28. 2. 2012

Propagace pošty první Československé republiky


Termín konání:   29. 2. 2012 - 22. 4. 2012


Místo konání:   Poštovní muzeum, Praha 1, Nové mlýny 2 Otevřeno denně kromě pondělí a státních svátků, a to mezi 9-12 a 13-17 hod.


K propagaci poštovních služeb se používala celá řada prostředků, včetně těch nejmodernějších – rozhlasu a filmu. Častého využití se dostávalo plakátům a letákům. Autory jejich obrazových motivů vybírala pošta nejen ze svých řad jako v případě umělecky nadaného poštovního tajemníka Václava Čubana, ale i mezi profesionálními grafiky. Na některých plakátech a letácích z druhé poloviny třicátých let se proto nachází umělecké logo významného architekta a grafika Alberta Jonáše, podle jehož návrhu byl realizován například salonní železniční vůz prezidenta Masaryka. Je rovněž autorem řady stavebních projektů (např. pasáž Rokoko na Václavském náměstí v Praze). Vedle Čubanových a Jonášových prací si lze prohlédnout i kopie nepřijatých návrhů služebních odznaků na pošťácké čepice, jež vytvořili mladí umělci Cyril Bouda a Bohumil Heinz, pozdější tvůrci mnoha poštovních známek.... 


Více: http://www.postovnimuzeum.cz/cz/vystavy/propagace-posty-prvni-ceskoslovenske-republiky-id37214/

26. 2. 2012

Modré strojové otisky Sběrného přepravního uzlu 400 20 Ústí nad Labem 02

Vážení, v došlé korespondenci mě zaujaly obálky z Ústí nad Labem, kde je známka znehodnocena modrou barvou. Snažila jsem se zjistit pro  vás nějaké podrobnosti - jedná se o zkušební provoz orážecího stroje "NEOPOST" SPU Ústí nad Labem 02. Používá se na orážení zásilek vybraných z poštovních schránek v Ústí n. L. Vzhledem k tomu, že firma NEOPOST používá do těchto strojů modrou barvu, byla schválena výjimka na zkušební provoz. Provoz byl zahájen 11. 1. 2012 a ukončen bude cca za 14 dní až měsíc. V příloze vám zasílám ukázku otisků. Zajímavé je, že se nejedná o klasické razítko, ale laicky řečeno o "otisk z inkoustové tiskárny".

S pozdravem,
Marie Chábová, vedoucí oddělení Prodejna známkové tvorby, Jindřišská 14, Praha 1

--
Dovolili jsme si Vám přeposlat e-mail paní Marie Chábové, vedoucí oddělení Prodejna známkové tvorby České pošty, s.p., ze dne 24. t.m., který je tentokrát určen spíše specialistům, sběratelům otisků razítkovacích strojů. Text e-mailu je připojen dole pod naším textem.

Protože se jedná o zkušební provoz linky NEOPOST a lze očekávat ještě další zajímavosti a zjištění, uvítáme Vaše poznatky, které bychom mohli opět postoupit členům a přátelům našeho klubu. Současně si dovolujeme připojit několik souvisejících internetových odkazů.

Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů, v Praze, a správce klubové e-mailové schránky kf0015@centrum.cz

-- 
Související internetové odkazy (snad Vás mohou také zajímat):

Článek "Sběrný přepravní uzel Ústí nad Labem - I. a II. etapa" na internetových stránkách firmy INSKY s.r.o., Ústí nad Labem, resp. na adrese:

Text "SBĚRNÝ PŘEPRAVNÍ UZEL ÚSTÍ N. L. – 2. ETAPA" na stránkách firmy Ing. arch Dubový, s.r.o., resp. na adrese:

Heslo "Česká pošta" na stránkách Wikiedie, odstavec "Sběrné přepravní uzly" na adrese:
(v adresním řádku prohlížeče by se tato adresa měla jevit jako http://cs.wikipedia.org/wiki/Českápošta )

Tisková zpráva "Sběrný přepravní uzel v Brně: nové srdce jihomoravské pošty"
ze dne 30. 4. 2007
na internetové stránce České pošty, s.p., resp. na adrese:

Informace "Sběrný přepravní uzel Brno 02" o vydané známce s přítiskem (datum vydání 26. 4. 2007) na internetové stránce České pošty, s.p., resp. na adrese:

Text "SBĚRNÝ PŘEPRAVNÍ UZEL PARDUBICE"
na stránkách firmy Ing. arech Dubový, s.r.o., resp. na adrese:


23. 2. 2012

L. Kunc: Rakousko-uherská polní pošta 1914-1918


Dovolujeme si vám připomenout další klubovou schůzku, která se bude konat ve čtvrtek 1. 3. 2012 od 16.00 hod. v sále Dřevák v 1. patře Domu Portus (občanské sdružení Život 90), v Praze 1, ulice Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou). Součástí schůzky bude přednáška p. Lubora Kunce "Rakousko-uherská polní pošta 1914 - 1918". Přednáška začne v 16.30 hod. Vítáme všechny zájemce o filatelii, poštovní provoz a poštovní historii - vstup volný. Pro účastníky bude připravena káva, čaj a minerálka.Za výbor Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů, v Praze
Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel a správce klubové e-mailové schránky kf0015@centrum.cz

20. 2. 2012

Jubilejní 13. výstavka artefaktů známkové tvorby
Ve středu 15. 2. 2012 se v budově České pošty v Jindřišské ulici v Praze konala již 13. výstavka přípravy tisku aktuálně vydávaných českých poštovních známek. V ten den se jednalo o emise "Osobnosti: Jiří Trnka" (viz též http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/znamky/jiri-trnka-id36706/ ) a "150. výročí založení Sokola" (viz též http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/znamky/150--vyroci-zalozeni-sokola-id36670/ ). Pro dokumentaci této akce a "pokoukání" těch, kteří se jí nemohli zúčastnit, byla pořízena řada fotografií. Z nich jsme vybrali 3, které publikujeme (barvy fotografií jsou výrazně zkresleny umělým osvětlením místa konání a odrazem floatového bezpečnostního skla. Na místě samém jsou návrhy k vidění v originálních barvách). K vystaveným návrhům, rozkresbám, destičkám a tiskům není jistě třeba připojovat zvláštní komentáře (jsou u nich také popisky, na 2. snímku je fotografie středového detailu nerozřezaného tiskového archu s 200 známkami ke 150. výročí založení Sokola. Po rozřezání jsou k dispozici 4 přepážkové archy po 50 známkách). Pokud jde o skupinovou fotografii, vidíme na nich zleva p. Václava Fajta, Pavla Sivka, Břetislava Janíka, Bohumila Šneidera a Otakara Karlase; do záběru se již "nevešel" rovněž přítomný zástupce Poštovní tiskárny cenin Praha Pavel Vavřina.

Výstavky přípravy tisku vydávaných známek, pro které stále hledáme a upravujeme jejich název (minikřty, minivýstavky, inaugurace, uvedení, výstavky podkladů pro tisk známek) mají neopakovatelnou atmosféru a jsou zejména neopakovatelným zdrojem poučení. Vystavené podklady budou uloženy v Poštovním muzeu, ale v budoucnu bude téměř nemožné znovu je vidět v takových sestavách.

Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů, v Praze, a správce klubové e-mailové schránky kf0015@centrum.cz

17. 2. 2012

Informace SČF 1/2012 ve Filatelii


Po přečtení poslední Filatelie chci vyjádřit svoje poděkování za dobrý nápad.

Přidání Zpravodaje Svazu českých filatelistů formou vyjímatelné přílohy časopisu Filatelie se mi velmi líbí – výrazně tím získal na profesionalitě svojí grafickou úrovní a zejména barevnými fotografiemi. Na první pohled se může zdát, že plně nenahrazuje objem desítek stran textu a zejména nekvalitních „xero“ kopií původního zpravodaje. Z bohaté osobní zkušenosti vím, že sazba na rozdíl od průběžného textu umožňuje profesionální publikování velkého rozsahu materiálu. Rovněž oceňuji, že o činnosti SČF je podrobně informován kmen odběratelů Filatelie, kteří nemuseli předtím být adresáty zpravodaje, anebo se k němu v jednotlivých klubech vůbec nedostali. Pevně věřím, že čtenáři Filatelie ji neopustí kvůli tomu, že jednou čtvrtletně namísto odborných nebo populárních statí jsou obsahově kráceni, protože informují o činnosti a „zákulisí“ největší filatelistické organizace, jejímiž členy ani nemusí být.

Nevím, čí to byl nápad, ale je to z mého pohledu nápad dobrý, stejně jako vložený katalog výstavy Vysoké Mýto či v blízké budoucnosti Lidic či Ostropy Jihlava (doufám).  Práce nové redakční rady zpravodaje SČF pod vedením Josefa Šolce je vynikající. Svůj názor jsem postupně sdělil při osobním setkání místopředsedovi SČF pro vnitrosvazovou činnost Jiřímu Sedlákovi i předsedovi SČF Walterovi Müllerovi.

Od šedesátých let minulého století vnímám jakoukoliv aktivitu a iniciativu ve prospěch SČF za velmi potřebnou a dokonce obdivuhodnou. Osobní přínos bude pro mně vždy cennější než kritika tzv. „za každou cenu“, většinou bohužel nenabizející žádné, natož alternativní řešení. V celé české společnosti je patrné, že poděkovat třeba jen za dobrý nápad je obecně velmi těžce akceptovatelné. „In“ je hledat chyby, záminky, výmluvy i pomluvy, nikoliv se osobně přidat.  Pokles zájmu o organizované členství v SČF, o sběratelství a konkrétně filatelii (na rozdíl od numismatiky) je markantní. Tento pokles je však globální a potýkají se s ním všechny národní filatelistické svazy. I když všichni známe téměř všechny důvody těchto trendů, neumíme s tím, kromě častého konstatování, mnoho udělat.

Jakkoliv chápu, že názory na toto - patrně oboustranně pragmatické řešení – mohou být a jsou protichůdné, považuji tento krok jednoznačně za pozitivní a výrazně výhodnější pro SČF. Věřím, že v tomto nápadu budou obě strany pokračovat. Společný záměr vedení SČF a Filatelie (byť se může zdát, že vlastně nejde o nic světoborného) mi dává naději, že filatelie v ČR v dohledné době „nezemře na úbytě“. Každý nemusí mít funkcionářské vlohy, čas či chuť a pro jeho osobní vyžití mu stačí být kdekoliv „pouhým“ pozorovatelem filatelie. Jsem přesvědčen, že stovky řadových členů, neorganizovaných diváků či čtenářů, aktivitu ve prospěch společného předmětu zájmu vnímají a v duchu oceňují.

Tento osobní názor vyjadřuji jako řadový člen SČF, přestože desítky let žádné známky nesbírám, ale jenom o známkách píši a „vystavuji“.

Břetislav Janík

Prodejny COOP budou fungovat jako pošta


Družstevní obchody nahradí v obcích rušené pobočky České pošty Bude možné v nich platit složenky, vkládat na účet a vyzvedávat si zásilky. Pošta ruší některé své pobočky. Poštovní služby mají zajistit dojíždějící doručovatelé, náhradní výdejní místa a partneři České pošty. Jedním z nich má být i síť maloobchodů COOP.
"V obcích, kde fungují prodejny COOP a Česká pošta už nemá zájem tam působit, jednáme o možnosti převzít část služeb," uvedl Zdeněk Juračka, předseda Svazu českých a moravských spotřebních družstev, jež vystupují pod jménem COOP. Již loni v prosinci mohli obyvatelé Nové Paky a Jindřichova Hradce platit složenky a faktury a ukládat peníze na účet v prodejnách této obchodní sítě. V průběhu letošního roku by se měly tyto služby rozšířit i do dalších obchodů.
Ve vybraných městech slouží prodejny COOP také jako místo k vyzvedávání poštovních zásilek. Tato služba by se měla v následujících měsících objevit v desítkách venkovských prodejen řetězce. Na COOP přejde i část služeb Poštovní
spořitelny. V jejich rámci by měly vzniknout také internetové kiosky, které umožní klientům spravovat své peníze prostřednictvím internetu v případě, že takovou možnost nemají doma... Více: http://www.hn.iHNed.cz/

Česká pošta zaštítí pohár. Je to jeden z nejpříjemnějších okamžiků v roli šéfa fotbalu, říká Pelta

Český fotbal získal novou posilu. Domácí pohár mění název, místo hlavního partnera po Ondrášovce přebírá Česká pošta. Šéf FAČR Miroslav Pelta věří, že to pomůže zvednout prestiž pohárové soutěže. - Ředitel divize obchodu a marketingu České pošty Martin Elkán a šéf FAČR Miroslav Pelta. foto: ČTK. Lepší jméno a větší zviditelnění pohárové soutěže jsou jedním z dlouhodobých cílů nového předsedy Fotbalové asociace ČR Miroslava Pelty. Hledá inspiraci například v Německu, kde má domácí pohár velký zvuk, a tak je rád, že přišla Česká pošta jako nový partner. "Je to moje jedna z nejpříjemnějších chvil za tu krátkou dobu, co jsem předsedou," řekl Pelta na tiskové konferenci. Smlouvu s Českou poštou podepsala fotbalová asociace na tři roky. Objem peněz, který za tu dobu do fotbalu přiteče, ale nechtěl nikdo komentovat. "Ale náklady se celkově zvýšily," konstatoval David Dušek, generální ředitel a předseda představenstva STES. Dodal, že Česká pošta pokryje náklady spojené se soutěží i odměny pro účastníky. "Spojení národního sportu s národním poštovním operátorem je určitě dobrou volbou, která prospěje oběma," komentoval nové partnerství Martin Elkán, zástupce generálního ředitele České pošty. Částku, kterou Česká pošta do poháru dá, obě strany odmítly zveřejnit... Více: http://sport.ihned.cz/fotbal/c1-54744860-ceska-posta-zastiti-pohar-je-to-jeden-z-nejprijemnejsich-okamziku-v-roli-sefa-fotbalu-rika-pelta?utm_source=mediafed&;utm_medium=rss&utm_campaign=mediafed

9. 2. 2012

Pozvání na výstavku podkladů známkové tvorby


Dovolujeme si připomenout, že ve středu 15. 2. 2012 od 15 hod. se bude v 1. patře budovy České pošty v Jindřišské ulici v Praze (ochoz nad dvoranou - prostor bývalé prodejny filatelie) konat již 13. výstavka podkladů k tisku v ten den vydávaných známek ( viz odkaz http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/znamky/aktualni-emise/default.php ). Tyto akce pořádá Odbor známkové tvorby České pošty, s.p., za účasti autorů a rytců vydávaných známek a zástupců Poštovní tiskárny cenin Praha a.s. K vidění bývají výtvarné návrhy známek, motivů FDC a razítek FDC, rytecké rozkresby, destičky s rytinami, nerozřezané tiskové listy a další zajímavosti. Po výstavce a krátkých vystoupeních Ing. Břetislava Janíka, ředitele odboru známkové tvorby a přítomných výtvarníků a rytců následuje autogramiáda (je vhodné předkládat pouze materiál v omezeném počtu a týkající se právě vydaných známek). 


Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů, v Praze, a správce klubové e-mailové schránky


Inaugurace známek KUKS


dne 7. 3. t.r. budou vydány m.j. dvě příležitostné známky "Krásy naší vlasti", a to "Zámek Kuks" v nominální hodnotě Kč 14,- a "Sochy Matyáše B. Brauna na zámku Kuks" v nominální hodnotě Kč 18,- (viz odkaz na emisní plán: http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/znamky/emisni-plany-id327/ ). Při této příležitosti pořádá Sdružení východočeských filatelistů v sobotu 10.3. v Kuksu slavnostní křest uvedených známek, na který poslal pan Karel Holoubek členům a přátelům našeho klubu pozvání a nabídku pamětního listu. Používáno bude též poštovní příležitostné razítko. E-mail pana Holoubka ze dne 4. t.m. s podrobnostmi Vám přeposíláme (je připojen níže):


Slavnostní inaugurace proběhne v aerálu hospitálu Kuksu křest dvou známek vydaných českou poštou s tímto motivem. K této slavností příležitost bude vydán pamětní list a bude zde používáno příležitostné razítko, vše podle návrhu autora známek prof. Zdeňka Zieglera.
Pokud nebudete mít možnost se křtu a autogramiády zúčastnit osobně, jsou dva způsoby jak si tyto kvalitní grafické památky zajistit :
*    přijít  do Klubu nebo
**   ve dnech 20. - 29. února poslat na adresu :
Sdružení filatelistů, P.O.Box 200, 501 01 Hradec Králové
prázdnou obálku velikosti A5 se svojí adresou a Kč 100,-


P.S.: doporučené zásilky nebudou


Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů, v Praze, a správce klubové e-mailové schránky