29. 9. 2010

Dušan Kállay - Poštovní muzeum - výplatní známka "A"


Ojedinělou známku připravila Česká pošta, s.p.

Stoprocentně ofsetovou známku připravila tak, že i mnozí odborníci známku chválí a ne prvoplánově (jako "nálepku na sýr") zavrhují. V podstatě jde o to, že známka je připravena jako pro ocelorytinu včetně rozkresby Miloše Ondráčka, ale je přitom tištěna ofsetem v bezpečnostním a těžko napodobitelném režimu.

Web České pošty píše:
Na známce je vyobrazen ručně malovaný plechový poštovní štít oválného tvaru se znakem rakouské poštovní správy (habsburský orel a poštovní roh) a česko-německým nápisem C.k. poštovní a telegrafní úřad - K.k. Post und Telegrafen Amt. Štít pochází z období vlády císaře Františka Josefa I. (iniciály FJI umístěné na hrudi orla), patrně z roku 1870. Na pozadí pod touto kresbou kresbou je poštovní mapa a okolo štítu jsou poštovní skřítci, kteří v rukou drží typické poštovní předměty - obálky, razítko a poštovní roh.Zavedení známek v rakouské monarchii naráželo na řadu obtíží a nepochopení a trvalo dlouho, než bylo jejich vydání v roce 1850 uskutečněno. Již dávno před tímto datem několik úředníků navrhovalo zavedení poštovních známek, ale jejich volání nebylo vyslyšeno. Dne 14. září 1849 podal ministr obchodu, průmyslu a veřejných prací baron Karl Ludwig Bruck, pod kterého poštovní správa spadala, císaři Františku Josefovi I. podrobnou zprávu ze zasedání zástupců ministerstva, poštovní správy a státní tiskárny a o jejich rozhodnutí zavést poštovní známky. Ministerstvo zároveň pověřilo Johanna Jacoba Herze, inspektora poštovní správy v Dolním Rakousku, aby u zahraničních poštovních správ, které už známky používaly, prověřil jejich význam a jaké mají dané země zkušenosti. V květnu 1849 podnikl Herz cestu do Anglie, Belgie, Francie a Bavorska a přivezl zprávy pozitivní - všechny země byly se zavedením známek spokojeny především z důvodu zjednodušení administrativy. František Josef I. podepsal 25. září dekret o jejich zavedení a s tím souvisejících změnách výplatních sazeb listovní pošty. Dopisem ministerstva obchodu č. 195 z 5. února 1850 dostal ředitel dvorní a státní tiskárny ve Vídni, vládní rada Alois Auer von Welsbach, příkaz k zahájení jejich výroby. Dodnes nelze zcela určitě říci, kdo vlastně první rakouskou poštovní známku navrhl. Dnes je za autora nápadu považován Johann Jacob Herz, který vytvořil konečnou podobu známky a předložil ji ke schválení. Náčrty (skicy) ve velikosti navrhované známky i ve zvětšeném měřítku pravděpodobně podle jeho dispozic vytvořil neznámý kreslíř či zaměstnanec státní tiskárny. Obrazec známky se státním znakem byl orámován vavřínovými a dubovými ratolestmi a v poli pod ním bylo místo pro vyznačení hodnoty. K rozlišení jednotlivých hodnot měly sloužit různé barvy.
Se známkou je vydávána obálka prvního dne vydání a razítko prvního dne vydání. Na obálce je umělecky ztvárněn poštovní vůz, postilión ve stejnokroji vzor 1838, poštovní skřítci držící obálky a pes, který běží vedle poštovního vozu. Všechny zobrazené předměty mají vztah k 19. století a rakouské poště. Obálka byla tištěna ocelotiskem z plochy v barvě hnědé
.

Link: http://www.cpost.cz/cz/filatelie/znamky-a-celiny/vyplatni-pismenova-znamka-a---postovni-muzeum-id31100/

Dušan Kállay - Grafika, Poštovní známka, Ilustrace v Jilemnici

Dne 15. 10. 2010 bude otevřena výstava prof. Dušana Kállaye Grafika, Poštovní známka, Ilustrace v Krkonošském muzeu v Jilemnici. Pro návštěvníky muzea, zejména filatelisty, je připraven program na celý den, jak je popsáno v přiloženém souboru - pozvánce. Současně je v dalších souborech připojena nabídka filatelistických materiálů.

Přílohy:
http://www.japhila.cz/2010/kallay1.jpg
http://www.japhila.cz/2010/kallay2.jpg
http://www.japhila.cz/2010/Pozvanka_Kallay.jpg
http://www.japhila.cz/2010/TL_Kallay.jpg
http://www.japhila.cz/2010/Apost_Kallay.pdf

Informace o příležitostných razítkách, SR, OVS, CN APOST a R-nálepkách

Vážení přátelé,
přestože jsme naše členy a přátele klubu již několikrát vyzvali, aby si v případě zájmu o tuto oblast sbírání zajistili přímé zasílání čerstvých informací, přeci jenom si ještě dovolujeme Vám poslat aktuální soubory paní Marie Chábové, vedoucí pošty Praha 016 - prodej filatelie, s informacemi ohledně příležitostných ručních poštovních razítek, strojových razítek, otisků výplatních strojů, R-nálepek a cenných nálepek APOST.
Pro Vaši práci se souborem si dovolujeme opakovat, že kromě hlavního listu aktuálních informací soubor obsahuje také další list s archivem položek razítek a nálepek, jakož i dalších informací 2009 - 2010, a list s použitými zkratkami.
Jistě si povšimnete mimořádné nabídky známkových sešitků a oznámení o úpravě otevírací doby přepážek filatelie č. 29 a č. 30 pošty Praha 016 (v hale hlavní pošty Praha 1 v Jindřišské ulici).
Přímé zasílání těchto informací si zajistíte na e-mailové adrese: posta.p101168@cpost.cz Doporučujeme. Tato nadstandardní služba je poskytována zdarma.


Ing. Pravoslav Kukačka,
jednatel Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů, Praha, a správce klubové e-mailové schránky.


Přílohy:
http://www.japhila.cz/pdf/2010-09-16_1_Razitka_e-mail.pdf
http://www.japhila.cz/pdf/2010-09-16_1_Razitka_archiv.pdf
http://www.japhila.cz/pdf/2010-09-16_1_Razitka_zkratky.pdf
http://www.japhila.cz/pdf/2010-09-22_1_Razitka_e-mail.pdf
http://www.japhila.cz/pdf/2010-09-22_1_Razitka_archiv.pdf
http://www.japhila.cz/pdf/2010-09-22_1_Razitka_zkratky.pdf

11. 9. 2010

Přítisková dopisnice s natištěnou známkou "E - Historický poštovní dostavník"

Přítisková dopisnice s natištěnou známkou "E - Historický poštovní dostavník"

Na známce je vyobrazen poštovní dostavník na Karlově mostě.
Autorem známky je grafik a rytec Josef Herčík, grafická úprava rytec Bedřich Housa.
Prodejní cena dopisnice pro přítisky je 21 Kč a platí od 15. září 2010 do odvolání.


Další informace: http://www.cpost.cz/cz/filatelie/aktuality/nove-dopisnice-se-zamkem-dobris--astronautem-a-postovnim-dostavnikem-id31249/

Celostátní výstava známek DOBŘÍŠ 2010

Výstava v Dobříši je již přede dveřmi. Bude se konat na zámku Dobříš od čtvrtka 16. 9. do neděle 19. 9. 2010 a otevřena bude denně od 9 do 17 hod., avšak v neděli 19. 9. pouze od 9 hod. do 13 hod. Obsahem výstavy budou exponáty ve všech soutěžních třídách a jednorámové exponáty o 16 listech, včetně exponátů mladých filatelistů. Výstavu pořádá Klub filatelistů 01-068 Příbram z pověření Svazu českých filatelistů.

K dispozici bude katalog výstavy a příležitostná dopisnice s přítiskem zámku Dobříš. Příležitostná poštovní přepážka bude používat příležitostné razítko s erbem rodu Colloredo-Mannsfeld a příležitostnou R-nálepku.

Slavnostní vernisáž se bude konat 16. 9. 2010 v 15 hod. (informace podle plakátku výstavy znamená, že výstava bude otevřena ještě před slavností vernisáží).

Pod textem této zprávy naleznete odkazy na různé internetové stránky s informacemi souvisejícími s výstavou.

Přejeme Vám hodně krásných filatelistických zážitků.

Z plakátku výstavy a internetových informací pro Vás vybral Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15, Praha, a správce klubové e-mailové schránky.
 
Výběr z webů:
Informace "CELOSTÁTNÍ VÝSTAVU POŠTOVNÍCH ZNÁMEK DOBŘÍŠ 2010"
na oficiálních stránkách Města Dobříš, resp. na
http://www.mestodobris.cz/vismo/akce.asp?id_org=2796&id=1347

Článek "Filatelisté chystají výstavu v dobříšském zámku"
Markéty Jankovské na stránce
http://pribramsky.denik.cz/zpravy_region/znamky20100820.html

Informace "Nové dopisnice se zámkem Dobříš, astronautem a poštovním dostavníkem"
na stránkách České pošty, s.p., resp. na adrese
http://www.cpost.cz/cz/filatelie/aktuality/nove-dopisnice-se-zamkem-dobris--astronautem-a-postovnim-dostavnikem-id31249/

Přehled "Připravovaná razítka" na stránkách České pošty, s.p.,
na stránce
http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/prilezitostna-razitka/pripravovana/default.php

Informace "Detail razítka č.49 z roku 2010" na strákách České pošty, s.p.,
na adrese
http://www.cpost.cz/cz/filatelie/razitka/celostatni-vystava-postovnich-znamek-id30998/

Informace na stránkách Správy zámku Dobříš
na adrese
http://www.zamekdobris.cz/aktuality/cz

Mapa Dobříše - mapa centra města:
http://www.mapy.cz/#mm=ZTtTcP@x=132497696@y=134869024@z=15

Informace "Regionální výstava DOBŘÍŠ 2010" ze dne 14.1.2010
na blogu Svazu českých filatelistů na adrese
http://informace-scf.blogspot.com/2010/01/regionalni-vystava-dobris-2010.html

2. 9. 2010

33. aukce celin a poštovní historie

Dobrý den,
rád bych Vás upozornil, že dnes, 1.9.2010, bylo na internetové adrese
www.pac-auction.com zpřístupněna nová, již 33. aukce celin a poštovní historie.

Obsahuje téměř 3600 zajímavých položek z celého světa, s důrazem na státní útvary na území Čech, Moravy a Slovenska, ale i dalších zemí. Všechny položky jsou na webových stránkách zobrazené.

Kompletní aukci najdete na www.pac-auction.com

Uzávěrka aukce bude 17.10.2007; na 12.10.2010 je plánována veřejná prohlídka všech nabízených losů v prodejně Filatelie-Hobby-Stošek (Praha 1, Revoluční 8).


Těším se na Vaši návštěvu
S pozdravem
ing. Milan Černík


Písemná aukce celin a poštovní historie, P.O.Box 243, CZ-16041 Praha 6
Tel.: 608-539-581, Fax: 222-951-796 (nové tlf. číslo)
icernik@volny.cz
http:
www.pac-auction.com