/07/culture-art-architecture-and-pneumatic.html
--
Bret was kind enough to send me this splendid letter, sent by registered mail from Prague on the first day of issue, franked with these 3 stamps about which I will write more about in a future article on this blog... http://timbredujura.blogspot.com/2017/07/culture-art-architecture-and-pneumatic.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

28. 7. 2017

Night of Museums 2017 in Prague - Special postmark / Nuit des Musées 2017 à Prague - TAD spécial

Comme en 2010, 2012, 2013, 2015 et 2016, la poste tchèque à mis en circulation le 6 juin 2017, entre 18h00 et minuit, un TAD spécial à l'occasion de la Nuit des Musées ("Muzejní noc").
Ce TAD, identique à celui émis les années précédentes, était délivré par un bureau postal temporaire installé dans le musée des transports publics ("Muzea městské hromadné dopravy") de Prague.
C'est ce TAD qui a été appliqué sur la jolie lettre ci-dessous. Merci beaucoup Slavek !
Ce cachet (conçu par Miloslav Bláha) représente un tramway historique conservé dans ce musée, ouvert en 1993 et situé dans le dépôt des trams de Prague-Střešovice... http://timbredujura.blogspot.com/2017/07/night-of-museums-2017-in-prague-special.html
--
As in 2010, 2012, 2013, 2015 and 2016, the Czech Post has put into circulation on June 6, 2017, from 18:00 to midnight, a special postmark on the occasion of the Night of Museums ("Muzejní noc").
This postmark, identical to the one issued in previous years, was issued by a temporary post office set up in the Public Transport Museum ("Muzea městské hromadné dopravy") in Prague.
It is that cancellation which has been applied on the nice letter below. Thank you very much Slavek! 
This postmark (designed by Miloslav Bláha) depicts a historic tram model kept in this Museum, opened in 1993 and located in the tram depot in Prague-Střešovice... http://timbredujura.blogspot.com/2017/07/night-of-museums-2017-in-prague-special.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--