30. 7. 2019

"Prague Castle in the seasons of the year" and Gelasius Dobner stamps on FDC from Czech Republic / Timbres "Château de Prague au fil des saisons" et Gelasius Dobner sur FDC de République tchèque

Le 22 mai 2019, la poste tchèque a mis en circulation une très jolie série (2 timbres) intitulée "Château de Prague au fil des saisons" représentant une même vue (inhabituelle) de ce château, en été et en hiver.
Ces 2 timbres (tarif permanent "E" - lettre prioritaire jusqu'à 50g vers l'Europe, 39 CZK actuellement), conçus par Adolf Absolon et gravés par Martin Srb, ont été imprimés dans un même feuillet composé de 2 paires séparées par une vignette centrale (allégorie de la couronne).
Ces 2 timbres, avec cette vignette attenante, ont été utilisés pour affranchir la jolie lettre ci-dessous envoyée en recommandé de Prague le 1er jour d'émission.
Le timbre en bas à gauche (20 CZK), émis le 4 mai 2011 dans le cadre de la série EUROPA (forêts), représente un paysage de la plus grande forêt alluviale du pays ... http://timbredujura.blogspot.com/2019/07/prague-castle-in-seasons-of-year-and.html
--
On 22 May 2019, the Czech Post put into circulation a very nice series (2 stamps) entitled "Prague Castle in the seasons of the year" representing the same (unusual) view of this castle in summer and winter.
These two stamps (permanent rate "E" - priority letter up to 50g to Europe, 39 CZK currently), designed by Adolf Absolon and engraved by Martin Srb, were printed in the same sheetlet composed of 2 pairs separated by a central label (allegory of the crown).
These 2 stamps, with this attached label, were used to stamp the beautiful letter below sent by registered mail from Prague on the first day of issue.
The lower left stamp (20 CZK), issued on May 4, 2011 as part of the EUROPA series (Forests), is depicting a landscape of the largest alluvial forest in the country ... http://timbredujura.blogspot.com/2019/07/prague-castle-in-seasons-of-year-and.html
--
--

24. 7. 2019

Nové vlastní známky: ZS 0094 - 600. výročí úmrtí českého krále Václava IV.

VZ ZS 0094, VZ 0895-0902 - „600. výročí úmrtí českého krále Václava IV.“. Celková nominální hodnota: 152 Kč; Orientace známek: 8 známek na výšku. Den vydání: 29. 7. 2019; celkový náklad VZ ZS: 3030 ks, VZ: 24 240 ks.
B. J.

22. 7. 2019

Neil Armstrong / první člověk na Měsíci / 50 let

I Česká pošta se přidala k oslavě 50. výročí od prvních kroků člověka po Měsíci. Z kosmického "programu" příležitostných razítek připomeňme, že Jan Ungrád byl také autorem příležitostného, ale pamětního razítka k 50. výročí kosmického letu Jurije Gagarina.
Info ZDE  a další informace o razítcích: https://www.ceskaposta.cz/sluzby/filatelie-a-postfila/prilezitostna-razitka
B. J.

15. 7. 2019

Nové pracoviště „Přítisky ke známkám“ zítra otevírá na Jindřišské 14 v Praze

Dříve avizovanou změnu adresy pracoviště Přítisků na kuponech poštovních známek nyní potvrzujeme.
Od úterý 16. 7. 2019 funguje ve dvoraně Hlavní pošty v Jindřišské ulici 14, Praha 1. Vchod je přímo ze dvorany (naproti přepážkám 11 a 12), prozatím není označeno viditelnými polepy a „přítisky“ proto fungují ve zkušebním provozu - i z hlediska pracovní doby, která se může ještě podle odezvy návštěvníků změnit.
Očekáváme, že v blízkosti turisty zaplněného centra, uprostřed pražské hromadné přepravy - v těsné blízkosti hlavního nádraží, křížení tří linek metra „A“, „B“ i „C“ a dokonce v malé vzdálenosti od Svazu českých filatelistů si pracoviště najde mnohem více zákazníků.
Jako doprovodnou akci doplňujeme, že každý objednaný tiskový list „Z“ - Poštovnictví v dobové fresce (tvořený motivy z freskové výzdoby právě dvorany Hlavní pošty) bude opatřen navíc a zdarma logy Známkové tvorby v levém horním a pravém spodním kupónu viz obrázek níže. Tato akce s mimořádnými přítisky na okrajích bude probíhat od otevření 16. 7. 2019 do 31. 8. 2019. Platí to i pro případné objednávky typu „V“.
Společně s kolegyněmi Michaelou Petrusovou (na snímku) a Hedvikou Tesařovou Vás zveme k návštěvě.
Břetislav Janík

11. 7. 2019

Nové vlastní známky: VZ TL0093 Kadaň / Královské město

Nová emise 2019
Po úspěchu první série vlastních známek si město Kadaň zadalo sérii druhou. Zatímco první emise vlastních známek má číslo VZ TL0085 (z července 2018),
Emise 2018
druhá emise po roce má číslo VZ TL0093 (rovněž z července, ale 2019). První emise nesla hlavní název KRÁLOVSKÉ MĚSTO / KADAŇ, u druhé je sousloví otočeno: KADAŇ / KRÁLOVSKÉ MĚSTO. Jiná je i grafická úprava a známky samotné. Nové známky jsou předány zákazníkům v pondělí 15. 7. 2019. Pro informace o vlastních známkách sledujte stránky ČP: https://www.ceskaposta.cz/sluzby/filatelie-a-postfila/vlastni-znamky/prehled-vlastnich-znamek
B. J.

2. 7. 2019

Letní inventura v Prodejně Známkové tvorby

V době od 1. 7. 2019 do odvolání bude z důvodu probíhajících inventur prodejna Známkové tvorby (Jindřišská 909/14, 111 21 Praha 1, přepážka č. 29 v hale pošty Praha 1) uzavřena.
Lenka Briganová
vedoucí oddělení Prodejna Známkové tvorby