24. 7. 2009

Nález po 65 letechAmerické padělky německých známek jsou dostatečně známé, i když jejich výskyt na trhu (tedy těch pravých, autentických amerických padělků) je minimální.

Jednalo se vlastně o dvě různé emise:
První z nich, obsahující známky 6 a 12Pf Hitler (tj. padělky německých známek Mi. 785 a 788), které Michel označuje č. 15+16 v kapitole Kriegspost- und Propagandafälsuchungen, se velmi podobá německému originálu. Tyto známky byly lepené na poštovní zásilky, opatřené skurečnými adresami německých příjemců, které si údajně Američané opisovali z německých telefonních seznamů. Zásilky, opatřené falešnými razítky Wien 8, Wien 40 nebo Hannover 1 byly shazovány v poštovních pytlích z letadel nad rakouským nebo bavorským územím v očekávání, že takový nalezený pytel bude předán poště k další poštovní přepravě.


Druhá emise tvořená známkou 12Pf Hitler (No. 17) s nápisem FUTSCHES REICH nese obrázek Hitlera jako smrtky. V použitém stavu není známá, všechny orazítkované kusy jsou falza ke škodě sběratelů. Jaký význam tyto známky měly, za jakým účelem vlastně byly vydávány?

A existuje nějaká souvislost mezi oběma vydáními? Zatím jsem se odpovědí na tyto otázky nikde nedočkal, nyní si už dokážu odpovědět sám.
Měl jsem to mimořádné štěstí, že se mi dostaly do rukou 2 originální dopisy vyplacené falzy 6Pf (ve dvojpásce) a 12Pf, oba v původním stavu, nerozlepené, s autentickým obsahem. Nesou falešné podací razítko Hannover 24.4.1945 (záměrně ne zcela zřetelné otisky) a vzadu jsou, pro zvýšení věrohodnosti, opatřené přítiskem odesilatele DEUTSCHE BANK, s tiskovým označením "Nr. 119/ Be. Mi. 2.43.".


Největší překvapení ale skrýval obsah. V obou obálkách byl list novin "DAS NEUE DEUTSCHLAND" z dílny amerických tiskařů, obsahující řadu článků podrývajících Hittlerův režim, datované 15.2.1945. A hlavně - oba dopisy obsahovaly 5-pásku válečného falza č. 17 Hitler jako smrtka!

Američané počítali s tím, že příjemci zásilek tyto vložené pseudoznámky možná použijí pro vlastní korespondenci... Nejdůležitějším novým poznatkem je ale to, že známky č. 15+16 sloužily jako prostředek pro distribuci falza č. 17.

Obě popisované celistvosti včetně příloh budou nabídnuty v podzimní aukci PAC na
www.pac-auction.com

Další ilustrace:
http://www.japhila.cz/2009/pictures/1587.jpg
http://www.japhila.cz/2009/pictures/1588.jpg
http://www.japhila.cz/2009/pictures/1587b.jpg
http://www.japhila.cz/2009/pictures/1587c.jpg

Milan Černík

Fund nach 65 Jahren - überraschender Zusammenhang aus Post- und Kriegs- GeschichteAmerikanische Kriegsfälschungen der deutschen Marken , besonders sgn. Romische Ausgaben sind ausreichende bekannt, obwohl auf Philatelistischem Markt diese „echte“ Fälschungen relativ selten sind.

Es gibt eigentlich 2 verschiedene Emissionen:
- erstens , die Hitler 6Pfg und 12Pfg 1944 /gefälschte MiNr 785-786/, wie Nr. 15, 16 in Kapitel Kriegspost- und Propagandafälschungen markiert, sehr ähnliche Marken zu Originalen. Solche Marken wurden auf gefälschte Briefe mit wirklich existierenden Adressen /in Telephonbücher anfgeblich gefunden/ geklebt, und diese mit Fälschstempeln Wien 8, Wien 40, Hannover 1, in ganzen Postsäcken von US Flugzeugen über Ostmark und Bayern abgeworfen, in Erwartung, das gefundene Sacke in den Postbetrieb übergeben werden.


- zweitens handelt sich um Nr 17. „ Futsches Reich“ , Marke, die das Bildchen „Hitler wie Totenkopf“ tragt. Postalische Verwendung ist / von logischen Ursachen:))/ sehr unwahrscheinlich und dafür nicht bekannt , alle gestempelte Stücke sind lediglich Fälschungen zum Schaden der Sammler.

Aber welchen Sinn hatte diese Ausgabe? Gibt es ein Zusammenhang zwischen beiden US - Ausgaben?
Bisher habe ich keine Antworte auf solche Fragen nirgendwo gefunden, aber jetzt kann ich selbst beantworten.
Ich hatte ausserordentichen Glück, dass ich 2 original Briefe mit Nr.15 /im Paar/ und 16 in meinen Händen bekam, beide in ursprunglichem Zustand, nicht geöffnet, mit autentischem Inhalt. Beide tragen Fälschstempel Hannover 24.4.1945 (beabsichtigt unklar abgeklätscht), hinter , fũr die grössere Glaubwürdigkeit, mit einem Andruck „Deutsche Bank“ und mit der „offiziellen“ Bezeichnung „Nr. 119/ Be. Mi. 2.43.“.


Grösste Überraschung für mich wurde aber im Inhalt versteckt :
In den Briefen war ein Blatt der Zeitung „DAS NEUE DEUTSCHLAND“ aus US Felddruckerei, mit verschiedenen, das Hitler-Regime unterwühlenden, Artikeln aus 15.2.45. Und , besonders, beide Briefe enthielten den ganzen 5-Streifen der Fälschung Nr 17. „Futsches Reich“!! Amerikaner haben wahr. damit gerechnet, dass die Empfänger diese Pseudo-Marken vielleicht für eigene Korrespondenz benutzen können.


Andere bilde:
http://www.japhila.cz/2009/pictures/1587.jpg
http://www.japhila.cz/2009/pictures/1588.jpg
http://www.japhila.cz/2009/pictures/1587b.jpg
http://www.japhila.cz/2009/pictures/1587c.jpg

Wichtigste Erkenntniss für mich ist aber die Tatsache, dass die Marken Nr. 15 und 16 auch zur Distribution der Fälschnug Nr 17 dienten.Beide beschriebene Briefe mit Inhalt werden in Herbst-Auktion PAC www.pac-auction.com zu haben.

Milan Cernik

19. 7. 2009

Zemřel Adolf Andělín

Dovoluji si Vám oznámit, že zemřel přítel, člen našeho klubu, dlouholetý propagátor filatelie, obětavý a nezištný člen našeho klubu, nositel čestného uznání I. třídy, dobrý člověk, pan Andělín Adolf.
S úctou
Jaromír Eliáš,
předseda KF 05-75.
V Ústí nad Orlicí dne 19. 7. 2009

16. 7. 2009

Paul Kipp

Liebe Sammlerfreunde,
wie ich heute erfahren habe, ist unser Sammlerfreund Paul Kipp bereits am 6. Juli 2009 nach kurzer, aber schwerer Krankheit im Alter vor 84 Jahren verstorben. Paul Kipp war langjähriges Mitglied der ArGe (Mitgliedsnummer 084 !), hat aktiv am Vereinsleben teilgenommen und hat regelmäßig an unseren Jahrestreffen teilgenommen. Unter anderem hat er den bis heute sehr gefragten Katalog der tschecholowakischen Sonderstempel (Kleine Schriftenreihe Heft 12 der ArGe) verfasst. Er hat an zahlreichen Ausstellungen teilgenommen und kürzlich noch ein Exponat für unseren Tschechoslowakeisalon in München 2010 angeboten. Dieses Angebot musste er, bereits unter dem Eindruck seiner schweren Erkrankung, vor einigen Wochen zurückziehen. Unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Tschechoslowakei wir Paul Kipp ein ehrendes Angedenken bewahren.
R.I.P.,
Hartmut Liebermann

15. 7. 2009

Sběratel 2009: Ministryně školství převzala záštitu nad veletrhem Sběratel

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy České republiky PhDr Miroslava Kopicová převzala záštitu nad mezinárodním veletrhem Sběratel. Ve svém dopise z 30. června 2009 oceňuje, že pořadatelé umožňují mládeži do 18 let bezplatný vstup, protože je přesvědčena, že sběratelství učí mj. rozvíjení trpělivosti, píle a soustředění. Přináší také hluboké uspokojení z dalších poznatků získaných o příslušném oboru a umožňuje navázání nových přátelství. Společensky užitečného sběratelství, píše paní ministryně, je nutné si vážit a rozvíjet je ve vzdělávacím procesu ve školách i ve školských zařízeních. Veletrh se koná od 3. do 5. září 2009 na výstavišti PVA v Praze 9 – Letňanech.
--
Soutěž o nejhezčí medaili roku 2008


V sobotu 5. září ve 12 hodin budou na veletrhu Sběratel slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže o nejlepší českou medaili v roce 2008. Ještě teď můžete dát svůj hlas oblíbené medaili na webové stránce
www.medaile-roku.cz . Hlasovat můžete pouze jednou za 24 hodin. Můžete rovněž poslat esemesku. Výtěžek ze zpoplatněných SMS daruje pořadatel soutěže – časopis Mince & Bankovky – občanskému sdružení na pomoc dětem s poruchami tvorby krve. Jedna SMS stojí 9 Kč.
--
Pivní kalendáříky z Ruska a pohlednice z Číny k veletrhu


Věrní vystavovatelé – Yevgeniy Nikiforov ze St. Petersburgu a Xu Wei ze Suzhou City přivezou letos na veletrh překvapení pro ty, kteří sbírají bohemika – tedy zahraniční sběratelské předměty s českou tématikou. Nikiforov bude mít na svém stánku speciální kalendáříky na roky 2009 a 2010, přičemž celá sada obsahuje 21 kapesních kalendáříků, na jejichž lícní straně jsou pivní etikety. Xu Wei, který je znám především jako dealer telefonních karet, přiváží do Prahy speciální pohlednici k letošnímu veletrhu, která prošla poštou v Číně.
--

Premiéra Rumunské pošty v Praze

Šestnáctou poštovní správou, která se letos veletrhu zúčastní, je Rumunská pošta reprezentovaná společností Romfilatelia. Na veletrhu Sběratel bude vystavovat a prodávat poprvé. Žádným nováčkem na pražské akci není Rakouská pošta, která je v poslední době známa mezi filatelisty především netradičně pojatými poštovními známkami. Netýká se to jen celebrit jakou byl například v roce 2004 Arnold Schwarzenegger, ale také neobvyklých materiálů. Na svém stánku budou mít Rakušané určitě známky potažené zlatou fólií, posypané krystaly firmy Swarovski či vytištěné na textilu.

Detailní informace o veletrhu Sběratel
--
včetně stále aktualizovaného seznamu vystavovatelů najdete na webu
http://www.sberatel.info . V české verzi webu si můžete každé pondělí přečíst nový článek v rubrice Svět sběratelů.

Sběratel 2009: Výstavka ambigramů


Známý tvůrce československých a později českých poštovních známek výtvarník Oldřich Pošmurný seznámí na letošním veletrhu veřejnost se svým velkým koníčkem – tvorbou ambigramů. Ambigram je slovo, které se čte stejně i po otočení hlavou dolů, čili o 180 stupňů. Pošmurný je asi jediným grafikem v České republice, který se touto tvorbou zabývá. Na veletrhu vystaví několik desítek ambigramů. A navíc: kdo si zakoupí vstupenku, která bude sloužit i jako dopisnice, bude mít ambigram veletrhu Sběratel přímo na ní.


Detailní informace o veletrhu Sběratel
--
včetně stále aktualizovaného seznamu vystavovatelů najdete na webu
http://www.sberatel.info/ . V české verzi webu si můžete každé pondělí přečíst nový článek v rubrice Svět sběratelů.