31. 8. 2021

Klubové odpoledne bez odborné přednášky (2. 9. 2021)

 

Vážení přátelé, před námi je nová filatelistická sezóna 2021-2022 s nadějnými očekáváními, že budou překonány obtíže, způsobené epidemií nového typu koronaviru, a že budou moci být uskutečněny připravované filatelistické akce, a to nejen naše klubové.

Výbor klubu se na své poslední schůzi, konané 17. 6. 2021, zabýval m.j. přípravou nového cyklu odborných přednášek a organizací klubových schůzek a rozhodl se, že v prvním plánovaném termínu našich schůzek ve čtvrtek 2. 9. 2021 uspořádáme členskou schůzi klubu podle stanov Svazu českých filatelistů a stanov našeho klubu – pobočného spolku, a to bez odborné přednášky. Klubové odpoledne začne již v 16:00 hod. v sále Dřevák Domu Portus výdejem novinek účastníkům novinkové služby a začátek členské schůze je stanoven na 16:30 hod. Pro účastníky členské schůze bude připravena káva, čaj a minerálka.

Zahájení nového cyklu přednášek o poštovní historii a současnosti pak předpokládáme na další klubové schůzce ve čtvrtek 7. 10. 2021, a to přednáškou p. Jana Pelikána Modrý Merkur (1851) – typologie, poštovní použití a popis kvality.

Program celého přednáškového cyklu rozešleme v průběhu měsíce září a také jej najdete na našich webových stránkách.

Pravoslav Kukačka

29. 8. 2021

Řekli o filatelii (33) - Douglas Brown Armstrong, britský filatelista, v seznamu významných filatelistů za rok 1959

 

„Z těchto poznámek však nelze vyvozovat, že sbírání známek je královská cesta ke štěstí, což zdaleka neplatí. Prohrát je tak snadné, jako vydělat peníze. Znalosti a diskriminace jsou ve filatelii stejně důležité jako v jakékoli jiné činnosti.“

28. 8. 2021

25. 8. 2021

Řekli o filatelii (32) - Cyril Bouda, český malíř, grafik a ilustrátor, profesor na Karlově universitě

 
"Poštovní známka je nejmenší, nejrozšířenější a nejlacinější grafický list. Protože se dá snadno poslat do celého světa, je také důležitým lístkem propagačním a zobrazený námět může promlouvat ke všem lidem."

Vlastní známky z Francie


Vlastní známky Francie s tematem autoveteránů na dovolenkových cestách přišly od Erica Contesse z Lyonu. Francouzské vlastní známky poznáte podle úpravy vlevo a dole kolem obrazu známky. Výrazné příležitostné razítko doplňuje tak trochu komiksové scény z francouzských silnic. Za ukázku vlastních známek děkujeme.

Celistvost z Krušnohoří

 
Zbyšek Veselý z Chlumce nad Cidlinou nám poslal celistvost ze zámku Jezeří - kašetové razítko a známka s příležitostným razítkem k 2. výročí uvedení Krušnohoří na seznam UNESCO. Děkujeme.

Společná expozice České pošty a Pražského hradu

 
Pohlednice se razítky vrací k otevřené společné expozici České pošty a Pražského hradu na hradčanském poštovním úřadě. Poslal ji pan Jiří Neumann a i jemu patří poděkování.

Nové slovenské známky

 
Novinky Slovenské pošty nám pravidelně zasílá pan Ivan Gáža ze Žiliny a ani tentokráte tomu není jinak. Na první reprodukci jde o příležitostné razítko, na dalších dvou reprodukcích jsou nově vydané známky a jejich FDC. Děkujeme.

24. 8. 2021

Prodejna Známkové tvorby je ve dnech 24.-27. 8. 2021 uzavřena

 

Dobrý den, dovoluji si vám sdělit, že Prodejna Známkové tvorby bude ve dnech 24.–27. 8. 2021 z provozních důvodů uzavřena.
Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Lenka Briganová
vedoucí oddělení Prodejna Známkové tvorby

23. 8. 2021

Řekli o filatelii (31) - Josef Laufer, český sportovní redaktor a komentátor

 

„U mne vzbudily zahraniční známky zájem o cizí řeči a přivedly mně k tomu, že jsem získal znalost několika cizích jazyků, v mé pozdější zpravodajské práci velmi prospěšnou. Nehledě k mnoha jiným kladům jest filatelie významným činitelem v navazování přátelských styků mezi občany všech zemí světa.“

21. 8. 2021

M. Richterová: Svět podle Dantého

 

V předstihu máte první možnost shlédnout nový poštovní aršík, který vyjde 8. září 2021. Autorkou je Marína Richterová, která se takto velkolepě vrací do české známkové tvorby. Na aršíku je pohled na svět podle Dantého - Ptolomajovská kosmogonie. Očistec, pozemský Ráj, 9 kruhů Kosmu a Empyreum, kde sídlí Stvořitel. Marína Richterová bude na Sběrateli podepisovat známky a FDC na autogramiádě.

20. 8. 2021

Boj s pandémií na celistvostech

 
Ukázka doporučené celistvosti s nejnovějšími vlastními známkami VZ ZS 0120 Boj s pandemií ve smíšené frankatuře a apostopvým doplatkem. Vynikající filatelistický doklad do sbírky vlastních známek.

19. 8. 2021

Sběratel 2021

 

17. 8. 2021

Nové vlastní známky VZ ZS 0120: Boj s pandémií

 

Název: BOJ S PANDEMIÍ
Nominální hodnota: 152 Kč;
Orientace známek: 8 známek na šířku;
Vydání: 18. 8. 2021;
Náklad VZ ZS: 1 250 Kč;
Náklad VZ: 10 000 Kč.
Údaje o distribuci si zákazník nepřeje zveřejnit.

15. 8. 2021

Řekli o filatelii (30) - Claude Stanush, texaský literát a mentor

 

„Velcí sběratelé známek byli všichni muži vášně. Pokud neměli vášeň, když začali sbírat, brzy ji rozvinuli, protože neexistuje žádná milenka tak náročná jako známky.“

Hlasujte pro českou divokou kočku!

 

Podpořte svým hlasem naši poštovní známku v mezinárodní soutěži EUROPA Stamps 2021. Hlasovat pro českou známku s názvem „Kočka divoká“ můžete na stránkách  www.posteurop.org/europa2021 až do 9. září 2021.

Kočka divoká patří k našim nejvzácnějším savcům. Má zpravidla šedohnědý až šedožlutý odstín a disponuje výraznými pruhy na hřbetě, nohou a ocasu. Kočku divokou bychom v naší přírodě hledali především v listnatých a smíšených lesích v pahorkatinách a vrchovinách. Podmínkou jejího výskytu je přítomnost úkrytů například v podobě skalních rozsedlin. Autory emise jsou Jaromír a Libuše Knotkovi.