29. 6. 2008

10 let inkoustových tiskáren ve Švédsku


Nový exponát přišel ze Švédska: 10 let inkoustových tiskáren v poštovním provozu ve Švédsku - vystavovatel Kjell Arvidsson.
Inovovaný exponát ze Švédska se věnuje zejména služebním popiskům a kódům a také strojovým razítkům tištěným inkoustem na "frankotypech" Pitney Boves a Siemens.
Exponát je v poštovní historii a je Vám k dispozici >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0393/index0393a.htm
B. J.

25. 6. 2008

Černotisk TGM Rudolfa Cigánika


Aktuálně jsme doplnili informaci o subskripci monografie Ivany Šárové: TGM 1923 o grafické zobrazení rozkresby známky TGM od Rudolfa Cigánika. Právě tato kresba bude vložena do publikace jako černotisk.
Je to asi výjimečnost malého nákladu - garantovaných 200 ks černotisků - která dělá z černotisku hledané zboží. Z celkového nákladu 200 ks je jich 150 ks blokovaných již pro současné zájemce a 50 ks bylo nabídnuto ve variantě subskripce: 675 Kč bez černotisku a 1600 Kč s černotiskem.
Během prvního dne - světě div se - převažují objednávky sukbskripce včetně černotisku. Pokud tedy máte zájem, rozhodně nečekejte. Varianta s černotiskem bude jistě brzo ukončena, resp. vyčerpána.
B. J.

Premiéra HLUBOŠ 2008

Od zítřka (26. 6.) až do neděle (29. 6.) se koná Výstava PREMIÉRA HLUBOŠ 2008 v prostorách Galerie T.G. Masaryka na zámku Hluboš, který leží asi 10 km od Příbrami ve směru Zdice - Beroun. Výstavu pořádá Klub filatelistů 01-68 Příbram z pověření Svazu českých filatelistů (SČF). Vystaveny budou exponáty zařazené do všech soutěžních tříd podle Výstavního řádu SČF a jednorámové exponáty o 16 listech, včetně exponátů mladých filtelistů. Gestorem výstavy je tajemník SČF Mgr. Jaroslav Maleček.

Jak se dále dovídáme z internetových stránek SČF http://www.informace-scf.cz/ , resp. http://www.informace-scf.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=183&Itemid=37 (klikněte na tento odkaz) a z Informací SČF č. 2 z května 2008, výstava bude otevřena denně od 9.00 hod. do 17.00 hod., avšak poslední den výstavy (v neděli) pouze do 13.00 hod. Slavnostní vernisář se koná zítra, ve čtvrtek 26. 6. v 15.00 hod. Palmáre bude v pátek 27. 6. rovněž v 15.00 hod. Vstupné je dobrovolné, mládež má přístup na výstavu zdarma.

Po celou dobu výstavy má být v provozu příležitostná poštovní přepážka pošty 262 22 Hluboš s ručním příležitostným razítkem, o jehož používání byli sběratelé předem informováni, m.j. na internetových stránkách České pošty, konkrétně na
http://www.cpost.cz/jetspeed/portal/media-type/html/user/anon/page/default.psml/js_pane/filatelie,P-1004c06ccbd-10000?ekpid=13712&grpid=13567&skupinakod=ekp_all_razitka_without_n , a s příležitostnou R-nálepkou.

Dostaly se k nám rovněž informace, že pouze první den výstavy (snad pouze odpoledne ?!) má být v provozu orážecí strojek Postalia s propagačním štočkem s textem k 95. výročí skautingu na Příbramsku. Je velká škoda, že používání tohoto strojového razítka není avizováno běžnými cestami spolu s ostatními připravovanými razítky, přestože zadavatelem výroby štočku má být skupina působící v rámci SČF.


Samozřejmě bude ke koupi výstavní katalog a organizátoři připravili dopisnice s přítisky k výstavě.


Pravoslav Kukačka, jednatel Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, reg. čís. 00-15, v Praze.

24. 6. 2008

Subskripce monografie TGM 1923Subskripce nové monografeie postačí jenom e-mailem: janik@japhila.com (do e-mailu uveďte jméno a příjmení, dodací adresu včetně PSČ, počet ks za jednotnou cenu):
- bez černotisku za 675 Kč
- s černotiskem za 1600 Kč
- telefonické spojení vítáno)

ZA KOLIK?
675 Kč (vč. 9 % DPH)

POŠTOVNÉ ZDARMA (ČR) poštovné do ciziny za rozdílovou cenu mezi cenou do ciziny mínus poštovné v Česku),
pokud objednáte do 30. 7. 2008

NAVÍC S ČERNOTISKEM RUDOLFA CIGÁNIKA V CELKOVÉM NÁKLADU JEN 200 ks - k volnému prodeji pouze 50 ks!!!:
1600 Kč (vč. 9 % DPH)

POŠTOVNÉ ZDARMA (ČR) poštovné do ciziny za rozdílovou cenu mezi cenou do ciziny mínus poštovné v Česku),
pokud objednáte do 30. 7. (platí však do vyčerpání zásob černotisků)

Další informace >>>>> http://www.japhila.cz/tgm/

Břetislav Janík

Recenze nové monografie: TGM 1923TGM 1923 PŘICHÁZÍ…….

Tentokrát jako přitažlivá příručka z pera Ivany Šárové, v pojetí zcela nekonvenčním a to jak autorském, tak výtvarném i polygrafickém. Kniha zaručeně vzbudí mimořádnou pozornost a bude předmětem podrobných recenzí a hodnocení hned po vydání. Na tomto místě upozorněme spíše jen na její výjimečnost a blížící se vydání.

Obsahově je kniha zaměřena na známkovou emisi Jubilejní 1923 a její přítiskové mutace k Mezinárodnímu olympijskému kongresu konanému v Praze v roce 1925 a k VIII. všesokolskému sletu konanému tamtéž o rok později. Stručný úvod Zdeňka Mahlera, blízký svou stylistikou myšlenkám v televizních pořadech právě o Masarykovi či o Chrámu Sv. Víta, nabádá svým závěrem k úvaze o postavení filatelie v našem běžném životě a navozuje uklidňující atmosféru k četbě celé knihy. Úvodní kapitoly se zabývají vznikem známek od jejich návrhu (souhrnně dokladováno vyobrazením dostupných dokladů ze sbírek poštovního muzea i soukromníků) a výrobou známek i jejich vydáním (mimořádně zajímavou a instruktivní pasáž představují informace o galvanoplastických metodách přípravy a výroby tiskových desek). Samostatná kapitola je věnována informacím o papíru, barvě, lepu a zoubkování známek, svým přehledným zpracováním porůznu v literatuře roztroušených údajů je cenná. Zásadní a novou je kapitola o deskových vadách, poprvé publikovaná v takovém rozsahu a především zpracovaná tak metodicky, že vady doposud považované za nahodilé a popisované individuálně jen jakoby na ukázku bylo možno zařadit do pracovních postupů při výrobě tiskových desek a dát jim tak smysl a řád filatelisticky zavedený i u dalších známkových emisí. Grafický i obrazový doprovod jejich popisu je vynikající a přesný. Pochopitelně, že je zachován prostor pro zařazování dalších potenciálních nálezů. Zkusmé tisky tvoří mimořádný předmět zájmu sběratelů a to i těch, kteří se klasické filatelistické specializaci nevěnují. Kapitola, v níž se uvádí jejich zdůvodněný přehled (skutečně souvisí s vlastní výrobou a veřejnou prezentací známek) je doplněna kvalitními reprodukcemi. Další část knihy tvoří dvě kapitoly věnované oběma přítiskům pořízeným při příležitosti olympijského kongresu a všesokolského sletu. Jsou v nich sumarizovány jak údaje emisního, tak výrobního charakteru včetně zajímavých ilustrací. Pozornost je v těchto kapitolách věnována i existencí různých typů příležitostných poštovních razítek a jejich použití v poštovním provozu při konání obou zmíněných událostí. Za pozornost pochopitelně stojí i informace o známých padělcích ke škodě sběratelů, uvedené v poslední kapitole.

Český text knihy je organicky prolínán překladem do angličtiny a němčiny, čímž se kniha stává plně dostupnou i široké mezinárodní veřejnosti a s ohledem na zmíněné hodnoty výtvarné i polygrafické představuje také vítaný dárek. Knihu vydalo TOP ART studio v nákladu 1500 kusů. Plnobarevně tištěná publikace má 112 stran, přes 90 obrázků a téměř 30 tabulek a grafů. Lektorací byl pověřen znalec Zdeněk Nygrýn. Autorem grafické úpravy je ak. malíř Marek Jodas, o překlad do angličtiny a němčiny se postaraly Mgr. Václava Brodská a Paula Schultz. Svým pojetím a celkovým vyzněním kniha najde své uplatnění nejen ve filatelistických knihovnách a své bezesporu širší uplatnění si zaslouží.

Ing. Pavel PITTERMANN, A.I.E.P., A.I.J.P.

Holokaust - státnost a boj o přežití


První izraelský exponát je současně exponátem z 38. země, jejíž exponáty jsou na výstavě EXPONET.

Lawrence Fischer je námětovým vystavovatelem na téma Holokaustu. Na 8 rámech svým pojetím nabízí zamyšlení nad tímto období Židů. Zveme k návštěvám >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0392/index0392a.htm

B. J.

23. 6. 2008

NITRAFILA 2008

Posielam Vám informáciu o pripravovanej Medzinárodnej filatelistickej výstave s religióznou tematikou NITRAFILA 2008, ktorá sa bude konať na Slovensku, v Nitre, v dňoch 2. až 5. 07. 2008 pri príležitosti 13. Svetového kongresu Spoločenstva Svätého Gabriela - Weltbund St. Gabriel. Slávnostné otvorenie výstavy a inaugurácia poštovej známky „Nálezy z Bojnej – NITRAFILA 2008" a prvá zo štyroch príležitostných pečiatok budú v Ponitrianskom múzeu - pri divadle - v stredu 2. 7. 2008 o 16. hodine. Ďalší deň v Nitrianskej galérii otvoria výstavu Slovenská pošta a Poštové múzeum. Predstavia návrhy detí na poštové známky s religióznou tematikou, pripravené pod vedením akad. mal. Doc. Igora Bencu. V sobotu 5. 7. večer v PKO - Parku kultúry a oddychu bude slávnostné vyhodnotenie výstavy, kongresu, ako aj vyhodnotenie ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku a poštovú pečiatku za rok 2007. Ak patríte medzi tých, čo odpovedali v ankete, porovnte si svoj tip s víťaznou známkou i pečiatkou. V tom týždni prebiehajú v Nitre zároveň Cyrilometodské slávnosti s bohatým kultúrnym programom >>>>> http://www.japhila.cz/pdf/Nitrafila08_program.pdf

Milan Šajgalík, Slovensko

19. 6. 2008

EXPONET+ {EXPONET PLUS}

Při Vašich příštích návštěvách Exponetu: http://www.exponet.info (snad s radostí) zjistíte, že přehled poštovně historických a filatelistických exponátů je výrazně rozšířený (dnes 538).

Rozhodli jsme se totiž rozvinout a využít nápad našeho kolegy Vladimíra Münzbergera (člen dozorčí rady Exponetu), že EXPONET bude nejen zobrazovat námi zpracované exponáty s exkluzivitou (aktuálně 387 z 37 zemí), ale stane se i bodem (mezinárodním internetovým rozcestníkem), ze kterého bude možné vstoupit na on line exponáty ze stovek jiných a dílčích stránek po celém světě - tak jak o nich víme, nebo na ně náhodně narazíme (aktuálně dalších 151).

Pro všechny uživatele (ty skalní i ty náhodné) to přinese jedinou, ale velmi podstatnou změnu: získají snadný přístup i na ty exponáty, které se nám pro projekt Exponetu:
- buď dosud nepodařilo získat (třeba proto, že majitel chce svůj exponát mít stále k dispozici na vlastním webu nebo je majetkem nadace a společníci nechtějí exponát prezentovat jiným způsobem, než si sami rozhodli anebo nechtějí prostě ze svých důvodů spojit svůj exponát s někým „druhým, třetím“, kterého neznají a nevědí, co od něj do budoucna očekávat. Anebo přes veškeré úsilí se nám dosud nepodařilo majitele exponátu fyzicky zjistit pro udělení souhlasu, anebo se prostě na naši nabídku neozývá…),
- jeho zveřejnění exkluzivně pro Exponet by bylo velkým ústupkem z kvalit designu (malé či špatné grafické rozlišení, neúplné generální exponáty apod.),
- jeho zveřejnění je velmi komplikované, neboť individuální prezentace exponátu je velmi sofistikovaná a spojená se zvolenou osobní prezentací a „osobními dějinami“ a dílčím vývojem filatelistické osobnosti záměrně individuálním = nestandardním prezentováním,
- jeho zveřejnění patří pod naše svrchované rozhodnutí – v této chvíli např. nezařazujeme filatelistické prezentace (ve stylu známého powerpointu či atypické prezentace pomocí výstřižků a html protokolů)…,
- zatím nepodařilo zajistit třeba z časových důvodů - možná jsme je v okamžité nabídce nezvolili, ale z Exponetu na něj nyní jednoduše dosáhnete i v budoucnu.

Tyto nově „zprostředkované“ exponáty budou v základním menu barevně odlišené. Dostaly světlezelenou podkladovou barvu řádku, lišící se od již tradiční béžové, která zůstává symbolem od Vás získané exkluzivity pro vystavení v designu a formě Exponetu. Přidávat je budeme průběžně, prozatím prioritně pod anglickým menu (avšak v jazyce každého autora). Naleznete je po kliknutí na příslušnou oborovou třídu:
http://www.japhila.cz/hof/index02.htm anebo na písmeno abecedního přehledu exponátů: http://www.japhila.cz/hof/index_a_z.htm

U těchto exponátů pochopitelně nemůžeme nijak ovlivnit kvalitu, velikost a rychlost zobrazení ani různorodost zpracování v různých grafických stylech a typech souborů. Obvyklou standardní kvalitu zobrazení (1024 pixelů / 300 dpi) a rychlost stahování, na jakou jsou návštěvníci Exponetu zvyklí (v podstatě jednotné podmínky, umístění na páteřní síti Internetu) můžeme nabídnout pouze u těch exponátů, jejichž majitelé se rozhodnou přijmout náš standardní „Exponet design“. S tím souvisí stále platná nabídka všem majitelům “přidaných” exponátů. Velmi rádi zařadíme Váš exponát do naší nabídky standardní cestou. Potřebujeme jenom Váš souhlas a v mnoha případech kvalitnější scany Vašeho exponátu. I do budoucna bude veškeré zařazení exponátů pro vystavovatele i návštěvníky zdarma a bez sebemenších omezení. Jen nám napište, ostatní zařídíme my.

Pokud se stane, že Vám některý nově přidaný link na „cizí adresu“ exponát nezobrazí - informujte nás o tom a my se pokusíme zjistit jeho aktuální adresu. „Cizí“ exponáty hostují na doménách nejrůznějších úrovní a kvalit – sami se o tom velmi rychle přesvědčíte. Důvodů pro nezobrazení každého „přidaného“ exponátu mohou být desítky, ale my se pokusíme mít databázi stále aktualizovanou a připravenou pro služby v nadprůměrné kvalitě - pro služby Exponetu plus. Vždyť jsme tu pro Vás a kvůli Vám!

Milan Černík (
icernik@volny.cz ) a Břetislav Janík ( janik@exponet.info ), zakladatelé Exponetu
Praha, červen 2008

18. 6. 2008

Tvorba exponátu so športovou tematikou

Jedným zo základných kameňov budovania zbierky a neskôr vytvorenia filatelistického exponátu je vhodný výber témy a s tým súvisiace odborné znalosti zberateľa. Pretože filatelia je hobby, nie sú kladené žiadne obmedzenia na výber námetu. Väčšinou padne voľba na námet, ktorý je zberateľovi blízky a ktorému sa plánuje intenzívnejšie venovať nielen po zberateľskej ale aj po odbornej stránke. Samozrejme pre bežné zbieranie je úroveň odborných znalostí vecou zberateľa, avšak v prípade tvorby súťažného exponátu je zberateľ za tieto znalosti hodnotený. Nie priamo, ale hlboká znalosť problematiky sa v námetovom exponáte premieta najmä do hodnotenia v kritérii Rozvinutie – spracovanie – význam, za ktoré môže získať zberateľ až 30 bodov.

Inými slovami, pri tvorbe námetového exponátu je rovnako dôležité získanie informácií o materiáloch viažúcich sa k danej téme ako aj získanie hlbokých znalostí o oblasti samotnej. Na získanie odborných znalostí potrebuje zberateľ zmapovať existujúce zdroje vedomostí a využívať ich na štúdium. V prvopočiatkoch zbierania stačia základné informácie populárneho charakteru, ale postupne treba študovať odborné knihy, časopisy a využívať ďalšie zdroje (TV, Internet), aby zberateľ získal hlbšie vedomosti o študovanej oblasti.

Preukázanie odborných znalostí pri zbieraní prezentujeme dvomi v podstate protichodnými prístupmi. Prvým je prístup zo strany detailenj znalosti filatelistických materiálov, druhým prístup zo strany detailnej znalosti námetu.

Znalosť filatelistického materiálu
Detailná znalosť rôznorodých filatelistických materiálov (najmä príležitosť vydania a identifikácia zobrazeného námetu) je základom pre podrobnejšie skúmanie námetu. Keď sa skúsený námetový zberateľ pozrie na ľubovoľnú známku alebo iný filatelistický materiál, prvé čo urobí je preskúma obrazové a textové motívy a podrobne sa oboznámi s udalosťou, ku ktorej sa materiál viaže. To znamená, že ľubovoľný materiál, ktorý sa ...


Celý text >>>>> http://www.postoveznamky.sk/clanok.php?clanok_id=2
V. Jankovič, Slovensko

12. 6. 2008

Německá "podkůvková" razítka


Třetím rakouským vystavovatelem na Exponetu je Markus Woermanseder z Lince. Poslal 3 rámový exponát dokumentující typická razítka Německé pošty, pro něž se vžil cizojazyčný název "Hufeisenstempel" - razítka ve tvaru podkovy.
Exponát popisuje období let 1864 až 1900 >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0391/index0391a.htm
B. J.

8. 6. 2008

Bulharské perfiny - Bulharská národní banka 1901 - 1952


Novým vystavovatelem a novým perfinářem na Exponetu se stal Konstantin Penkov z Bulharska.
"Bulharské perfiny - perfiny Bulharské národní banky z let 1901 - 1952" je nejnovějším 5ti rámovým perfinářským přírůstkem na Exponetu. Exponát bude vidět i v originální kvalitě na výstavě PRAGA 2008. Pokud si jej chcete předběžně nastudovat a na místě jít již po "špecích", máte možnost >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0390/index0390a.htm
B. J.

Osvobozená republika 50h zelená - retuše vady


Nevelký, ovšem významný je svazek Josefa Chvalovského, jako příspěvek ve třídě literatury. Jen pro vnitřní potřebu sice byl původně určen, ale uvolněn i pro Exponet - studie 50 haléřové zelené OR s retuší vady matrice na 1. známkovém poli.

Navštívit můžete zde >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0389/index0389a.htm

B. J.

1. 6. 2008

Pošta v Kafkové: Odlet na EURO 2008


V pondělí 2. 6. bude pošta Praha 6, Kafkova ul. používat příležitostný výplatní otisk k odletu naší reprezentace na EURO 2008. Připravované zásilky Olympsportu poletí stejně jako fotbalisté do Innsbrucku, v jehož blízkosti prožijí poslední den přípravy. Tak držte palce!
Jaroslav Petrásek